Caluweetjes

Benieuwd wat de provincie Antwerpen in samenwerking met jouw gemeente doet?

De provincie, de streekmotor in jouw gemeenteKlik op jouw gemeente

CD&V wil invoering “Carry-back” systeem voor land- en tuinbouwers

In de kijker

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

Op 17 september 2022 ging het project "Toeren langs Essense boeren" van start". De provincie subsidieerde dit.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

Met  CD&V Essen de weg op voor een propere wijk

CD&V maakt kosten adoptie voor 20% fiscaal aftrekbaar

Telecomtarieven makkelijker vergelijken

Provincie ondersteunt verbrede landbouw met nieuwe site ‘bezoek de boerderij (2)

Provincie ondersteunt verbrede landbouw met vernieuwde site “lekkers met streken”

CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan (3)

CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan (2)

CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan (1)

CD&V maakt zorgwonen eenvoudiger(2)

CD&V maakt zorgwonen eenvoudiger(1)

CD&V :”Alle ouders gelijk voor zorgverlof”

Sinds 1 oktober referentieapotheker voor chronisch zieken

CD&V minister Crevits investeert in voorleessoftware voor leerlingen met dyslexie

Attest sociaal tarief water

Net zoals voor het krijgen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit,(zie Caluweetje 4 september ’17) is het ook niet mogelijk om een papieren attest aan te vragen voor het bekomen van de vermindering op de saneringsbijdrage voor het afvalwater.

Statuut student-zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 kan je als student aansluiten als student-zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds wanneer je een beperkte zelfstandige activiteit wil uitoefenen tijdens je studies. De verschillende aspecten van het statuut worden behandeld aan de hand van 6 vaak gestelde vragen:

1. Welke voorwaarden?
2. Hoe krijg ik het sociaal statuut student-zelfstandige?
3. Welke bijdragen moet ik betalen?
4. Welke rechten heb ik?
5. Periode
6. Einde statuut

Vanaf 1 september gratis dienstencheques voor zelfstandige mama’s

Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen zijn, hoeven voortaan niet meer zelf een aanvraag in te dienen voor hun 105 gratis dienstencheques. Het sociaal verzekeringsfonds zal zelf bij de jonge mama’s polsen of ze de dienstencheques willen krijgen.

Sinds 2016 heeft een vrouwelijke zelfstandige die bevalt, recht op 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden. Uit cijfers bleek echter dat 12,5 procent van de zelfstandige moeders er geen beroep op deed. Ofwel wilden ze de cheques niet, ofwel kenden ze de maatregel niet.

Pleegouders hebben statuut

Het statuut legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke afspraken met de ouders mogelijk.

Groot aantal oproepen buiten de openingsuren toont nood aan uitbreiding 1712

Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt wil ook slachtoffers van historisch misbruik en geweld de weg wijzen naar de nodige hulp en begeleiding.

CD&V minister Vandeurzen kondigde aan dat hij het meldpunt verder wil versterken. Onder meer wordt bekeken hoe de telefonische toegankelijkheid kan worden verhoogd.

Attest sociaal tarief gas en elektriciteit

Verschillende gas-en elektriciteitsleveranciers vragen elk jaar aan de rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit om een papieren attest. Dit is echter niet nodig. De Directie-generaal verstuurt namelijk elk kwartaal automatisch elektronische berichten naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op deze manier kan de FOD Economie automatisch het sociaal tarief toekennen, zonder dat je een papieren attest aan je leverancier moet voorleggen.

Afkoop studiejaren ook mogelijk voor (hoger) beroepsonderwijs

Dankzij een wetsontwerp van de minister van Pensioenen kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren vanaf 1 juni 2017 hun studiejaren op éénzelfde manier laten meetellen voor hun pensioenberekening.

Gemachtigd opzichters krijgen nieuw statuut

Na een ongeval aan een schoolpoort ontstond heel wat twijfel wat een gemachtigd opzichter mag en niet mag doen bijv of hij/zij enkel kinderen mogen begeleiden, of ook volwassenen.

“Leaving Belgium“

De simulatietool op www.leavingbelgium.be is er voor mensen die (hebben) bij(ge)dragen aan de sociale zekerheid, leven of geleefd hebben in België, en vertrekken of al vertrokken zijn naar het buitenland om er te leven, te werken, te studeren, of om van hun pensioen te genieten,...

Vervallen parkeerkaarten voor gehandicapten uit omloop halen

Ongeveer 200.000 parkeerkaarten voor gehandicapten zijn vervallen, d.w.z. dat 1 op 3 gebruik maakt van een vervallen kaart zodat er minder plek is voor mensen die het echt nodig hebben. Om die parkeerkaarten uit omloop te halen suggereerde CD&V’ster Nahima Lanjri aan de bevoegde ministers om de controlebevoegdheden van parkeer- en gemeenschapswachters uit te breiden.

Bezoek op 7 mei 3 werven van het provinciebestuur tijdens Open Wervendag

Een unieke kans om van 10 tot 17u. een kijkje te nemen op 3 werven van het Antwerpse provinciebestuur. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Ludwig Caluwé, CD&V gedeputeerde voor Patrimonium, benadrukt dat de provincie investeert in haar patrimonium om een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden. Bij alle werven gaat er grote aandacht naar milieuvriendelijke, kostenbesparende en innovatieve bouwtechnieken.

Geen verplichte verzekering voor elektrische fietsen met ‘garageknopje’

Eigenaars van elektrische fietsen, ook al hebben deze een zogenaamd "garageknopje", zijn niet verplicht een verzekering aan te gaan. Dat antwoordde CD&V minister Kris Peeters op een vraag van CD&V’er Jef Van den Bergh.

Vereenvoudiging van de vervoersvoorwaarden bij NMBS

*Als je een vervoerbewijs 2e klas hebt, maar in 1e klas wil reizen, betaal je vanaf nu tijdens de week altijd het verschil tussen het standaardtarief van 1e en 2e klas. In het weekend en op feestdagen krijg je 50 %.

*Als je je abonnement vergeten bent, zonder geld op zak, betaal je niet langer 8€ administratiekosten. Je moet wel binnen 14 dagen naar het loket gaan met je abonnement dat geldig was op de dag waarop je jouw abonnement vergat.

*Voortaan worden alle ongebruikte vervoerbewijzen volledig terugbetaald binnen de 30 minuten na aankoop aan de automaat of het loket.

‘Zo werkt het’ pop-up kantoor op 13 en 14 april in Brasschaat

Al wie (ander) werk of een opleiding zoekt kan terecht bij ‘Zo werkt het’ in het Vrijetijdscentrum, Bredabaan 407. Je krijgt er persoonlijk loopbaanadvies en sollicitatietips en een acteur geeft bruikbare tips voor een meer dan geslaagde eerste indruk. Je CV wordt onder de loupe genomen en tot slot krijg je hiervoor professionele portretfoto. Coaches peilen naar minder voor de hand liggende, maar noodzakelijke kennis en talenten die er op de werkvloer toe doen: hoe werk je met iemand samen, wat zijn je sociale vaardigheden, hoe neem je beslissingen.

Provincie Antwerpen verstuurt als eerste aanslagbiljetten digitaal

Vanaf 2018 kan elke burger uit de provincie Antwerpen zijn aanslagbiljet ontvangen in zijn mailbox, Zoomit of Doccle, als hij zich voor 31 december 2017 registreert op: www.belastingen.provincieantwerpen.be Ga naar ‘digitaal aanslagbiljet’ via de zoekmachine.

De registratie verloopt eenvoudig en snel via de identiteitskaart met eID kaartlezer.
Wie niet geregistreerd is voor 31 december ‘17, krijgt het aanslagbiljet gezinnen gewoon op papier. Registreren in 2018 blijft mogelijk voor de volgende jaren.

Nieuwe wetgeving studentenarbeid

Als jobstudent moet je voortaan 3 keer tellen om in orde te zijn met je sociale zekerheidsbijdrage, belastingen en kinderbijslag.

1.Vanaf 1/1 kan je 475 uren als student werken, aan een sociale zekerheidsbijdrage van 2,71 %. Daarna betaal je de normale 13,07 %, wel met alle voordelen zoals bijv. vakantiegeld. Op www.studentatwork vind je een persoonlijke 475-urenteller en een app. Enkel de echt gewerkt uren tellen mee, dus niet de uren voor feestdagen en betaalde ziektedagen.

CD&V wil wetgevend kader voor levenloos geboren kinderen (1)

CD&V’ster Sonja Becq pleit voor een opname van levenloos geboren kinderen in het geboorteregister met naam en voornaam. De geboorte van een kind is voor ouders één van de mooiste gebeurtenissen in hun leven. Maar wanneer hun kindje doodgeboren wordt, stort hun wereld in. Of hun baby nu voor, tijdens of na de geboorte overlijdt, maakt geen enkel verschil, Het kindje maakt deel uit van het gezin.

Uitbreiding Blue-Bike verzekeren

Om Blue-bike, de blauwe deelfietsen aan de NMBS-stations verder uit te breiden is een kapitaalsverhoging van de NMBS én De Lijn nodig. Op 3 jaar tijd is het aantal gebruikers en ritten meer dan verdriedubbeld. Het succes is ook de organisator, Blue-mobility NV, niet ontgaan is en dus zijn er groeiplannen.

CD&V-verbetervoorstellen voor huurwet

Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten CD&V’sters An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan:

1.Samenwonende partners zijn evenwaardige huurders (zie Caluweetje van 2/3/’16).

Zieke kinderen sneller op Bednet

Vanaf januari ‘17 kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf 6 weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat mogelijk vanaf 4 weken effectief gebruik wegens ziekte. De aanpassing is mogelijk dankzij een betere dienstverlening en bijkomend materiaal. Sinds de start van synchroon Internetonderwijs is de dienstverlening sterk geprofessionaliseerd.

CD&V wil gezinsopvang aantrekkelijker maken

Kleine Kinderen worden opgevangen door één van de 5.600 onthaalouders in Vlaanderen. "Deze kleinschalige opvang is van onschatbare waarde, kinderen groeien op in een huiselijke omgeving die de nodige geborgenheid biedt." aldus CD&V’sters Katrien Schryvers en Sonja Becq, "Omdat het aantal onthaalouders daalt, heeft CD&V maatregelen klaar om deze opvangvorm naar de toekomst toe aantrekkelijker te maken.

Enkele voorbeelden:

CD&V wil btw-verlaging voor pruiken

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker pleit CD&V voor een btw-verlaging voor pruiken en haarprothesen van 21 naar 6 %.

Bij kanker komt veel kijken. De verwerking van de diagnose, de zware behandeling, de gevolgen op het sociale leven, voor het gezin, en daarbij vaak ook nog zware financiële zorgen. Tijdens de behandeling met chemo- of radiotherapie verliezen veel kankerpatiënten hun haar. Een haarprothese of pruik wordt vandaag nog altijd gezien als een luxeproduct en kent een BTW-tarief van 21%.

Persoonlijker begraven

Wie de as van een overledene wil uitstrooien of begraven zal in de toekomst meer ruimte hebben om dat te doen. In het Vlaams parlement werd dit decreet van oa CD&V’ster Katrien Schryvers unaniem goedgekeurd.

Overzichtelijke zorg door thuiszorgoverleg

Komen er verschillende zorgverleners bij je thuis maar ben je soms het overzicht kwijt? Loopt het overleg tussen huisarts, de thuisverpleging en andere diensten niet meer zo vlot? Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke, psychische, sociale aard of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg (MDO) aangewezen zijn om alles nog eens even op elkaar af te stemmen.

Meer Info bij nieuwe procedure aanvraag parkeerkaart

Sinds 1 juli geldt de nieuwe procedure voor aanvraag van een parkeerkaart. (Zie Caluweetje van 29/6). Je doet het voortaan via www.handicap.belgium.be.

Start nieuwe aanvraagprocedure bij Directie Generaal Personen met een handicap

Vanaf 1 juli 2016 kan je je tegemoetkoming of parkeerkaart online aanvragen bij de DG Personen met een handicap! Je kan zelf je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be.

CD&V pleit voor aantrekkelijk statuut student-ondernemer

Heel wat jongeren klussen bij als jobstudent. De werkervaring is niet alleen nuttig voor later, ze verdienen er ook een leuke en soms broodnodige cent mee bij. Terwijl een jobstudent in loonverband werkt, kriebelt het bij veel studenten om een zelfstandige activiteit te ontplooien. De bestaande regeling is voor hen echter niet ondernemingsvriendelijk en moedigt niet aan om als student al met een eigen zaak te starten.

Garanties voor verkeerslessen in Vlaanderen

Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat is slecht nieuws voor honderden scholen in Vlaanderen die op zoek moeten naar een alternatief. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen.

Nieuwe brochure ‘Recht op antwoord’ van De Drugslijn

Als ouders vaststellen dat hun kind drugs gebruikt, rijzen er vragen over wederzijdse rechten en plichten: wat kan, wat mag, wat moet? Een nieuwe brochure ‘Recht op antwoord’ van De Drugslijn geeft hen informatie. Een juridische aanpak kan een aanleiding zijn voor een meer pedagogische aanpak, waarbij 'grenzen stellen' vaak cruciaal blijkt.

Uitzendcontracten weldra eenvoudiger

CD&V Minister van Werk, Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar dat de 48-urenregel voor uitzendarbeid schrapt en de elektronische arbeidsovereenkomst per sms of e-mail mogelijk maakt.

Blijven fietspunten nu open of niet?

Fietsersbond, Fiets&Werk en TreinTramBus hielden actie om fietspunten in de NMBS stations te behouden. Volgens hen besliste de NMBS om heel wat fietspunten af te bouwen. Daarop vroeg CD&V’ster Martine Fournier naar de gevolgen voor de uitleendienst Blue-bikes, zij gebruiken de fietspunten nl. als uitvalsbasis voor het verhuren van hun fietsen.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Heel wat jonge mensen kunnen na bijv. een ernstige ziekte nooit voltijds aan de slag te gaan. Als zij deeltijds gaan werken, worden zij niet gecompenseerd voor het feit dat zij niet voltijds kunnen werken. Dat hypothekeert de toekomst van die mensen, en dit druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel.

Zitdagen pensioenen worden voorlopig niet afgeschaft

Uit een vraag van CD&V’ster Sonja Becq aan de minister voor Pensioenen blijkt dat de zitdagen voor pensioenvragen voorlopig niet worden afgelast. Heel wat gemeenten krijgen vragen van inwoners nadat ze vernamen dat de Rijksdienst voor Pensioenen op eigen houtje besliste de zitdagen niet meer te organiseren.

Herman Van Rompuy als gastspreker bij Davidsfonds Essen

Voormalig Europees president Herman graaf Van Rompuy is op maandag 18 april op uitnodiging van het Davidsfonds gastspreker in de Sint Antoniuskerk van Essen-Statie.

Herman Van Rompuy brengt een lezing over de samenwerking binnen Europa en de Eurozone, nu actueler dan ooit. Door zijn kennis en ervaring, ontdaan van de beperkingen van zijn functie, zorgt hij ongetwijfeld voor nieuwe inzichten.

Slapende’ aanvullende pensioenen

Vanaf januari 2016 zullen gepensioneerden automatisch verwittigd worden van het bestaan van eventueel nog ‘slapende’ aanvullende pensioenen, aldus CD&Vster Sonja Becq. Vanaf begin 2016 zou de databank aanvullende pensioenen operationeel en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners.

Samenwonende partners worden evenwaardige huurders

Fiscaal hebben wettelijk samenwonenden dezelfde rechten als gehuwden, maar op het vlak van het huurrecht is er geen bescherming voor de samenwonende partner of echtgenoot. Ook bij feitelijk samenwonenden is er geen duidelijk wetgevend kader. CD&V’ster An Christiaens wil de inwonende partner automatisch medehuurderschap geven in het geval van een huwelijk, wettelijk samenwonen, of 2 jaar feitelijk samenwonen.

In 2016 eindelijk een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

Deze beslissing werd genomen op aansturen van CD&Vster Sonja Becq. Sinds de wet op co-ouderschap kunnen ouders op evenwaardige manier tijd investeren in de opvoeding van hun kind(eren). Deze wet impliceerde echter dat kinderen slechts bij één van de ouders gedomicilieerd kunnen zijn. Als de gescheiden ouders in verschillende gemeentes wonen kan dat leiden tot problemen.

“Een jeugdhuis is geen boekhoudkantoor”

CD&V’ers Tinne Rombouts en Jef Van Den Bergh zijn het niet eens met de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen.

Een BTW-boekhouding bijhouden vraagt heel wat kennis. Jeugdhuizen moeten bezig zijn met activiteiten voor en door jongeren, niet met BTW-aangiftes. Zo worden jongeren afgeschrikt om zich te engageren. Jonge vrijwilligers doen er in een veilige omgeving ervaring op die ze meenemen in hun verdere sociale engagement en professionele loopbaan. Door een jeugdhuis als een gewone horecazaak te zien, stopt de fiscale bescherming die 45 jaar stand hield.

Regeling betalende derde bij raadpleging huisarts

Sinds 1 oktober zijn alle huisartsen verplicht bij raadplegingen de regeling betalende derde toepassen als je de verhoogde tegemoetkoming hebt, het ziekenfonds rekent het grootste deel van het honorarium rechtstreeks af met de arts. Als patiënt betaal je enkel het remgeld. Ook voor een technische verstrekking bijv. een hechting, betaal je enkel het remgeld.

CD&V: Zelfstandigen krijgen evenveel tijd om adoptie-uitkering aan te vragen als werknemers

Ouders die een kind adopteren nemen adoptieverlof zodat hun kindje zich snel thuis kan voelen. Aan het recht op adoptieverlof en de adoptie-uitkering die hieraan vasthangt zijn voorwaarden verbonden die dezelfde zijn voor werknemers en zelfstandigen. Maar de wijze van aanvragen is een stuk strenger voor zelfstandigen: zij hebben een strikt tijdskader waarbinnen zij de adoptie-uitkering moeten aanvragen.

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse Regering was al een tijdje bezig met de hervorming van de Vlaamse renovatiepremie, en heeft nu de laatste knopen doorgehakt. Sinds 1 december kunt u de vernieuwde renovatiepremie aanvragen. Nieuw is dat de premie verdeeld wordt over twee aanvragen.

OCMW’s leggen samen voor gratis psychologische eerstelijnszorg

‘Het Kruispunt’ in Kalmthout biedt gratis en zonder afspraak advies of kortdurende hulp aan alle volwassenen vanaf 18 jaar met psychische of sociale problemen die in het noorden van de provincie Antwerpen wonen.(Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Stabroek, Kapellen).

CD&V wil snellere toekenning van moederschapshulp voor zelfstandigen

Sinds 2006 kan elke vrouwelijke zelfstandige, helpster of meewerkende echtgenote, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, “moederschapshulp” krijgen bij de geboorte van een kind. De moederschapshulp bestaat uit 105 gratis dienstencheques met een waarde van 945 € en blijven 8 maanden geldig.

Toekenning parkeerkaart bij goedkeuring voor mobiliteitshulpmiddel

Als je van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating hebt om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan je op basis van deze goedkeuring een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Dit is al een tijdje van toepassing, maar aangezien er veel onduidelijkheid over was, heeft de FOD Sociale Zekerheid deze procedure aangepast. Voortaan komen enkel mobiliteitshulpmiddelen in aanmerking die in een vaste lijst staan.

NMBS wil assistentieaanvraag verminderen tot 3 uur

Reizigers met een beperkte mobiliteit ondervinden regelmatig ongemakken bij het nemen van de trein. Bijv. het aanvragen van assistentie, onaangepaste treinstellen en stations, hoge opstappen, onbereikbare ticketautomaten enz. Voor een gegarandeerde assistentie dient een reiziger met beperkte mobiliteit sinds 2008 24 uur op voorhand de assistentie aan te vragen bij de NMBS.

Zot (worden) van je kot

Elk jaar gaan zo'n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen of vooral hun ouders ook af en toe echt zot. Huur, waarborg en aparte energierekeningen nemen een serieuze hap uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt.

Apothekers met nachtdienst opzoeken

Via het nieuw telefoonnummer 0903 99 000 zoekt u overal in België op wie van 22u. tot 9u. apotheker van wacht is. Je apotheker mag voor de veiligheid van de apothekers met nachtdienst niet langer deze gegevens afficheren. Ook de lokale krant publiceert die informatie niet meer. De gegevens van de apotheker van wacht overdag vind je nog wel in de lokale kranten of via de site www.apotheek.be.

Wijziging wetgeving werkloze mantelzorgers

Werklozen mantelzorgers die een (medisch) attest voorleggen moeten niet actief op zoek naar werk en hebben nu recht op max. 48 maanden mantelzorg, net zoals ook mensen met een baan 48 maanden ‘gemotiveerd tijdskrediet’ kunnen opnemen.

1712 nu ook hulplijn gedwongen adopties

Vanaf 9 maart 2015 kunnen slachtoffers van een gedwongen adoptie naar 1712 bellen om hun verhaal te doen. (1712 is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling). De medewerkers van de hulplijn zullen luisteren naar de slachtoffers en hen kunnen leiden tot de nodige hulp.

Cumul ontslagvergoeding en pensioen!

Voor de pensioenberekening worden de opzeggings-, afscheids- en ontslagvergoedingen als loon beschouwd, gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. Sinds 1 januari ‘15 wordt dit principe van spreiding van de ontslagvergoeding ook toegepast op het einde van de loopbaan. CD&V’ster Sonja Becq vroeg hierover duidelijkheid.

Renovatie privéwoning: nieuwe wetgeving gaat pas in op 1 januari 2016

Momenteel kan je je privéwoning renoveren tegen een btw-tarief van 6%, wanneer je woning ouder is dan 5 jaar. Het regeerakkoord bepaalt dat deze ouderdomsvereiste wordt opgetrokken tot tien jaar. De regering heeft beslist dat de maatregel zal ingaan op 1 januari 2016. Dit blijkt uit een antwoord van de minister van Financiën aan CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten.

CD&V Vlaams minister Hilde Crevits verviervoudigt budget Bednet

Vanaf 1 september wordt internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen via Bednet een recht.
Bednet vzw maakt het in Vlaanderen mogelijk om via een technologisch systeem, langdurig zieke kinderen en jongeren van thuis uit simultaan lessen te laten volgen en actief te laten participeren aan het onderwijsgebeuren. Zo blijven ze in contact met hun leerkrachten en klasgenoten, wordt de leerachterstand beperkt en kan zittenblijven zo veel mogelijk vermeden worden.

Laatste papieren maaltijdcheques maar 3 maanden geldig.

Sinds de invoering van de maaltijdcheques bedroeg de geldigheidsperiode altijd 3 maanden. Een parlementair initiatief van o.a. CD&V’er Stefaan Vercamer leidde tot een verlenging van de geldigheidsduur tot 12 maanden.

Wie kan sneller parkeerkaart ontvangen?

Sinds kort krijgen sommige mensen met een handicap een parkeerkaart via het ziekenfonds. Voor deze verkorte aanvraagprocedure zijn er twee voorwaarden: je woont zelfstandig thuis én je kreeg het akkoord van de adviserend geneesheer voor de aanschaf van een rolstoel, scooter of driewielfiets. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen neemt best contact op met zijn mutualiteit.

Noodoproep per sms mogelijk!

De Belgische nooddiensten zullen vanaf 15 februari bereikbaar zijn voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken Jambon aan CD&V’er Jef Van den Bergh. CD&V’er Roel Deseyn kaartte dit probleem al aan in 2009 en het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh om nooddiensten via sms toegankelijk te maken werd al in 2011 goedgekeurd, maar het duurde tot nu voor het systeem operationeel werd.

Geneesmiddelen nodig bij verblijf in het buitenland? Vraag voortaan het internationaal geneesmiddelenvoorschrift.

Met een internationaal geneesmiddelenvoorschrift van je arts kun je nu ook in andere EU-landen terecht. Dat voorschrift moet voortaan meer informatie bevatten. Ga je voor een tijd naar het buitenland en heb je geneesmiddelen nodig, dan kun je zo een voorschrift meenemen. Als gevolg van een Europese richtlijn wordt vanaf nu het internationaal voorschrift gebruikt. Daarop staat heel wat bijkomende informatie die nuttig is voor de apotheker die het geneesmiddel moet afleveren. De voorschrijvende arts moet onder meer zijn naam en zijn volledige contactgegevens vermelden.

Toiletpas voor stomadragers

Hebt u een stoma of een pouch, dan kent u vast en zeker dit probleem. Nog te vaak weigert men U de toegang tot het gebruik van het toilet. StomaVlaanderen, de organisatie van alle stomaverenigingen in Vlaanderen, geeft daarom een toiletpas aan stomadragers. Omdat een stoma lekkageproblemen kan geven of soms dringend moet worden vervangen, durven stomadragers niet altijd deelnemen aan het sociaal leven. Maar .... daar kan verandering in komen met de toiletpas.

Rechtzetting Caluweetje dd. 29/10 ivm voorlopig rijbewijs

Helaas moeten wij melden dat er enkele van de beweringen niet helemaal correct waren in dit Caluweetje: hierbij de juiste info:

-De wetgeving van de rijbewijzen categorie B is veranderd op 3 februari 2014

- Wie een voorlopig rijbewijs bezit, afgeleverd voor 3 februari kan zolang het voorlopig rijbewijs geldig is een praktijkexamen afleggen, dus ook al is het theorie-examen langer dan 3 jaar geleden.

Nieuwe juridische bescherming voor wilsonbekwame personen (2)

Een bewindvoerder wordt aangesteld door de vrederechter. De voorkeur gaat uit naar familie, anders wordt een professioneel bewindvoerder, meestal een advocaat, aangesteld. Je kan op voorhand via registratie bij een notaris of vrederechter een bewindvoerder en één of meer vertrouwenspersonen aanduiden. Je kan ook, een aantal principes registreren zoals schenkingen aan kinderen of de keuze voor ethische beleggingen.

Nieuwe juridische bescherming voor wilsonbekwame personen (1)

Sinds 1 september 2014 is er nog slechts één beschermingsstatuut voor wie geen beslissingen voor zichzelf kan nemen. Meestal gaat het om personen met een verstandelijke handicap, een psychiatrische aandoening of een vorm van dementie. Een beschermingsregeling is nodig om eventuele misbruiken te voorkomen.

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

DE "WET PARTYKA"

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je een schuldsaldoverzekering nemen. Die betaalt je krediet af als je overlijdt vóór je lening volledig is afbetaald. Chronisch zieken en kankerpatiënten hebben vaak problemen om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Vaak worden ze geweigerd door de verzekeraar, of betalen ze heel hoge "bijpremies".

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

‘Iedereen fietst’ 4 toegankelijke fietslussen

Onder de noemer ‘Iedereen Fietst’ werkte de provincie 4 toegankelijke fietslussen uit. Vrijwilligers met en zonder beperking screenden de toegankelijkheid van het bestaande fietsknooppuntennetwerk. Ze brachten verschillende knelpunten in kaart: te smalle paden, kasseistroken, zandige ondergrond, steile hellingen …

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

CycloSafe: Een nieuw antidiefstal toestel

Op 15 september 2014 lanceerde De Post ‘Cy-cloSafe’, een antidiefstal toestel voor fietsen. CycloSafe wordt verkocht door fietsenwinkels en op www.cyclosafe.be van bpost. Dankzij een uniek nummer worden de fietsen geregistreerd in een centrale database. In geval van verlies of diefstal, gaat de burger naar de bpost-website om de diefstal te melden en zo de detectie-dienst te activeren.

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

CD&V : “Doktersbezoek voor iedereen betaalbaar.”

Uit een onderzoek blijkt dat 1 op 5 Belgen een doktersbezoek uitstelt wegens financiële problemen. Hierdoor worden medische klachten vaak erger en vergroot de kans op doorverwijzing naar het ziekenhuis, waardoor de medische kosten juist nog hoger worden.

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

10 brochures ‘Wegwijs in’

De Programmatorische Overheidsdienst Maat-schappelijke Integratie (PODMI) brengt een reeks van 10 brochures uit "Wegwijs in". De opzet is om via deze handige beknopte infor-matiegidsen (potentiële) gebruikers helpen de drempel naar het OCMW te overwinnen.

OCMW’s hebben als taak ervoor te zorgen dat elke mens die bij hen aanklopt, steun en zicht op beterschap krijgt, maar dat aankloppen is vaak al een te grote stap. Deze brochures geven per thema informatie over de werking van het OCMW en legt uit waarop u recht heeft.

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué

Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkering

Jongeren met medische of mentale problemen hebben sinds 1 mei 2014 twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar. De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toege-kend, maar voor twee groepen wordt die perio-de voortaan verlengd tot vijf jaar.

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué

CD&V pleit voor multifunctionele centra in ouderenzorg

Sedert 2010 mogen dagverzorgingscentra (DVC) nachtopvang aanbieden. Uit een rond-vraag van CD&V’ster Katrien Schryvers blijkt dat amper 9% van de bevraagden nachtopvang voorziet. Er zijn echter nog heel wat obstakels die de organisatie van nachtopvang door een DVC bemoeilijken.

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

Regiojobbeurs 23 april in Essen

Op woensdag 23 april organiseren de gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel samen met de VDAB, de Werkwinkel, Unizo en Bedess, een regionale jobbeurs in de Heuvelhal, Kapelstraat 7in Essen. Een veertigtal bedrijven uit verschillende sectoren stellen die dag hun vacatures voor.

Daarnaast zijn er nog informatiestanden waar je terecht kan voor o.a. sollicitatieadvies, vragen over de sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, grensarbeid, ...

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

Wijziging regelgeving proefperiode voor jobstudenten

Wie als student aan het werk gaat, doet dat het beste met een contract. Een contract voor studenten loopt over maximum 12 maanden en heeft verplicht een proefperiode. Tijdens de proefperiode krijgen zowel de werkgever als de student een beter zicht op de wederzijdse verwachtingen. Nieuw is dat sinds 1 januari 2014 de proefperiode 3 werkdagen bedraagt. Zowel de jobstudent als de werkgever kunnen tijdens die 3 dagen het contract onmiddellijk beëindigen.

Opzegtermijn

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

Meldpunt 1702 nu ook via e-mail bereikbaar

Wie vragen heeft over geweld, misbruik en mishandeling kan elke weekdag tussen 9u en 17u telefonisch terecht op het nr. 1712.

De werking en de bereikbaarheid van dit meldpunt worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op een vraag van CD&Vster Katrien Schryvers antwoordde CD&V minister Jo Vandeurzen dat het meldpunt 1712 nu ook bereikbaar is via e-mail.

Vragen voor Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten

Belangrijke veranderingen voor minderjarigen die ondersteuning nodig hebben

Vanaf 1 maart 2014 gaat de integrale Jeugdhulp van start in heel Vlaanderen.

Dit is een samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp, ook de sector voor personen met een handicap. Het doel van Integrale Jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.Dit betekent een belangrijke wijziging in de aanvraagprocedure.

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

Sta OOG in OOG met CD&V

Op 26 februari organiseert CD&V vanaf 19.30 u. in 't Centrum, Heidestatieplein 8 in Kalmthout een thema-avond over de NMBS met CD&V Kamerlid met Jef Van den Bergh. Er wordt een algemene presentatie gegeven en er is zeker ook ruimte voor vragen.

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

Een betere bescherming tegen ontslag tijdens palliatief verlof

Wie ontslagen wordt in zijn periode van ouderschapsverlof heeft wettelijk recht op het loon dat hij zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Ook wie zijn werk deeltijds hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid heeft bij ontslag recht op een opzeggingsvergoeding die overeenkomst met het "lopende loon" voor volledige arbeidsprestaties.

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

1813: nieuw nummer Zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn is voortaan gratis te bereiken via het noodnummer 1813. Dat besliste CD&V Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het nieuwe noodnummer moet de drempel voor de burger verlagen. Het initiatief kadert in het actieplan suïcidepreventie, waarmee de Vlaamse regering het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20 procent wil doen dalen tegenover het jaar 2000.

Vragen voor Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen

Vingerafdrukken voor internationaal paspoort

Iedereen vanaf 12 jaar die een internationaal paspoort (het bordeauxrode boekje) aanvraagt, zal voortaan op het gemeentehuis met een speciale scanner vingerafdrukken moeten laten nemen. De afdrukken komen niet óp de pas, maar worden bewaard in een chip achteraan op het paspoort.

Vragen voor Vlaams Minister van minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Katleen Van Brempt

Opnieuw automatische pensioenramingen, maar (nog) niet voor iedereen

Werknemers die 55 jaar worden, ontvangen normaal gezien automatisch een pensioenraming van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Sinds de pensioenhervorming eind 2011, waarbij de voorwaarden voor vervroegd pensioen werden opgetrokken, was de RVP hiermee gestopt.

Nieuwe MOBIB-kaarten voor 65+’ers

De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een elektronische kaart met foto die 5 jaar geldig blijft en die het huidige gratis abonnement ‘Omnipas’ voor 65+’ers vervangt. Alle 65+’ers krijgen een brief van De Lijn met de vraag of ze een MOBIB-kaart wensen, hoe ze de kaart kunnen aanvragen en wat de voordelen zijn.

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap (2)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in 3 vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap (1)

Vanaf juni bieden heel wat voorzieningen erkend door het VAPH de mogelijkheid aan om mits een kleine bijdrage en zonder veel administratie gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Alle personen met een (vermoeden van) handicap, minder- of meerderjarig, kunnen door dit initiatief een beroep doen op 12 begelei-dingen per jaar aan huis of in een voorziening. Ook 24 dagen dagopvang en (maximaal) 12 nachtverblijven per jaar zijn mogelijk.

Uitnodiging lezing nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen 14/10

CD&V Vrouw en Maatschappij, regio Voor- en Noorderkempen, nodigt u van harte uit voor
een lezing door Ere-CD&V Volksvertegenwoordiger Luc Goutry en CD&V-kamerfractieleider Raf Terwingen over het Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen.

De nieuwe beschermingsmaatregelen voor personen die geen beslissingen voor zichzelf kunnen nemen, kwamen er dankzij CD&V.

Wanneer iemand meerderjarig is, wordt hij juridisch zelfstandig. Hierdoor kan je contracten afsluiten, een bankrekening openen, enz...

CD&V wil verkeersbelastingen beter bekend maken

Bij de aankoop van een nieuwe wagen zijn klanten vaak onwetend over de belastingen die eraan verbonden zijn. CD&V wil daarom autoverkopers de verkeersbelastingen laten afficheren.

Vandaag betaalt de Belg voor zijn voertuig een eenmalige inschrijvingstaks (BIV), een jaarlijkse verkeersbelasting en voor LPG-voertuigen een aanvullende verkeersbelasting. Die kosten kunnen aardig oplopen maar worden dikwijls niet in rekening gebracht bij de aankoop, omdat ze niet of onvoldoende gekend zijn.

Sociaal tarief internet automatisch toekennen

Na de goedkeuring van het wetsvoorstel voor het sociaal tarief voor internet in juni 2012, vraagt CD&V-kamerlid Roel Deseyn dat de toekenning hiervan automatisch gebeurt en geïnformatiseerd wordt.

In 2012 werden maar liefst 27.497 aanvragen nog steeds manueel en met papier behandeld.
De automatisering van de toekenning van sociaal tarief laat al jaren op zich wachten.

Nieuwe regels uitzendarbeid vanaf 1 juli 2013 (2)

Op 1 juli verandert de wet op de uitzendarbeid.

Er zijn 4 belangrijke aanpassingen.

Nieuwe regels uitzendarbeid vanaf 1 juli 2013 (1)

Op 1 juli verandert de wet op de uitzendarbeid.

Er zijn 4 belangrijke aanpassingen.

Nu is uitzendarbeid maar in 3 gevallen toegelaten: voor de vervanging van een vaste werknemer, voor een tijdelijke vermeerdering van werk en voor uitzonderlijk werk, bijv een jaarbeurs.

Vanaf 1 juli komt ‘instroom’ als 4de reden erbij. Een interim mag dan ingeschakeld worden met de bedoeling hem een vaste baan te geven.

Volgende regels moeten wel nageleefd worden:

Vanaf juni 2013 wordt overlevingspensioen sneller uitbetaald

In de Kamer keurde de Commissie Sociale Zaken een wetsontwerp goed waardoor het overlevingspensioen automatisch wordt uitbetaald aan de weduwe wanneer de gepensioneerde echtgenoot overlijdt. Bij het uitkeren van het overlevingspensioen was steeds een herberekening en bijhorend onderzoek nodig, zodat weduwen soms lange tijd zonder inkomsten kwamen te zitten.

Deze wetgeving komt er na herhaaldelijke vragen van CD&V-pensioenspecialiste Sonja Becq. In de loop van vorig jaar trok ze meermaals aan de alarmbel over de laattijdige uitbetaling van het overlevingspensioen.

Automatische toekenning Zorgverzekering

De Vlaamse Regering gaf op 29 maart haar goedkeuring aan het besluit over de automatische toekenning van rechten in de zorgverzekering.

Dit besluit maakt het mogelijk dat de zorgkassen, zonder aanvraag van de betrokkene, het recht toekennen op de Vlaamse zorgverzekering. De zorgverzekering kent een tegemoetkoming toe van 130 € per maand aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn: dit wordt gemeten aan de hand van een score van minstens 35 op BEL-profielschaal. In het verleden gebeurde het wel eens dat zwaar zorgbehoevende mensen niet wisten dat ze recht hadden op de zorgverzekering.

Geen woekerprijzen meer bij doorverkoop tickets

Eindelijk is er een wettelijke regeling voor het doorverkopen van sport- en concerttickets.

In de commissie Bedrijfsleven werd het voorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh gestemd. “De consument zal niet langer woekerprijzen moeten betalen voor een avond cultuur of sport.”Voortaan zal het verboden zijn een ticket door te verkopen aan een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs van het ticket, deze zal nl. moeten vermeld worden op het toegangsbewijs.

Klachtendienst NMBS

Sinds 1 maart weigert de Centrale Klantendienst van de NMBS klachten van reizigers te behandelen die zij via de ombudsdienst ontvangt. Zij stelt dat de reiziger zich eerst zelf tot de NMBS moet wenden. Vroeger nam de ombudsdienst akte van alle klachten, en stuurde ze door naar de NMBS. Nu moeten reizigers hun klacht opnieuw neerleggen, ditmaalrechtstreeks bij de NMBS.

Kom 22 maart van18u tot 23u naar de laatste Sfeernacht in het Antwerpse provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22

Sfeernacht is een gezellige avond met animatie, muziek, activiteiten, hapjes & drankjes en dit allemaal gratis. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten die volledig in het concept ‘retro versus innovatie’ staan.

Wacht niet tot april om je bijna vervallen identiteitskaart te vervangen

Vanaf 1 april 2013 stijgen de prijzen van de Belgische identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de Kids-ID ’s.

De gewone ID-kaarten kosten dan 15 euro in plaats van 12 euro. De Kids-ID’s verdubbelen van prijs: van 3 naar 6 euro. Als je identiteitskaart de komende maanden vervalt, kan je best nu al een andere kaart aanvragen. Zo bespaar je toch weer enkele euro’s. Je hoeft dus niet te wachten op een uitnodiging van de gemeente om je kaart te vervangen.

Meer vakantiegeld voor langdurig zieken

In mei 2013 zullen langdurig zieken recht hebben op 309 € vakantiegeld. De beslissing om een deel van de welvaartsenveloppe te spenderen aan de optrekking van het vakantiegeld is de realisatie van het CD&V-voorstel hierover. Niet enkel de 260 000 invalide werknemers, maar ook 20 000 invalide zelfstandigen hebben voortaan recht op 100€ meer vakantiegeld.

Werkinlevingstrajecten (Wi-J)

2 550 jongeren zonder diploma kunnen vanaf februari een WI-J volgen.

Terwijl ze in hun wachttijd zitten kunnen zij met de hulp van een coach werkervaring opdoen bij een of twee werkgevers. In 2013 en 2014 worden telkens 1275 jongeren toegelaten, die in hun beroepsinschakelingsperiode zitten (= de vroegere wachttijd). H

CD&V’er Veli Yüksel wil registratie uitvaartcontracten mogelijk maken

Meer en meer mensen laten hun laatste wilsbeschikking vastleggen in een uitvaartcontract. Wanneer mensen in eenzaamheid sterven, zonder familie of vrienden die zich om hun begrafenis bekommeren, gebeurt het echter dat een dergelijk contract wordt vergeten, en dat de wilsbeschikking niet wordt uitgevoerd.

Dit doet zich steeds vaker voor, vooral in de steden, waar mensen een anoniemer leven leiden en makkelijker vereenzamen. Het probleem kan nochtans worden opgelost door het uitvaartcontract te laten registreren in het bevolkingsregister.

Bescherming tegen afsluiting van drinkwater

Drinkwatermaatschappijen zullen duidelijke regels moeten toepassen als ze een klant willen afsluiten van de waterlevering. Drinkwater moet in alle omstandigheden op een sociaal aanvaardbare manier gebeuren.

Daarom wil CD&V minister Schauvliege de redenen voor een afsluiting van de watertoevoer herzien De watermaatschappij kan drinkwatertoevoer niet afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid of er sprake is van fraude of klaarblijkelijke onwil van de klant.

Als je ouder drinkt of drugs gebruikt

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) lanceert een campagne naar kinderen waarvan ouders een alcohol- of drugprobleem hebben.

Praten over gevoelens of informatie opzoeken over het thema maakt deze kwetsbare jongeren sterker om de situatie thuis aan te kunnen. Verschillende organisaties (De DrugLijn, Awel, het jongerenonthaal van het CAW (JAC) en In Petto) staan klaar om met hen anoniem in gesprek te gaan.

Ludwig Caluwé naar de provincie

Na 17 jaar parlement, 4 jaar als senator, 13 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger waarvan 8 jaar als CD&V-fractievoorzitter, werd Ludwig Caluwé 7 december benoemd als gedeputeerde voor de provincie Antwerpen.Koen Van den Heuvel, Vlaams parlementslid en burgemeester van Puurs, werd de nieuwe fractieleider in het Vlaams parlement. Caroline Bastiaens uit Hoboken, kabinetschef van Havenschepen Marc Van Peel volgt Ludwig op als Vlaams parlementslid.

Lancering van de Pensioenlijn: 1765

Voortaan is er nog één enkel, gemakkelijk te onthouden, telefoonnummer voor alle vragen over het pensioen: het nummer 1765, waarbij ‘'17'' staat voor gratis en ‘'65'' voor de wettelijke pensioenleeftijd.

Via dit nieuwe telefoonnummer kan elke burger terecht bij de 3 pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) voor alle vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin hij of zij gewerkt heeft.