toespraken

Toelichting bij de persvoorstelling van de tijdscapsule in Hellegat Niel op 20 maart 2023

Het Nationaal Park Scheldevallei in oprichting plaatst 12 tijdscapsules om de geschiedenis van de regio in de kijker te zetten.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

In de kijker

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

Op 17 september 2022 ging het project "Toeren langs Essense boeren" van start". De provincie subsidieerde dit.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

Dankwoord bij het afscheid als gedeputeerde in de Provincieraad

Toespraak bij de afscheidsviering van Luc Broos als directeur van Pom Antwerpen

Toespraak bij de start van het participatietraject Voedsel+Dorp in Schelle

Toespraak bij de inhuldiging van de eerste ‘afvalvrije picknicktafel’ in het Vrijbroekpark

Toespraak tijdens de studiedag agrarisch hergebruik

Toespraak bij de installatie van de fontein van Pol Burry

Slotwoord webinar vleeskippen

Slotwoord webinar leghennen

Toespraak bij de start van de restauratie van 53 historische steenbakkerstunnels

Toespraak bij de start van de zomer van de korte keten op de Vluchtenburghoeve in Aartselaar

Toespraak tijdens de Agridagen in Weelde

Toespraak bij de officiële opening van 'Het Ven' te Grobbendonk

Toespraak bij de prijsuitreiking op de Vlajo Verkoopdag @ Shopping Promenade Kapellen

Toespraak n.a.v. lancering website www.bezoekdeboerderij.be

Toespraak tijdens de VNDelta - Conferentie

Toespraak bij de ondertekening van de intentieverklaring Geopark Schelde Delta

Toespraak bij de officiële opening van het provinciehuis

Toespraak bij de ingebruikname van een nieuwe zaaimachine en rotoreg op de Hooibeekhoeve

Toespraak tijdens de studiedag leghennen in de Hooibeekhoeve

Toespraak bij de voorstelling van de keuzewijzer 'Eetbaar Groen'

Toespraak tijdens het slotmoment veerkrachtige dorpen in Essen

Toespraak t.g.v. de eerste Steenlegging Log!ville

Openingswoord tijdens slotconferentie project Grensinfo 

Toespraak tijdens de netwerkbijeenkomst POM Antwerpen rond duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen

Vandaag focussen we op mobiliteit, een uiterst actueel thema dat ons allen aanbelangt.

Toespraak tijdens het persmoment rond de aankoop visvijvers in Niel

Toespraak tijdens het infomoment ‘landbouw en klimaat’

Toespraak bij de prijsuitreiking bij de Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center

Toespraak bij de Info-avond 'Marktkansen in de biologische groenteteelt'

Toespraak bij de aanvang van de inspiratiesessie 'Week van de korte Keten'

Toespraak bij de opening van Storybox

Toespraak naar aanleiding van 25 jaar Proefbedrijf Pluimveehouderij

Toespraak bij aanvang van de laatste havenrondvaart voor de winterstop

Toespraak bij de opening van de nieuwe STEM-leercentrale

Toespraak tijdens de Proclamatie van institute for professional care

Toespraak tijdens de themadag: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers – dinsdag 30 oktober 2018

Toespraak naar aanleiding van 20 Jaar Tasberg- 25 jaar VVV Essen

Toespraak bij de viering van 5 jaar agrobeheercentrum Eco²

Toespraak tijdens het toekomstcongres voor landbouw, tuinbouw en agrocomplex in de provincie Antwerpen

Toespraak tijdens de conferentie Baanbrekend winkelen

Toespraak bij de afronding van het detailhandelstraject Stadsregio Turnhout

Toespraak bij de start van de 'week van de korte keten'

Toespraak bij de viering van het 10-jarig bestaan van Energetic Lighting

Toespraak bij de voorstelling van de UV-robot in de aardbeienteelt

Toespraak bij de inhuldiging van ’t Boomke langs de Schelde

Toespraak ter gelegenheid van Antwerp Forum

Toespraak bij de voorstelling van de finalisten van Jonge Vlaamse Ondernemer van het Jaar

Toespraak tijdens de TRANSIT Schoolverlatersdagen

Toespraak bij de start van de cursus ‘Maritime Supply Chains’

Toespraak tijdens de studiedag ‘landbouw in agrarisch gebied, vreemde eend in de bijt?’

Verwelkoming bij de Burgerdialoog EU-commissaris Phil Hogan

Toespraak tijdens de Provinciale finale Mini-onderneming

Toespraak tijdens de inspiratiesessie verbrede landbouw op de Agridagen

Toespraak bij de lancering van de vernieuwde website 'Lekkers met streken'

Toespraak bij de 14de Vlajo Verkoopdag in Promenade Shopping

Toespraak bij de voorstelling van de kandidaten Jonge Vlaamse Ondernemer van het Jaar

Toespraak tijdens de uitreiking van de getuigschriften Institute for Professional Care

Dames en Heren,

U ontvangt vandaag uw getuigschrift in een gebouw met een rijk verleden, waar ook zorg centraal stond en staat. In de middeleeuwen bevond zich op deze plek een verblijf of toevluchtsoord voor de monniken uit de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem. Het refugium werd sinds 1570 omgevormd tot bisschoppelijk paleis voor de bisschoppen van Antwerpen. Een Christelijke gemeenschap die ook zorg centraal stelt.

Toespraak tijdens Creatief Antwerpen Netwerkt!

Dames en heren,

1/3 de totale toegevoegde waarde in de creatieve industrie in Vlaanderen is gerealiseerd in Antwerpen. En 1/3 de van de werkgelegenheid in deze sector bevindt zich eveneens in Antwerpen. Tot slot doet de sector het de voorbije jaren bijzonder goed. Het aantal starters is in vergelijking met onze andere speerpuntsectoren sinds 2013 spectaculair gegroeid.
Het is ook een sector, die jullie mee dragen en groot maken, die tot ver buiten onze grenzen wordt geapprecieerd.

Toespraak tijdens de stakeholdersmeeting op het Wetenschapspark in Niel

Dames en heren,

Van harte welkom op dit stakeholdersevent van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in onze incubator Darwin. Stakeholders, want we beschouwen jullie allemaal als belangrijke partners in de ontwikkeling van deze innovatieve hub ten zuiden van Antwerpen.

Toespraak bij de opening van Diva

Dames en heren,
Beste vrienden cultuurliefhebbers,

Sinds 2013 werkt de provincie Antwerpen aan een nieuwe toekomst voor het Diamantmuseum en het Zilvermuseum. Twee grote probleemdossiers, want het provinciaal Diamantmuseum was dicht zonder zicht op een doorstart en het Zilvermuseum in het Sterckshof zat op een dood spoor nadat de plannen voor een renovatie van het kasteel waren afgesprongen.

Toesprak bij de informatiesessie digitale communicatie tussen ondernemers en lokale besturen

Dames en heren,

Digitaal communiceren tussen handelaars en lokale besturen, is belangrijk om elkaar te verstaan, maar ook om samen aan dezelfde kar te trekken. En dan nog liefst in dezelfde richting.

De detailhandelssector is de grootste werkgever in onze provincie. Het is een sector in beweging. Handelaars groot en klein staan voor heel wat uitdagingen om hun zaak door deze woelige tijden te loodsen.

Toespraak Fashion Talks 2017 in de Waagnatie ( in het Engels)

Ladies and gentlemen,

Since the introduction of the new shirt of the Red Devils, fashion seems to be everywhere, but, in all modesty, I think fashion has a special place in the heart of Antwerp.

1/3 of the total value added in the creative industry in Flanders is generated in Antwerp and 1/3 of the employment we can find in Antwerp. And finally the number of starters is also compared to our other flagship sectors spectacularly grown since 2013.

Toespraak bij de eerste opleiding 'laat je niet verrassen door mestgassen'

Dames en heren,
Beste vrienden,

De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

Toespraak opening GrensInfoPunt Kapellen

Goeiemiddag dames en heren,

Als gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Economie en Internationale Samenwerking, en zelf woonachtig op 100 meter van de Nederlandse grens, besef ik maar al te goed dat we ons op vele vlakken in een unieke omgeving bevinden.

Toespraak tijdens het bedrijfsbezoek bij Water-link

Goeiemorgen dames en heren,
Collega,

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het klimaat en onze samenleving ons voor een enorme uitdaging stelt. Als we onze concurrentiepositie in de wereld willen behouden en de welvaart en het welzijn van onze inwoners garanderen, dan zullen we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen.

Toespraak tijdens de studiedag Leghennen

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,

Van harte welkom op de eerste van onze duo-studiemiddagen voor de leghennensector. Een sector die de provincie Antwerpen nauw aan het hart ligt. Onze investeringen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn daarvan het beste bewijs.

Toespraak Forum Energie Voka Kempen

Goeieavond dames en heren,

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het klimaat en onze samenleving ons voor een enorme uitdaging stelt. Deze boeiende en inspirerende dag afsluiten na die workshops en praktijkvoorbeelden, is dan ook geen eindpunt, maar veeleer een tevreden terugblik.

Toespraak tijdens de viering van 25 jaar IVR en de voorstelling van het ‘ABC van de Grensarbeid’

Goeiemorgen dames en heren,

Als verenigingen of organisaties 25 jaar bestaan, betekent dit dat ze toekomst hebben en ongetwijfeld ook al heel wat watertjes doorzwommen hebben. Steeds vaker verdwijnen grenzen en wordt ook onze arbeidsmarkt vanuit Europa beïnvloedt. Organisaties zoals de Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen winnen daarbij aan belang.

Toespraak tijdens inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Goeieavond dames en heren,

Laat mij u allereerst bedanken voor uw aanwezigheid op ons inspiratiecafé ‘Belichte teelten’. Als gedeputeerde van en voor landbouw ben ik fier. Jullie hebben de belichte teelt in onze provincie gerealiseerd en doen dit succesvol.

Uit de cijfers blijkt dat in onze provincie meer dan 100 ha van het glastuinbouwareaal belicht is en dat wij daarmee ongeveer 70% van het belicht areaal in Vlaanderen huisvesten, knap!

Toespraak bij de opening van het woonzorgcentrum Hollebeek

Dames en heren,

De vergrijzing van onze samenleving is één van de grootste uitdagingen op dit moment en de toekomstige decennia. We moeten er enerzijds op een duurzame manier mee omgaan, maar vooral ook mensvriendelijk.

Toespraak tijdens Ronde Tafel arbeidsmarkt haven

Dames en heren,

Ik wil u alvast bij aanvang danken voor uw aanwezigheid en dus interesse en medewerking voor een belangrijk economische actor in de provincie Antwerpen: de haven.

De Antwerpse Haven is goed voor 149.000 jobs en 8% van het Vlaams BBP. En dat laatste is enkel het rechtstreeks effect.

Toespraak tijdens de provinciale landschapsdag

Geachte collega-gedeputeerde, mijnheer de algemeen directeur, geachte professoren, doctoren en andere genodigden,

Welkom op de provinciale Landschapsdag.

Laat me vooreerst collega Luk Lemmens verontschuldigen.
We zouden aanvankelijk ieder vanuit de eigen bevoegdheden, Ruimtelijke Ordening en Erfgoed wat Luk betreft, en economie en internationale samenwerking wat mij betreft, een korte inleiding geven op de boeiende lezingen en interessante excursies rond het fascinerende onderwerp voor dit jaar, de Antwerpse Haven.

Toespraak tijdens Dag van de Landbouw op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,

Op deze Dag van de Landbouw geven zeven bedrijfsleiders uit de provincie Antwerpen een blik op het werk, de producten en het leven op hun land- of tuinbouwbedrijven. Ook ons Proefbedrijf Pluimveehouderij zet hier vandaag op deze dag de deuren open.

En het is broodnodig dat de land- en tuinbouwsector de deuren opent voor het grote publiek, want er bestaan nog altijd heel wat vooroordelen, waaraan de recente gebeurtenissen geen goed hebben gedaan.

Toespraak tijdens de receptie bij de viering van de Meiboom

Dames en Heren,
Beste genodigden,
Beste collega’s, provincieraadsleden,
Mevrouw de gouverneur,

Van harte welkom op de werf van ons nieuwe provinciehuis. We kunnen het niet langer ontkennen, de Antwerpse skyline ziet er sinds deze zomer definitief anders uit.

Vandaag is dan ook een bijzonder moment, een dag om samen te vieren. We hebben het hoogste punt van ons nieuwe provinciehuis bereikt, maar het dak zit er nog niet op.

Toespraak tijdens het persmoment bij de plaatsing van de Meiboom

Dames en Heren,

Van harte welkom op de top van ons nieuwe provinciehuis. We kunnen het niet langer ontkennen, de Antwerpse skyline ziet er sinds deze zomer definitief anders uit.

Het is vandaag een bijzonder moment, want we plaatsen de Meiboom op de nieuwe thuis van de provincie Antwerpen. We hebben het hoogste punt bereikt, maar het dak zit er nog niet op.

Toespraak bij de inhuldigingsreceptie Zwaargewicht-project

Dames en heren,
Beste vrienden,

Zonet hebben we van de jongeren zelf gehoord hoe enthousiast ze waren om van dit Zwaargewicht-project een groot succes te maken. Ik wil hen dan ook van harte feliciteren met het prachtig behaalde resultaat. Proficiat, die omgebouwde vrachtwagen ziet er schitterend uit! Ik wou dat ikzelf zo handig was, maar gelukkig zijn er jongeren zoals jullie die die zaken kunnen, want dat blijft nodig in de toekomst.

Toespraak tijdens het infomoment over waterstoftoepassingen op bedrijventerreinen

Geachte dames en heren,

Aan mij de eer jullie welkom te heten in deze oase van groen in de provincie Antwerpen. Maar ook een dynamische regio met heel wat ondernemerschap. Bedrijvigheid brengt echter ook een belangrijke energievraag met zich mee.

Toespraak bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met KUL

Geachte vicerector,
Geachte decaan,
Geachte mevrouw de burgemeester,

Geachte onderzoekers van KU Leuven en van ons eigen praktijkinstellingen, en al ieder die hier vandaag aanwezig is voor de praktijkdag ‘Gezonde klauwen’ of voor deze ondertekening in het bijzonder.

Toespraak tijdens de studiedag Vleeskippen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,

Welkom op de eerste van onze duo-studiemiddagen voor de vleeskuikensector.

Toespraak tijdens de studiedag WKK (WarmteKrachtKoppeling) in de Glastuinbouw

Goeiemiddag dames en heren,

Als gedeputeerde van én voor landbouw ben ik blij jullie hier te mogen verwelkomen op deze studiedag WarmteKrachtKoppeling in de Glastuinbouw.

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw namelijk een belangrijke economische sector. Bijna de helft van de glastuinbouwoppervlakte in Vlaanderen situeert zich binnen de grenzen van onze provincie. We zijn ook goed voor bijna 60% van het Vlaamse areaal groenten onder glas.

Toespraak Burenmoment Open Wervendag provinciehuis

Dames en Heren,
Beste buren,

Het is een groot plezier om u vandaag als buurtbewoners namens de provincie Antwerpen te verwelkomen op de werf van ons nieuwe provinciehuis.

We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt. Deze werken eindigen tussen carnaval en Pasen 2018. In januari 2018 hopen we met de tuinaanleg te starten en de ingebruikname is in najaar 2018.

Toespraak tijdens Open Wervendag in het provinciehuis

Dames en Heren,
Beste genodigden,

Het is een groot plezier om u vandaag namens de provincie Antwerpen te verwelkomen op de werf van ons nieuwe provinciehuis.

We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt. In januari 2018 hopen we met de tuinaanleg te starten en de ingebruikname is in najaar 2018.

Toespraak bij de TRANSIT Schoolverlatersdagen in Essen

Dames en Heren,
Jongens en meisjes,

Het is bijzonder fijn om als gedeputeerde van Economie van de provincie Antwerpen jullie op de TRANSIT Schoolverlatersdagen in mijn eigen gemeente Essen te mogen verwelkomen.

Jullie krijgen vandaag als laatstejaars secundair onderwijs op een halve dag alles wat je moet weten over je rechten en plichten in het arbeidscircuit voorgeschoteld. Lesgevers van dienst zijn experten van de vakbonden, alsook medewerkers van de VDAB.

Toespraak bij de start van C-Mat in de Universiteit Antwerpen

Ladies and Gentlemen,
Dear Students,

In name of the province of Antwerp , the University of Antwerp and the Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT) I warmly welcome you on the Maritime Supply Chains course. Therefor I, as deputy for economics and international co-operation of the province of Antwerp insisted on personally welcoming you.

Toespraak bij de officiële opening van de havenloods in het Karrenmuseum

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Directeur,
Dames en Heren,

Het is voor mij een grote eer en een groot genoegen om het woord te mogen voeren bij de eerste opening van het zomerseizoen sinds het Karrenmuseum door de provincie erkend is als regionaal museum. Inderdaad, wij hebben als deputatie een goed half jaar geleden die erkenning uitgesproken. We hebben dat niet zo maar gedaan.

Ik citeer uit het verslag van de adviescommissie:

Verwelkoming bij de persconferentie detailhandel stadsregio Turnhout

Dames en heren,

De voorbije decennia is er een zeer aanbodgericht beleid gevoerd, zonder oog voor de stagnerende vraag: veel extra handelsoppervlakte, vooral in de periferie, terwijl klanten nauwelijks meer zijn gaan uitgeven in de detailhandel. Dat leidt ook vandaag nog tot een verscherpte concurrentie met leegstand als gevolg. Helaas vooral bij kleine zelfstandigen in de handelskernen, maar recent ook steeds meer bij ketens in het middensegment.

Toespraak bij de opening Braxhall in De Schorre

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Ik kan uw vreugde alleen maar bijtreden, omdat ook ikzelf bijzonder blij ben met dit project. Het is tenslotte een toonbeeld van modern en efficiënt overheidsbeleid.

Investeren in vastgoed en infrastructuur realiseren, is een kostelijke zaak. Met dit project bewandelen we als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo.

Toespraak ter gelegenheid van de viering 70-jarig bestaan landsbond pluimvee

Dames en heren,
Beste vrienden,

De provincie Antwerpen en de Provinciale Vereniging voor bedrijfspluimveehouders van Antwerpen hebben een lange en goede relatie.

De pluimveehouderij die na de Tweede Wereldoorlog vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen groeide, kende in de jaren ’60 van de vorige eeuw een stevige boost in de provincie Antwerpen.

Interview tijdens de JCI-award

Wat doet de provincie om jonge ondernemers te helpen?

Als gedeputeerde voor economie vind ik het belangrijk dat we vanuit de provincie de ondernemerszin bij jongeren actief ondersteunen en stimuleren. De ondernemers van morgen zitten vandaag nog op de schoolbanken, dus daar start het voor ons ook.

Toespraak provinciale finale Vlajo mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Beste leercoaches,
Dames en heren,

Jaar na jaar is deze provinciale finale uitgegroeid tot hét hoogtepunt van een schooljaar dat in het teken staat van ondernemen en ondernemerschap. Met plezier ben ik dan ook ieder jaar aanwezig, want de provincie Antwerpen draagt dit ondernemersinitiatief een warm hart toe. Ik ga hier niet te lang speechen, want ik weet dat jullie vol spanning zitten te wachten op het verdict van de deskundige jury.

Toespraak Bedrijfsevent Interreg Vlaanderen-Nederland

Dames en heren,

Als gedeputeerde voor Economie, Innovatie en Internationale Samenwerking, heet ik u van harte welkom bij Incubator Darwin hier op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. We zijn hier vanavond om u, innovatieve ondernemers, enkele mogelijkheden en kansen te tonen die Europa u biedt.

Toespraak bij de verkoopdag Vlajo mini-ondernemingen in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze internationale Vlajo Verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center,

In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 162 mini-ondernemingen opgestart. Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een Vlajo mini-onderneming opgestart (530 in het totaal over heel Vlaanderen). Een populair gebeuren, zo blijkt ook uit de grote opkomst vandaag.

Toespraak bij het persmoment nota trends landbouw

Dames en heren,

Ik mag u hier in Ekeren verwelkomen op het landbouwbedrijf van de familie Van Look. Naast rundvee en akkerbouw baten Olivier en Veerle ook een hoevewinkel uit. Tijden veranderen, ook de bedrijfsvoering binnen landbouw verandert. En de landbouwinfrastructuur verandert mee.

Op het scherm ziet u enkele beelden van de vroegere bedrijfsvoering op de boerderij van Olivier.

Toespraak bij het officieel lanceringsmoment ‘geothermie voor STEM’

Dames en heren, Jongens en meisjes,

Toen eind vorig jaar de vraag voor ondersteuning van de nieuwe reeks klasbezoeken kwam, moesten we bij provincie Antwerpen niet lang nadenken. De eerste ronde was zonder meer succesvol, niet alleen in aantal maar ook wat betreft het belang om nieuwe technologie bij de jongeren te brengen.

Toespraak bij de Vlajo Verkoopdag in het Promenade Shopping Center te Kapellen

Welkom op deze inmiddels 13de Vlajo Verkoopdag in Kapellen,

Een populair gebeuren, zo blijkt ook uit de grote opkomst dit schooljaar, want vandaag konden we liefst 34 juniorondernemingen aan het werk zien. Daarbij heel wat mini-ondernemingen, maar ook Small Business Projects, de zogenaamde mini-ondernemingen van het hoger onderwijs.

Toespraak bij de informele netwerklunch Incubator Darwin

Dames en heren,

Willen we de kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de ideale plek waar kennis gedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen.

Toespraak demodag Houtkanten

Goeiemiddag,

U kan zich afvragen wat houtverwerking te maken heeft met landbouw en met het provinciaal landbouwbeleid. Toch is er een verband tussen beide en dat gaat verder dan de economische logica.

Dé enige hard genoemde provinciale taakstelling binnen het nieuwe beleidsplan Ruimte van Vlaanderen is het realiseren van natuurverbindingen. Hiervoor kunnen de houtkanten en het onderhoud ervan door de landbouwers een grote rol spelen. De provincie Antwerpen zal hierin, zonder twijfel, een rol op te nemen hebben.

Verwelkoming 'Welke toekomst is er nog voor de EU?'

Goedenavond dames en heren,

Als Gedeputeerde van de provincie Antwerpen onder meer bevoegd voor Internationale Samenwerking mag ik u vanavond van harte welkom heten op een avond met een centrale vraag. ‘Welke toekomst is er nog voor de EU?’

Speech slotwoord 'How to start up your pop-up?'

Dames en Heren,

Ik hoop alvast dat u een boeiende avond heeft gehad en weer wat nieuwe inzichten rijker bent dankzij de ervaringsdeskundigen. Als we start up en pop-up horen, valt mij onmiddellijk het laatste onderdeel van dat woord ‘up’ op. Je gaat iets opzetten, je gaat iets opbouwen, maar bij up denk ik ook aan omhoog klimmen, groeien. En dat is wat onze economie de dag van vandaag zeker kan gebruiken: initiatieven die zich niet neerleggen bij de huidige situatie, maar de blik op de toekomst richten en die economie willen laten floreren en groeien.

Toespraak bij de officiële opening van de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve

Goedemorgen allemaal,

Welkom op Hooibeekhoeve. Het praktijkcentrum van de provincie Antwerpen gespecialiseerd in melkvee, voedergewassen en landbouweducatie.

De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

Welkomstwoord op het Waterstofcongres

Dames en Heren,

Ik heb de eer jullie van harte welkom te heten op dit Waterstof Congres in Antwerpen, gelegen in onze prachtige regio, de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze welvarende regio van 11 miljoen inwoners realiseert een Bruto Regionaal Product van maar liefst 38.400 euro per inwoner. Maar welvaart brengt ook een energievraag met zich mee.

Toespraak op de Studiedag voor lokale en provinciale ambtenaren 'Op het Erf'

Goedemiddag Allemaal,

Welkom Op het Erf van het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver.

We zitten hier vandaag in het hart van de Mechelse glastuinbouwregio waar tuinders, veiling BelOrta en tal van toeleveranciers en groentenverwerkende bedrijven samen een belangrijk economisch netwerk vormen, het agrocomplex genaamd.
Dit Proefstation en de provinciale tuinbouwschool PTS zijn niet toevallig ook hier gevestigd. De ideale plek dus om kennis te maken met land- en tuinbouw en ons provinciaal landbouwbeleid.

Slotwoord inspiratiesessie hoeve- en streekproducten

Dames en heren,

1 op 5 land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie is onder één of andere vorm bezig met verbredende landbouwactiviteiten. Het gaat dan om sociaal-toeristische activiteiten, zoals hoevetoerisme, dagrecreatie en educatie, zorgboerderijen, maar ook natuur- en landschapsbeheer en hoeveproducten.

Differentiatie van de bedrijfsactiviteiten is een vorm van innovatie die steeds belangrijker wordt. Toch blijken het vooral middelgrote tot grote bedrijven te zijn die diversifiëren.

Toespraak bij de opening van het Pop-up kantoor 'Zo werkt het'

Dames en Heren,

Onze economie en arbeidsmarkt zijn zeer fragiel. En dat heeft vaak te maken met het feit dat het steeds om mensen draait. De provincie Antwerpen wil via tal van initiatieven bijdragen tot een dynamische arbeidsmarkt, die zich naar de toekomst richt en op die manier inzet op een duurzame economie.

Toespraak bij de studiedag Leghennen in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,

Traditiegetrouw is het bij het begin van de herfst tijd voor onze jaarlijkse studiedag voor de leghennenhouderij. Vandaag is het bewijs dat het Proefbedrijf Pluimveehouderij niet terugdeinst om mee te zoeken naar oplossingen voor de zeer zware, technische uitdagingen waarmee de leghennenhouders geconfronteerd worden.

Toespraak bij het 'Starterscafé voor vrouwen'

Dames en Heren,

Laat mij meteen met de deur in huis vallen. Met de vergrijzing van onze maatschappij stijgt ook de vraag naar aangepaste zorg. Het bouwen van bijkomende infrastructuur, zoals woonzorgcentra is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Je hebt niet alleen bakstenen nodig, maar ook mensen die zich aan de zorg voor anderen willen wijden en er hun beroep van willen maken.

Toespraak tijdens de 'Dag van de Landbouw'

Welkom op dit bloeiend landbouwbedrijf. Welkom op deze Dag van de Landbouw, die we namens de provincie Antwerpen een warm hart toedragen.
De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

Toespraak bij de opening van het nieuw bedrijfsterrein PERI in Boom

Dames en Heren,
Beste burgemeester,
Beste genodigden,

Dat de provincie Antwerpen met het Belgische hoofdkantoor van PERI opnieuw een internationaal bedrijf op haar grondgebied mag verwelkomen, laat duidelijk zien dat wij een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Om de sterke Europese topregio, die we vandaag zijn, te blijven, moeten er immers continu inspanningen gedaan worden. De uitstraling overstijgt de gemeentegrenzen. Economie is dan ook al langer een bovenlokaal gegeven, wat een overkoepelende aanpak vergt.

Toespraak bij de officiële lancering digitale tool onderwijs-ondernemen

Dames en Heren,

De provincie Antwerpen is dé economische motor van België en onze Vlaamse regio. Meer dan 1/3 van de investeringen en bijna de helft van de omzet is toe te schrijven aan ondernemingen met een zetel in de provincie Antwerpen. Met vorig jaar een stijging van 5,2% van het aantal starters tegenover 2,3% op Vlaams niveau, is nog maar eens bewezen dat we dé sterkhouder van de Vlaamse economie zijn. Toch steekt onze jongerenwerkloosheid boven het Vlaams gemiddelde uit. En dat is onrustwekkend.

Toespraak tijdens de lancering van de brochure kasteeldomeinen

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel vormen samen ‘de groene zes’. Hoewel de stad vlakbij ligt, is de drukte hier veraf. Toch valt er altijd iets te beleven tussen bossen, heide en parken. Het is een ideale en unieke plek om thuis te komen.

Toespraak tijdens de boomplantceremonie in Heist-op-den-Berg

Welcome to the province of Antwerp. Welcome to this exchange project. We are very pleased to welcome you, young and innovative farmers, in this horticulture business, here in Heist-op-den-Berg.

In a world where borders are often rigid, the ambition is to look beyond them. You have chosen to come to the region of Antwerp, which is of course a good choice. Due tot our impressive diversity, our high levels of education and research and our many innovative companies such as the company where we are today, the province of Antwerp is an excellent region to deal with.

Toespraak bij de jaarlijkse studiedag voor de vleeskuikensector

Dames en Heren

Bij deze wil ik u van harte welkom heten op onze jaarlijkse studiemiddag voor de vleeskuikenssector.

Toespraak bij de Opening van Graslanddemo op de Hooibeekhoeve

Beste vrienden van de Landbouw,

Mevrouw de schepen (Leen Beke),

Toespraak tijdens het startmoment van het project Paard en Landschap

Dames en Heren,
Beste vrienden,
Paardenhouders uit het werkingsgebied van Regionaal landschap de Voorkempen,

Van harte welkom op deze infoavond paard en landschap.

Toespraak bij de vooruitblik naar de graslanddemo op Hooibeekhoeve in Geel van 23 juni

Beste vrienden van de Landbouw,
Mevrouw de schepen,

Verwelkoming tijdens de ‘Infovergadering Agromissie China'

Dames en Heren,

Beste ondernemers,

Ik wil u namens de provincie Antwerpen in de eerste plaats verwelkomen in ons tijdelijke provinciehuis aan de Singel. Uiteraard willen wij u ook danken voor uw aanwezigheid en interesse.

Toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van incubator Darwin op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen te Niel.

Geachte minister,
Geachte burgemeester,
Geachte mevrouw De Schepen,
Geachte rector,
Dames en heren,

Graag heet ik u van harte welkom hier op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, en meer bepaald op de feestelijke opening van incubator Darwin. Op deze unieke site wil de Provincie Antwerpen in nauwe afstemming met de Universiteit een cluster creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid.

Toespraak bij de eerste steenlegging van de sporthal Braxgata

Dames en Heren,
Beste vrienden,

We bewandelen in dit project als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo. Het is wel een oplossing voor de probleemstelling: hoe in tijden van budgettaire schaarste toch komen tot realisaties?

Toespraak bij de opening van C-Mat (Nederlandse versie)

Dames en Heren,
Beste studenten,

Toespraak bij de opening van C-Mat (Engelse versie)

Ladies and Gentlemen,
Dear Students,

In name of the province of Antwerp , the University of Antwerp and the Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT) I warmly welcome you on the very first Maritime Supply Chains course. As first Students following this course, you’ll soon also be the first to graduate. Therefor I, as deputy for economics and international co-operation of the province of Antwerp insisted on personally welcoming you.

Toespraak bij de opening van de demoruimte in het kader van het project 'Goed GeRUND'

Welkom,

Deze demoruimte komt tegemoet aan de grote informatiebehoefte bij rundveehouders om hun bedrijfsvoering en bedrijfsinrichting in overeenstemming te brengen met de Europese Instandhoudingsdoelstellingen.

Het beperken van de uitstoot van ammoniak naar de omringende natuurwaarden is cruciaal. De mate waarin een bedrijf hierin lukt bepaalt zijn ontwikkelingskansen voor de toekomst;

Toespraak bij de start van You Love Tech in het Havencentrum

Beste leerlingen,
Beste begeleiders,

Ik vind het ontzettend fijn dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn op deze vijfde Vlaamse Sci-Tech Challenge. Hier in het Havencentrum ontdekken jongeren zoals jullie elke dag de verschillende jobs in de haven. Daarom ben ik heel blij met de goeie samenwerking met Vlajo en Exxon om jullie te laten experimenteren met wetenschap en techniek.

Toespraak tijdens VLAJO-verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.

Dit jaar nemen 67 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 23 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Ook zijn er 2 teams uit Nederland aanwezig die speciaal voor deze verkoopdag naar Wijnegem zijn gekomen.

Toelichting tijdens de persconferentie bij de voorstelling van Strategisch Commercieel Plan Detailhandel Herenthout, Grobbendonk, Herentals

Geachte aanwezigen,

De provincie Antwerpen is al enkele jaren zeer actief op vlak van detailhandel, een sector in stroomversnelling. Ook studiebureaus en belangengroepen die vandaag (terecht) aandacht geven aan de problematiek van detailhandel halen hun mosterd bij het zeer uitgebreide en actuele studiemateriaal van de vijf provincies.

Toespraak tijdens het opstartmoment EFRO-PROJECT Baanwinkels

Als gedeputeerde voor Economie ondersteun ik graag dit project. Het is immers belangrijk voor consument en economie dat vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd: geen onder-, maar ook geen overaanbod. Daarom brachten we in het recente verleden de koopstromen in de Vlaamse provincies uitgebreid in kaart en ontwikkelden we het RetailCompass. Met de RetailCompass krijgen we een goed zicht op de impact van bijkomende retail in de verschillende gemeenten en provincies en kunnen we zoeken naar betere afstemming. Dat zal mee de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van dit project.

Toespraak bij de opstart EFRO II Baanwinkels

Dames en heren,

Toespraak bij de opening van de vernieuwde editie van de Agridagen

Beste aanwezigen,

Het doet me veel plezier hier te kunnen staan bij de start van de vernieuwde Agridagen. Ik wil vooreerst heel veel dank en lof toezwaaien aan de organisatoren gedurende zovele jaren van de Pluimveedagen, de Provinciale afdeling van de Landsbond voor Konijnen- en Pluimveehouders.

Toespraak tijdens de Vlajo Verkoopdag in het Promenade Winkelcentrum in Kapellen

Goedenavond iedereen, en welkom op deze inmiddels 12de editie van de Vlajo Verkoopdag in het winkelcentrum Promenade Kapellen!

Ik ga jullie niet té lang in spanning houden, maar wil toch eerst even het volgende zeggen:

Van de 140 opgestarte Vlajo Mini-ondernemingen in de provincie Antwerpen namen vandaag 24 Vlajo Mini-ondernemingen – bestaande uit studenten van de 3de graad van het secundair onderwijs – deel aan deze Verkoopdag. Ook mochten we vandaag 10 Small Business Projects of SBP’s aan het werk zien, de zogenaamde Mini-ondernemingen van het hoger onderwijs.

Toespraak tijdens de uitreiking van de Awards in het havencentrum

Geachte heer minister,
Geachte leden van de havengemeenschap,
Dames en heren,

Het is inderdaad een groot genoegen om u allen vandaag op het Havencentrum te kunnen verwelkomen. Bij deze gelegenheid wens ik ook aan diegene die ik deze maand nog niet ontmoet had, een heel succesvol 2016 toe te wensen.

Toespraak bij de toelichting van de toolkits aan 'de groene zes'

Goedenavond, en welkom allemaal.

Blij dat jullie allen vanavond naar ons komen luisteren. Vanavond brengen we jullie op de hoogte van enkele studies gemaakt in het kader van het strategisch project ‘de groene zes’.
Het strategisch project is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel en de provincie Antwerpen. Voor de uitvoering van dit project krijgen we steun van Ruimte Vlaanderen. Deze samenwerking ging van start in 2012 en zal nog tot 2018 blijven lopen.

Toespraak tijdens de opening van de Zorgbeurs

Geachte aanwezigen,
Beste studenten,

Van harte welkom vandaag hier in het Elzenveld op de 4de editie alweer van de Zorgbeurs. Deze editie wordt georganiseerd vanuit Zorgtalent, het samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, de VDAB en de stad Antwerpen.

Toespraak tijdens de officiële opening omleidingsweg Niel

Beste genodigden en vooral ook: geachte partners die samen met ons dit mooi project hebben gerealiseerd. Voor u staat een tevreden voorzitter van POM Antwerpen.

Ik ben uiteraard tevreden over het resultaat van het bouwwerk en de verbetering dat dit betekent voor bedrijven en omwonenden. Maar minstens even tevreden ben ik over de goede samenwerking met de bedrijfsleiding, het gemeentebestuur en onze aannemer.

Toespraak tijdens Op het erf! Studiedag voor lokale en provinciale ambtenaren

In onze provincie hadden we in 2014 in onze provincie ongeveer 3.600 land- en tuinbouwbedrijven. Dit is 20% minder dan 5 jaar geleden en tegenover 15 jaar geleden is dit aantal bijna gehalveerd.

Tegelijkertijd zien we dat gemiddeld de oppervlakte en het aantal dieren per bedrijf stijgt. In de provincie Antwerpen is de land- en tuinbouw sterk gespecialiseerd in vergelijking met andere provincies.

Toespraak tijdens 'Future of schopping'

Het nieuwe winkelen doet ieder onmiddellijk denken aan de opmars van e-commerce. De consument die niet meer de straat op gaat om zijn/haar boodschappen uit te zoeken maar via enkele klikken haar assortiment aan kleding, schoenen en ook nog een weekendtrip heeft besteld. De toekomst van de fysieke winkel staat onder zware druk met het veranderend koopgedrag van de consument.

Toespraak bij de Slimme Startersbeurs

Dames en heren,
Beste slimme starters,

Toespraak tijdens het netwerkevent Buzzkruit

Dames en Heren,

Een spin zonder web is een radeloze wandelaar. Ik citeer de Nederlandse dichter Dick Hillenius. Zijn citaat is hier toepasselijk. Bijna elke jong getalenteerde met een visie, een opleiding achter de kiezen, is ergens onderweg een radeloze wandelaar. Iedereen worstelt vroeg of laat met de prangende vraag. ‘Wat nu?’ Wat na de opleiding grafisch ontwerp, productontwikkeling of interieur?

Toespraak Ludwig Caluwé voor 125 jaar Landbouwcomice in Heist-od-Berg

De landbouwcomice van Heist-odB is 125 jaar geleden opgericht, in een tijdperk dat de meeste mensen op het platteland in min of meerdere mate aan landbouw deden.

Toelichting bij de persconferentie coachingstraject detailhandel

Elke provincie heeft zijn economische eigenheid. Dat geldt ook voor detailhandel. In onze provincie ligt de grootste stad van Vlaanderen, maar ook twee centrumsteden en verschillende kleinere handelscentra, zoals Herentals. Het grootste deel van onze dorpen, zoals Herenthout en Grobbendonk, ligt dus in de invloedssfeer van een kleine tot zeer grote winkelstad. Dat maakt de situatie in onze provincie uniek.

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,

Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!

Toespraak bij de Lancering van SRL Antwerpen

Dames en heren,

Het is voor mij, in mijn functie van gedeputeerde voor economie én voor innovatie, de evidentie zelve dat wij vanuit de provincie Antwerpen.SRL actief ondersteunen. Meer zelfs, we ondersteunen niet alleen, wij zijn een actieve partner binnen de triple-helix-samenwerking “O3”, met name: “Onderzoek-Ondernemerschap-Overheid”. De volgorde kan ook vice versa. Zolang het ondernemerschap centraal staal staat.

Toespraak bij de VLAJO-verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.

Dit jaar nemen 51 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 22 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Daarnaast zijn er ook 17 student companies uit Rusland, Turkije en Nederland aanwezig.

In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 135 mini-ondernemingen opgestart.
Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een Vlajo mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).

Toespraak bij de VLAJO-verkoopdag in de Promenade te Kapellen

Welkom op de 11de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.

Dit jaar nemen maar liefst 27 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 7 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.

In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 135 mini-ondernemingen opgestart, maar ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).

Toespraak bij de lancering van het boek 'Stad aan de stoof'

Dames en heren ondernemers en iedereen die aan de realisatie van dit boek heeft meegewerkt,
Mensen van de pers,

En al mensen die hier zijn gewoon vanwege hun -letterlijk-goede smaak,

Wij zijn een provincie met streken. Hoe dichter bij de stad, hoe meer…
Als provincie ondersteunen we onze streekproducten onder het label “lekkers met streken”. Te weinig is geweten dat heel veel lekkers met streken in de stad te vinden is.

Welkomstwoord tijdens de Studiedag over Leghennen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Goedemiddag dames en heren,

Welkom hier in het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Het is intussen weer een jaar geleden dat we hier samen zaten. Toen was de ruwbouw van onze legkippenstal klaar en werden de eerste verrijkte kooien en volières geïnstalleerd. Vandaag is onze legkippenstal volledig operationeel want op 11 juni, dit is ondertussen alweer 5 maanden geleden, arriveerden onze eerste bruine én witte legkippen: in gloednieuwe systemen, met nieuwe computerprogramma’s en een complexe eiersorteermachine.

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, Marie Arena

Inleidende toespraak bij de infosessie rond stroomonderbreking Essen

Goede avond dames en heren

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

Slottoespraak bij 'WE FOR WORK'

Jongeren zijn de ondernemers van de toekomst. Maar de huidige cijfers omtrent jeugdwerkloosheid zijn niet rooskleurig: uit een recent rapport van Eurofound blijkt dat 1 op de 4 jongeren die afstuderen, niet aan de bak geraken. Ook het aantal jongeren dat de schoolbanken verlaat zónder diploma, blijft groeien. Ondanks dat België één van de gelijkste landen in Europa is, slagen we er slechts gemiddeld in om werklozen kansen te bieden .

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

Toespraak tijdens slotevenement van het EFRO-project “Duurzame glastuinbouwclusters”

Dames en heren,

Vragen voor Minister van Vervoer, Daerden

Toespraak bij het slotevent SUNBUILT

Geachte aanwezigen,

Innovatie is niet altijd groot en krachtig: veel vaker schuilt innovatie in kleine dingen. Small is beautiful, zoals de titel van het invloedrijke boek dat werd geschreven door economische denker in 1973. Vandaag mogen we letterlijk innovatie in kleine dingen vieren. ‘Small is beautiful’, want we spreken over microscopische algen, die wereldwijd de basis vormen voor talrijke en veelbelovende mogelijkheden in de toekomst. Het gaat over minuscule organismen die grote uitdagingen kunnen waarmaken.

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

Toespraak bij de SALV-bijeenkomst in de Hooibeekhoeve

Beste collega’s,

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

Toespraak bij Opening Ceremony Chongqing Government Logistics Council Belgium Office

Dear Mr Dong (Deputy Secretary General Chongqing Municipal Government)
Dear Ms Yang (Deputy Director General CQ Economic and Informatization Commission)
Dear Ms He (Vice Director General CQ Foreign Trade & Economic Relations Commission)

Dear Mr Ambassador

Dear officials and business leaders form Chongqing and Antwerp,

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

Toespraak bij de laatste infosessie 'Ondernemen met lekkers uit je streek'

Na Hoogstraten, Mechelen en Kasterlee eindigt het Rondje Provincie hier in Antwerpen, niet enkel de hoofdstad van onze provincie, maar ook de bakermat van de vzw Streekproducten Provincie Antwerpen, met wie jullie straks kunnen kennis maken.

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

Toespraak bij de opening van de nieuwe leghennen- en vleeskuikensstallen van het provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij.

We vieren vandaag de plechtige opening van de nieuwe leghennen- en vleeskuikensstallen van het provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij. Een project dat toekomstgericht, ‘state of the art’ praktijkonderzoek mogelijk maakt.

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

Toespraak bij de inhuldiging actualisering Lazarus landbouwleerpad

Dames en heren,

We zijn hier samen voor de inhuldiging van de renovatie van het Lazarus landbouwleerpad. Ik hou eraan om toch ook even stil te staan bij de plek waar we nu vertoeven. Ooit werd iedereen uit het Hertogdom Brabant die aangetast was door melaatsheid verplicht om zich ver te houden van de samenleving en verzocht zich rond deze kapel te verzamelen. Gelukkig hebben we ondertussen niet de melaatsen, maar de melaatsheid zelf uit onze samenleving kunnen verdrijven. Tenminste toch in onze contreien.

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

Toespraak bij de persconferentie toekomstvisie voor de detailhandel in Herenthout en Grobbendonk en de Herentals

Detailhandel komt al geruime tijd in het nieuws. Dat is geen toeval.

In 2010 al bleek uit de Winkelnota van minister-president Peeters dat de detailhandel in Vlaanderen op een keerpunt staat. De toekomst zal er één zijn van minder winkels die kleiner zijn, die van locatie wisselen en waar anders gewinkeld wordt. Denk maar aan de opkomende concepten zoals webwinkels of pop up-stores.

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

Toespraak persconferentie Economische Barometer

Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van RESOC Antwerpen, heet ik u van harte welkom vandaag op deze persvoorstelling van de Economische Barometer. Met veel trots kan ik u deze online tool voorstellen als een gezamenlijke verwezenlijking van de provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en de 3 Regionaal Sociaal-Economische Overlegcomités RESOC Antwerpen, RESOC Kempen en RESOC Mechelen.

Toespraak bij de viering van 50 jaar Proefcentrum Groententeelt Sint-Katelijne-Waver

We vieren hier vandaag dat 50 jaar geleden het proefcentrum voor groententeelt werd opgericht. Bij een herdenking vraagt men zich vaak af waar men was, wat men deed op het ogenblik dat de gebeurtenis plaatsvond. Spijtig genoeg heb ik al de leeftijd dat ik herinneringen heb aan 50 jaar geleden.

Toespraak bij de opening van de Streekproductenbeurs te Bornem

Het is met erg veel plezier dat ik deze streekproductenbeurs, de Smaak van Klein-Brabant open, want als ook mensen streekproducten zijn, en ik denk dat ze dat vaak zijn, zeker in onze provincie, want wij zijn echt wel een provincie met streken, wij identificeren ons met een bepaalde streek, we zijn van ergens, en voor mij geldt dan toch, ook al ben ik opgegroeid in Edegem en woon ik nu in Essen, dat ik me beschouw als een in grote mate een streekproduct van Klein-Brabant.

Welkomstwoord ter gelegenheid van het evenement Grenzeloze Logistiek

Geachte genodigden,
Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij heet ik u graag van harte welkom op het evenement Grenzeloze Logistiek. Deze bijeenkomst, voor Antwerpen meteen het sluitstuk van een ambitieus grensoverschrijdend Interreg-project, is integraal gewijd aan de uitdagingen en opportuniteiten waarvoor de logistieke sector ons stelt, voornamelijk op ruimtelijk vlak. En die uitdagingen zijn niet gering.

Vragen voor Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, Mieke Vogels

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,

Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Stevaert

Toespraak op de internationale verkoopdag van de Vlajo Mini-ondernemingen in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.

Dit jaar nemen 65 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 19 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Daarnaast zijn er ook 16 student companies uit Nederland, Luxemburg en Turkije aanwezig.

In heel Vlaanderen zijn er dit schooljaar 480 mini-ondernemingen opgestart en 390 SBP’s, goed voor 10.000 jongeren.

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua

Toespraak bij de sessie Vliegende Startersbrigade van de provincie Antwerpen

Als onderwijsinstelling heb je het beste voor met je studenten. Er is trouwens geen mooier compliment dan te vernemen dat je leerlingen het goed doen, snel een baan vinden en carrière maken.

Jongeren maximaal aansporen om het beste van zichzelf te geven in hun zelfstandige carrière, betekent ook een positieve impuls voor het ondernemerschap en de economie.

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua

Toespraak tijdens de VLAJO-verkoopdag in de Promenade Kapellen

Welkom op de 10de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.

Dit jaar nemen maar liefst 29 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 11 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.

In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 132 mini-ondernemingen opgestart, maar ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Gilbert Bossuyt

Toespraak tijdens de bijeenkomst van 18 grensgemeenten nav grensoverschrijdende analyse detailhandel

Een uitstroom van 1,5 miljoen gezinnen naar Nederland en een totale omzet aan consumptie van meer dan 7 miljoen is een behoorlijke transfer naar ons buurland. Sommigen onder ons denken misschien : hoe kunnen we dat 'hier in huis’ houden?
We gaan geen kunstmatige belemmeringen invoeren. De grenscontroles komen niet terug, laat staan de Gulden en de Belgische Frank.

Vragen voor Vlaams Minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters

Toespraak bij de inhulding van de Brabo-sloep

Vandaag is een belangrijke dag want we beginnen samen het jaar 2014 en gaan dat uitgebreid vieren.

Allereerst wil ik de gidsen en het team van het havencentrum bedanken voor hun inzet het voorbije jaar. Het was wederom een succesjaar met nogmaals een stijging van de bezoekersaantallen. Samen zullen we hard werken zodat we aan het einde van 2014 de kaap van 50.000 individuele bezoekers halen.

Toespraak bij de werksessie Provinciaal Platform Detailhandel voor steden en gemeenten

Goedemorgen,

Hartelijk welkom op deze tweede bijeenkomst rond de invulling van de interprovinciale studie die de provincie Antwerpen samen met de 4 andere provincies uitvoert.

Op de eerste bijeenkomst in juni werden de verschillende fases en het overzicht van de te verwachten instrumenten voorgesteld.

Vandaag worden de eerste resultaten van de interprovinciale studie detailhandel aan u voorgesteld. De afgelopen weken gebeurde dit al in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de komende week volgt nog Limburg.

Toespraak ter gelegenheid van infosessie inzake PPS samenwerking, georganiseerd door de Confederatie Bouw Antwerpen

Dames en heren,

Graag heet ik u van harte welkom bij de Confederatie Bouw Antwerpen, de derde halte van de informatieve road show ‘publiek-private samenwerking; een wondermiddel?’, waarachter de Confederatie Bouw de drijvende kracht is.

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, heb ik met plezier toegezegd hier kort een welkomstwoord tot u te richten. En dat om twee redenen :

Toespraak bij de offciële voorstelling Haven vol Techniek

Beste partners,
Geïnteresseerden en pers

Bedankt voor uw aanwezigheid bij deze belangrijke presentatie. Ongetwijfeld bent u allen op de hoogte van het nakende tekort aan geschikte werkkrachten, welnu: Jonge Haven werkt vandaag aan de arbeidsmarkt van morgen.

Dit jaar namen er 1825 leerlingen deel aan de excursie Haven vol Techniek, de verwachtingen zijn dat dit volgend jaar verdubbeld wordt.

Toespraak ter gelegenheid van de starterssessie ‘Brandstof voor Ondernemers’, georganiseerd door Designcenter De Winkelhaak

Beste ondernemers,
Dames en heren,

U zal het me mij eens zijn dat het programma vanavond gevarieerd en boeiend was. Ik kan me echter voorstellen dat u stilaan verlangt naar een deugddoend hapje en drankje. Toch wilde ik van de gelegenheid gebruik maken nog even het woord te nemen, vooral om enkele mensen te bedanken.

Toespraak bij de bekendmaking van de provinciale winnaar "Excellente ondernemingen 2013"

Goedemiddag allemaal

Namens het provinciebestuur Antwerpen, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen heet ik u van allen welkom op deze officiële bekendmaking van de provinciale winnaar van de Excellente Onderneming 2013.

Toespraak bij de studiemiddag voor de leghennensector in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Geachte Dames en Heren,

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op deze jaarlijkse studiemiddag voor de leghennensector.
2013 en 2014 zijn voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij belangrijke jaren.

In mei jl. mocht ik velen van jullie reeds verwelkomen op de viering van onze 20steverjaardag en ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe proefstallen.

Voor 2014 nodig ik jullie reeds bij deze uit om de ingebruikname van de nieuwe proefstallen zeker met ons te komen vieren.

Toespraak bij de bekendmaking van de winnaar 'Excellente onderneming 2013' bij de Kamer van Koophandel en Waasland

Beste ondernemers,
Geachte genodigden,

Namens het provinciebestuur Antwerpen heet ik u op mijn beurt van harte welkom op deze prijsuitreiking Excellente onderneming 2013 voor het arrondissement Antwerpen.

Toespraak bij het standbeeld van Mahatma Gandhi naar aanleiding van zijn verjaardag

Distinguished guests,

On behalf of myself and the other members of the Provincial Government, I welcome you here in our new Park House, in anticipation of a whole new provincial building on the adjacent site. Our governor, Mrs. Cathy Berx, explicitly asked me to welcome you on her behalf as well. Unfortunately, due to a meeting with all of her colleague-governors, she is unable to attend this festive event.

Toespraak tijdens de uitreiking van de Excellente onderneming 2013 bij Voka Kempen

Goedenavond,

Namens het provinciebestuur Antwerpen heet ik u op mijn beurt van harte welkom op deze prijsuitreiking Excellente onderneming 2013 voor het arrondissement Turnhout en de viering van de jarige bedrijven.

Toespraak tijdens het slotevent van ECO2Profit

Dames en Heren,

Aan het einde van een project is het passend om even terug te kijken in de tijd.

Vandaag sluiten we het ECO2PROFIT verhaal af. Alles begon ongeveer vijf jaar geleden. De voorbereiding van een grensoverschrijdend Interreg project was een lange en moeilijk traject;. Met 10 partners het eens zijn over gemeenschappelijke doelstellingen realiseer je niet in één, twee drie. Ook het vinden van de cofinanciering in Vlaanderen en Nederland vergde veel inspanningen.

Toespraak bij de opening van de tentoonstelling '50 jaar landbouwdag'

Beste mensen,

50 jaar Landbouwdag Heist-op-de-Berg: van een klein evenement uitgegroeid naar een bijeenkomst met meer dan 7000 bezoekers. De Landbouwdag is een traditie geworden voor de mensen van Heist-op-den-Berg, maar ook ver daarbuiten. Dit jaar heeft de organisatie gekozen om ook een andere traditie in de schijnwerpers te plaatsen, namelijk deze van de hoeve- en streekproducten. We spreken hier van traditie omdat ze gedurende jaren volgens een bepaald procedé zijn gemaakt of omdat ze een band hebben met de streek. Denk maar aan de Heistse Zwaantjes.

Toespraak bij de voorstelling van het receptenboekje ‘Koken met hoeve- en streekproducten’

Beste mensen,

U heeft het wellicht gehoord, of zien opduiken tussen de potten en pannen: hier op de Klein Engelandhoeve wordt gekookt met hoeve- en streekproducten. Een initiatief dat we vanuit de provincie Antwerpen graag ondersteunen.

Toespraak openingsmoment BuurtBURTbanken Achterbroek Kalmthout

Dames en heren,
Geachte burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en leden van de cultuurraad, mensen van Leader, mensen van Cera Foundation, sponsors, inwoners van Achterbroek en leden van de Dorpsraad,

Allereerst moet ik mijn collega-gedeputeerde Peter Bellens verontschuldigen.

Toespraak tijdens de voorstelling van de havenzoektocht nav 25-jarig bestaan Havencentrum Lillo

Beste pers, gidsen, vrienden.

Bedankt voor jullie komst naar het MAS Havenpaviljoen.

Het Provinciaal Havencentrum Lillo bestaat 25 jaar. In die tijd, heeft het ruim 800.000 bezoekers verwelkomd:

Toespraak tijdens de persconferentie over het IRIS-project

Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie, heet ik u op mijn beurt van harte welkom vandaag op de persconferentie over het IRIS-project.

Het EFRO-project loopt ten einde, maar eigenlijk is dit tegelijkertijd nog maar het startschot. Het pilootproject dat in enkele gemeenten liep, werd afgerond en IRIS is nu klaar om de rest van de provincie Antwerpen te veroveren.

Maar laten we even kijken hoe het allemaal begon.

Toespraak tijdens de buurtinfoavond over het project Nieuw provinciehuis

Beste buur of buurtbewoner,

Het Antwerps provinciebestuur maakt sinds eind jaren zestig wezenlijk deel uit van jullie buurt. Nadat eerder de provinciale administratie gevestigd was in enkele herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei, werd in 1970 het volledige centraal bestuur ondergebracht in een nieuw provinciehuis. Ook provincieraad, deputatie en gouverneur verhuisden o p 21 juni 1980 officieel naar ‘den toren’.

Dit gebouw heeft de tand des tijds slecht doorstaan.

Toespraak tijdens de dag van de turf nav leaderproject ‘turfrelicten in beeld, een toekomst!’

Beste,

Welkom op de dag van de turf. Deze dag is een internationaal gebeuren. Lang voor er nog maar sprake was van België, Nederland of Vlaanderen werd er gedurende bijna 5 eeuwen turf gewonnen in de driehoek Antwerpen – Bergen Op Zoom, Breda. De veenvorming, de turfwinning en het turftransport hielden immers niet op bij de grens. Integendeel, de grens tussen Nederland en België is in deze regio juist gelegd in de uitgestrekte moervelden. Turfwinning was wat mensen in de streek samenbond.

Toespraak in het Havencentrum tijdens de Midzomer-ontmoeting Gidsen 2013

Beste gidsen en medewerkers van het Havencentrum,

Beste Maarten en Myriam van het departement economie,

Beste partners,

Het is voor mij de tweede keer dat ik jullie in groep kan ontmoeten. Deze keer is dat als volwaardig voorzitter van het Havencentrum, want met Nieuwjaar moest mijn benoeming nog op de Raad van Bestuur bevestigd worden.

Toespraak tijdens de Netwerksessie ‘Voor elk wat winkels’

Dames en heren,
Schepenen en ambtenaren van onze gemeenten

Welkom… op de netwerksessie ‘Voor elk wat winkels!’ van de provincie Antwerpen.

Toespraak tijdens de netwerksessie “Het gat in de markt”

Goedemiddag allemaal,

Via diverse wegen vernamen we dat bij verschillende gemeenten vragen leven rond de organisatie van markten met hoeve- en streekproducten. Naast het feit dat we de verschillende Antwerpse gemeenten zo goed mogelijk willen ondersteunen, geven we vanuit de provincie graag extra aandacht aan deze producten. Ze vormen namelijk een overlap met verschillende domeinen. Als ik kijk naar mijn eigen bevoegdheden als gedeputeerde, kunnen de hoeve- en streekproducten ondergebracht worden bij zowel landbouw als economie.

“Sociale innovatie, een innovatief verhaal”

Dames en heren,

Toespraak “Ondernemen & innoveren is een kunst" tijdens KMO Contact Kempen Zomerevent @ Art Center Hugo Voeten

Dames en heren,

Toen ik de uitnodiging kreeg om u deze avond te mogen toespreken over het onderwerp “ondernemen en innoveren is een kunst”, heb ik geen seconde geaarzeld. Deze uitnodiging is voor mij een grote eer. De premisse “ondernemen en innoveren is een kunst”, kan door elk weldenkend mens enkel worden onderschreven. Gedurende eeuwen zijn ondernemerschap, innovatie en kunst met elkaar – en in elkaar – verweven. Ze zijn de motor geweest van vooruitgang en hebben geleid tot de welvaart die wij vandaag kennen. Ditwil ik even met u overlopen op basis van drie stellingen.

Toespraak voor de Gewestdag van de Orde van den Prince te Roosendaal

Dames en Heren,

Lezingen over Vlaams-Nederlandse samenwerking zijn “in”.

Toespraak bij de Eerste steenlegging van de nieuwe innovatieve stallen in het proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Omdat de pluimveesector een belangrijke economische speerpuntsector is voor de Provincie Antwerpen heeft het provinciebestuur zich geëngageerd om verder te investeren in de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

“Op deze 20steverjaardag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij maken we eigenlijk ook een zeer grote doorstart voor de toekomst.”

We zijn dan ook zeer verheugd dat we met de financiële hulp van de Vlaamse Overheid en de Antwerpse én Vlaamse pluimveesector, 2 nieuwe proefstallen kunnen bouwen.

Toespraak tijdens de studienamiddag op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Dames en heren,

Het is me een genoegen om jullie op deze jaarlijkse studiedag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te verwelkomen. Jullie aanwezigheid op deze studiemiddag is voor ons een signaal dat de inspanningen van het Provinciebestuur van Antwerpen voor de pluimveehouderij zeker de moeite waard zijn.

Zeker op een dag dat we ook de werken voor de nieuwe stallen plechtig starten en dat we het feit vieren dat op 17 mei jl. 20 jaar geleden is dat de eerste vleeskuikens toekwamen op het Proefbedrijf.

Toespraak bij de startschop van de grote werkzaamheden aan het watergebonden bedrijventerrein te Niel

Vandaag mag ik het startschop geven van de grootschalige werken die dit bedrijventerrein aan de Rupel terug op de kaart zet.

De vele jaren van voorbereiding en samenwerking lonen eindelijk. Het moment dat dit gebeurt valt nochtans niet slecht: in volle crisistijd investeren overheid en privé hier samen 3 miljoen euro in de toekomst en in de bouwsector. Dat kan tellen als impuls voor de economie. Een goed draaiende bouwsector is belangrijk voor onze economie en ze is altijd al belangrijk geweest voor de economie van de Rupelstreek.

Toespraak tijdens "Europa in je buurt"

Geachte Europese parlementsleden,
Geachte schepen,
Beste bezoekers,

Allereerst moet ik mijn collega-gedeputeerde Peter Bellens verontschuldigen. Hij is in de deputatie verantwoordelijk voor Europese samenwerking en was zeer graag hier aanwezig geweest. Maar ziekte belet hem dat jammer genoeg.

Toespraak bij de aankomst van de 'COSCO Belgium'

Your Excellency, Minister-President of the Flemish Government
Your Excellency, Ambassador Liao,
Your Excellency, Captain of the COSCO BELGIUM,
Honorable guests,
Ladies and Gentlemen,

It is an honor as well as a great pleasure to attend this remarkable event of the arrival of the ‘COSCO BELGIUM’ containership at the Port of Antwerp.

Toespraak bij de opening van het vaarseizoen van de Zeescouts

Mijnheer de Voorzitter van de Provincieraad,

Mijnheer de Consul,

Dames en Heren Schepenen en Wethouders,

Beste zeescouts, leiding, ouders en genodigden,

Het is voor mij vandaag een eer om het woord te mogen voeren bij de opening van het vaarseizoen, in het jaar waarin jullie het 90-jarig bestaan van de vereniging vieren.

Ik maak om ter beginnen graag de groeten en wensen voor een behouden vaart over van Havenschepen Marc Van Peel, die er vandaag helaas niet bij kon zijn.

Welkomstwoord op het 'Lekkers met Strekencafé'

Geachte aanwezigen,

Welkom allemaal op dit Lekkers met Strekencafé. Ik wil jullie van harte bedanken voor de tijd die jullie vrijgemaakt hebben om samen met ons “op café” te gaan, hier in het Provinciehuis.

Als Provincie Antwerpen willen we sterk inzetten op hoeve- en streekproducten.

Toespraak Symposium Innotek "Bedrijven creëren Bedrijven"

Dames en heren,

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,

Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!

Toespraak door Ludwig Caluwé bij de opening van de tentoonstellingen in het Fotomuseum

Beste genodigden,

Zoals de directeur reeds aangaf openen we vanavond maar liefst vijf tentoonstellingen: de hoofdtentoonstelling Power!Photos!Freedom!, Charles Fréger met zijn serie Wildermann, de collectiepresentatie Camera Exotica, Bindingen en een kleine boekvoorstelling in de bibliotheek over Congo in de Wereldtentoonstellingen.

Inleiding op de studienamiddag op de Hooibeekhoeve

Dames en heren,

De productie van melk en de teelt van voedergewassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed management op vlak van voedergewassen bepaalt niet alleen het inkomen van de boer maar heeft ook zijn weerslag op het milieu.

De teelten maïs en grasland bepalen voor onze provincie het landschap, dat stelt niemand in vraag.

Toespraak tijdens de VLAJO-verkoopdag op 2 februari 2013 in de Promenade Kapellen

Welkom op de 9de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.

Dit jaar nemen 27 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 5 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.

In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 141 mini-ondernemingen opgestart.

Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (470 in het totaal over heel Vlaanderen).

Uiteenzetting van de heer Ludwig CALUWE over economie en internationale samenwerking, landbouw, innovatie, financiën, logistiek en infrastructuur

De heer CALUWÉ stelt dat zijn voorgangers en ook de ambtenarij mooi werk hebben geleverd met de opstelling van deze technische begroting die als een goede vertreksbasis kan gelden.

Toelichting gedeputeerde Ludwig Caluwé bij de financiële nota van het aangepast meerjarenplan en bij de financiële nota 2013

In zijn uiteenzetting benadrukte Ludwig over de oorzaken van de opgebouwde tekorten.

Aan de hand van een curve blijkt dat de inkomsten zowel in 2009 als in 2011 een opvallende neerwaartse trend kenden. In 2009 ligt de verklaring enerzijds in het feit dat er minder dividenden werden ontvangen van Dexia/Gemeentelijke Holding en de energieintercommunale en anderzijds in het onregelmatig ritme van de doorstorting van de opbrengst uit de onroerende voorheffing.

Ook in 2011 was er sprake van een tragere doorstorting dan gepland.

Toespraak tijdens de Provinciale netwerksessie “de krachten bundelen”

Beste burgemeesters,
Beste schepenen,
Ambtenaren van lokale economie
Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie, heet ik u allen van harte welkom op deze eerste provinciale netwerksessie van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, maar ook een nieuwe legislatuur met een nieuwe deputatie.

Tussenkomst van Ludwig Caluwé na de toespraken naar aanleiding van zijn afscheid in het vlaams parlement

Voorzitter, minister-president, leden van de regering, collega’s dit soort van huldezittingen geeft altijd het ietwat ongemakkelijk gevoel dat men aanwezig is op zijn eigen begrafenisplechtigheid. Het geeft wangen van schaamte, rode kaken, maar goed, het is het lot dat men dit moet aanhoren. Bedankt voor al die mooie woorden – en ik ben er ook van overtuigd dat ze stuk voor stuk gemeend zijn.