Caluweetjes

21 January 2015

Geneesmiddelen nodig bij verblijf in het buitenland? Vraag voortaan het internationaal geneesmiddelenvoorschrift.

Met een internationaal geneesmiddelenvoorschrift van je arts kun je nu ook in andere EU-landen terecht. Dat voorschrift moet voortaan meer informatie bevatten. Ga je voor een tijd naar het buitenland en heb je geneesmiddelen nodig, dan kun je zo een voorschrift meenemen. Als gevolg van een Europese richtlijn wordt vanaf nu het internationaal voorschrift gebruikt. Daarop staat heel wat bijkomende informatie die nuttig is voor de apotheker die het geneesmiddel moet afleveren. De voorschrijvende arts moet onder meer zijn naam en zijn volledige contactgegevens vermelden. Op het voorschrift moet niet alleen de volledige naam van de patiënt maar ook zijn leeftijd staan.

Aangezien de merknaam van geneesmiddelen niet in alle landen dezelfde is, moet de stofnaam van het geneesmiddel op het voorschrift vermeld zijn. Ook de dagdosis en de duur van de behandeling moeten worden vermeld.

Het internationaal voorschrift gebruik je in de 28 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, en Zwitserland