Caluweetjes

1 January 2013

Bescherming tegen afsluiting van drinkwater

Drinkwatermaatschappijen zullen duidelijke regels moeten toepassen als ze een klant willen afsluiten van de waterlevering. Drinkwater moet in alle omstandigheden op een sociaal aanvaardbare manier gebeuren.

Daarom wil CD&V minister Schauvliege de redenen voor een afsluiting van de watertoevoer herzien De watermaatschappij kan drinkwatertoevoer niet afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid of er sprake is van fraude of klaarblijkelijke onwil van de klant.

De waterleverancier zal in geval van afsluiting specifieke procedures moeten respecteren zoals kennisgeving over de intentie tot effectieve afsluiting en, het respecteren van een minimumtermijn tussen de kennisgeving en de datum van effectieve afsluiting.

Het voorontwerp van decreet bevat een concrete opsomming van de redenen tot afsluiting bij huishoudens. Huurders krijgen een bijkomende bescherming. Nu kan de waterlevering, vanwege de collectieve bemetering met slechts één meter voor een hele reeks appartementen, zonder meer worden afgesloten. De lokale adviescommissie zal de zaak eerst moeten onderzoeken voor definitieve afsluiting.

Een watermeter per wooneenheid is al verplicht voor nieuwbouw en bij grondige renovatie van het gebouw.