Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

17 September 2022

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

 

De provincie heeft met veel overtuiging een subsidie toegekend aan dit project.

Het past immers perfect in een van de doelstellingen van het provinciaal beleid, het creëren van draagvlak voor landbouw.

Toen ik 10 jaar geleden gedeputeerde voor landbouw werd, ben ik dit als een belangrijk onderdeel van het beleid gaan beschouwen.

Land- en tuinbouw vervullen immers een van de meest essentiële functies voor onze samenleving. Ze creëren onze voeding. Eten moeten we allemaal.

Maar er is nauwelijks nog iemand die weet hoe de huidige moderne innovatieve landbouw die voeding produceert. Er zijn zelfs mensen die geen verband meer leggen tussen het voedsel dat ze kopen in de supermarkt, en de grond rondom.

Terwijl landbouw om voedsel te kunnen produceren veel grond nodig heeft. Grond die in onze dichtbevolkte samenleving, ook opgeëist wordt door heel wat andere functies, zoals wonen, industrie, natuur en recreatie.

Om aanspraak op een groot deel van de ruimte te kunnen houden, heeft landbouw draagvlak bij de bevolking nodig. Maar daarvoor moet de bevolking weten hoe landbouw functioneert.

Op korte tijd is die kennis fel afgenomen. Vroeger had iedereen wel een boer in de familie. Maar op een à twee generaties is dat drastisch gewijzigd.

Ik gebruik graag de voorbeelden uit mijn eigen leven. Mijn beide grootvaders waren boer, Vandaag is niemand in mijn familie dat nog.

Ik heb het even nagezien, en het is snel gerekend, maar toch. Toen mijn grootvaders actief waren was 5% van de actieve bevolking boer. Dat komt neer op 2% van de totale bevolking. 1 op 50 was dus boer. Vandaag is dit 1 op 500. 50 jaar geleden was de grote boerenbetoging gericht tegen Mansholt die het aantal boeren wou halveren. Dat plan is alvast in België meer dan uitgevoerd. Het betekent ook dat mijn grootvaders het eten voor 50 mondjes produceerden. De boeren van vandaag produceren voor 500 mensen.

Er wordt niet minder voedsel geproduceerd en het is ook niet duurder, integendeel, het aandeel van voeding in het gezinsbudget is in vergelijking met die periode drastisch gedaald. Hierdoor kwam er heel wat ruimte vrij voor andere noden en behoeften.

Maar, met 10 maal minder boeren evenveel voedsel produceren aan een globaal lagere prijs, was natuurlijk alleen maar mogelijk door een enorme technologische revolutie. Schaalvergroting, specialisatie en innovatie zijn de voorbije 50 jaar niet van de lucht geweest zijn.

Maar hierdoor is de brede bevolking ook vervreemd geraakt van de landbouwproductie.

Dit initiatief is dus uitermate nodig. En het is ook een bijzonder goed idee om het nuttige aan het aangename te koppelen. Er komen hier heel wat stedelingen fietsen. Zo kunnen ze misschien wat oppikken. Door de boodschap te brengen, terwijl men ongedwongen aan het fietsen is, blijft ze misschien beter hangen. Dank aan vvv toerisme Essen voor het initiatief. Dank aan alle deelnemende landbouwbedrijven. Gefeliciteerd, en veel succes!