toespraken

29 June 2017

Toespraak bij de inhuldigingsreceptie Zwaargewicht-project

Dames en heren,
Beste vrienden,

Zonet hebben we van de jongeren zelf gehoord hoe enthousiast ze waren om van dit Zwaargewicht-project een groot succes te maken. Ik wil hen dan ook van harte feliciteren met het prachtig behaalde resultaat. Proficiat, die omgebouwde vrachtwagen ziet er schitterend uit! Ik wou dat ikzelf zo handig was, maar gelukkig zijn er jongeren zoals jullie die die zaken kunnen, want dat blijft nodig in de toekomst.

Zeer recent gaf de Vlaamse Jeugdraad nog een advies over de toegang tot werk bij jongeren. Daarin vermeldt ze: "Maak werk van een positief imago voor richtingen die leren en werken combineren. Beschouw ze als een volwaardige keuze. Investeer verder in duaal leren”.

De Vlaamse Jeugdraad vraagt dus iets wat de provincie Antwerpen in de praktijk al zeer lang doet: het herwaarderen van het concept Leren en Werken. Dit doen we door te investeren in Leertijd-projecten die, met de steun van de provincie Antwerpen, op verschillende campussen van Syntra-AB gerealiseerd werden.

In 2008 reeds hebben we als provincie Antwerpen de Syntra Campus Kempen verfraaid met een Patio. Een prieel voor en door de jongeren van de Leertijd gemaakt.

In 2012 werden met steun van de provincie Antwerpen 2 oldtimer “VW-busjes” gerestaureerd door de jongeren van de Leertijd. Naar ik verneem worden deze busjes nog steeds frequent ingezet door de verschillende Syntra-Campussen.

En anno 2017, is nu dankzij de inspanningen van gemotiveerde lesgevers, de directie van Syntra-AB en uiteraard de hier aanwezige leerlingen het project Zwaargewicht tot een goed eind gebracht.

Laat me duidelijk zijn, dat we in de toekomst op onze arbeidsmarkt, die in volle transitie is, alle talenten nodig hebben. Daarom is het belangrijk in te zetten op de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Iets dat we ook in de toekomst, samen met tal van partners, blijven doen.

Tot slot, nogmaals een dikke proficiat en een deugddoende vakantie gewenst.