LEGO® Haven Studio stopt STEM in een havenjasje

Jongeren programmeren LEGO® containerterminal

Slotmoment veerkrachtige dorpen in Essen

"Het eindrapport van dit Veerkrachtige Dorpen-traject is geen wensboek, maar een doe-boek. Het is de visie van het bestuur én de bewoners op de toekomst van hun dorp."

1,66 miljoen euro voor een 500-tal zorgboerderijen in Vlaanderen

“De vraag naar deze zorgboerderijen zit in stijgende lijn”, zegt minister Koen Van den Heuvel. "Van een 50-tal zorgboerderijen in 2005 naar 428 in 2018.

POM Antwerpen en VIL leggen eerste steen logistiek demonstratiecentrum Log!Ville

Twee studiedagen op twee verschillende demonstratievelden

Deze studiedagen kaderen in de projecten LCV, INTERREG FABulous Farmers, INTERREG Leve(n) de Bodem en LEADER Koester de Kempense Koolstof en worden georganiseerd door Hooibeekhoeve

Jonge Europese ministers debatteren over wegwerpplastic in het Havenhuis

Tijdens de Europaweek 20 mei tot 24 mei ontdekken leerlingen Europa en de Antwerpse haven

Proefstation voor de groenteteelt investeert 7,6 miljoen Euro

"Deze investering is van groot belang om innovatie in de Vlaamse groenteteelt verder te ondersteunen"

Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen

Zit er potentieel in het beperken van de broeikasgasuitstoot met een aangepast teeltplan?

60 adviseurs GrensInfoPunt krijgen erkenning

“Het vrij verkeer van werknemers is een belangrijke verworvenheid van de Europese Unie."