Caluweetjes

22 February 2013

Meer vakantiegeld voor langdurig zieken

In mei 2013 zullen langdurig zieken recht hebben op 309 € vakantiegeld. De beslissing om een deel van de welvaartsenveloppe te spenderen aan de optrekking van het vakantiegeld is de realisatie van het CD&V-voorstel hierover. Niet enkel de 260 000 invalide werknemers, maar ook 20 000 invalide zelfstandigen hebben voortaan recht op 100€ meer vakantiegeld.

Sinds 2004 ijvert CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri voor vakantiegeld voor invaliden: “Langdurig zieken hebben misschien wel meer dan gezonde mensen nood aan vakantie en ontspanning. Recent onderzoek wijst uit dat slechts 57% van de langdurig zieken tijdens het voorbije jaar heeft kunnen genieten van een vakantie, tegenover 75% van de doorsnee Vlamingen. De cijfers tonen aan dat chronisch zieken en hun gezin, omwille van een gebrek aan financiële middelen, niet aan vakantie toekomen.

In 2010 kregen invaliden voor het eerst een inhaalpremie van 75 EUR. In mei 2011 werd dit bedrag verhoogd tot 200 EUR. Vanaf dit jaar zullen invaliden aanspraak kunnen maken op 309 EUR vakantiegeld.
Wij zijn erg tevreden met deze beslissing. ‘Dit extraatje geeft zieken de kans om vakantie te nemen met familie en kennissen, wat hun integratie in de maatschappij bevordert. ‘