Caluweetjes

20 January 2016

Regeling betalende derde bij raadpleging huisarts

Sinds 1 oktober zijn alle huisartsen verplicht bij raadplegingen de regeling betalende derde toepassen als je de verhoogde tegemoetkoming hebt, het ziekenfonds rekent het grootste deel van het honorarium rechtstreeks af met de arts. Als patiënt betaal je enkel het remgeld. Ook voor een technische verstrekking bijv. een hechting, betaal je enkel het remgeld.

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming en heb je een globaal medisch dossier (GMD), dan betaal je 1 € voor een gewone raadpleging. Heb je geen GMD dan betaal je 1,50€. Let wel: een niet-geconventioneerde huisarts hoeft zich niet aan de afgesproken tarieven te houden en kan dus een supplement vragen. In dat geval betaal je het remgeld plus het supplement.

Neem altijd je elektronische ID-kaart mee, zodat de huisarts kan nagaan of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en dus op de regeling betalende derde. Ook op een recente klever van het ziekenfonds staat of je recht hebt, in dat geval eindigt het eerste deel van de code links op een 1.