Landbouw

Provincie Antwerpen krijgt nieuwe CD&V gedeputeerde voor Landbouw

Kathleen Helsen volgt partijgenoot Ludwig Caluwé op

Fototentoonstelling glastuinbouw anders belicht

Vanaf woensdag 19 januari 2022, foyer provinciehuis Antwerpen

Intro

Het agrocomplex is goed voor 1/5de van de bedrijven en zelfstandigen in de provincie Antwerpen. De land- en tuinbouw vormt een belangrijke economische sector.

De provincie ondersteunt die onder meer via de Hooibeekhoeve waar praktijkonderzoek gedaan wordt naar melkvee en gewassen, en het Proefbedrijf Pluimveehouderij dat praktijkonderzoek doet naar het houden van leghennen en vleeskuikens.

Daarnaast is er ondersteuning voor drie andere praktijkcentra: vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassenvzw Proefstation voor de Groenteteelt en vzw Proefcentrum Hoogstraten.

Tenslotte promoot de provincie ook hoeve- en streekproducten.

In de kijker

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

Op 17 september 2022 ging het project "Toeren langs Essense boeren" van start". De provincie subsidieerde dit.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

Hooibeekhoeve organiseert webinars voor landbouwers

4J-principe van vruchtwissseling bij mais: juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

Onderzoek landbouwinnovatie

"Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën."

CD&V Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over agribashing

Bart Dochy start website als meldpunt voor agribashing

 

Provincie maakt eigen personeel warm voor korte keten

Klimaatslim boeren – da’s de toekomst!

Veel belangstelling op demo-markt Klimaatboeren in vallei van de Kleine Nete

De tweede vrijdag van oktober is Wereldeidag!

In 2021 al meer dan 6 miljoen eieren geraapt in Proefbedrijf Pluimveehouderij

Life ACLIMA zet in op waterbeschikbaarheid want elke druppel telt

"Zo kunnen we de land- en tuinbouwsector veerkrachtiger maken voor de gevolgen van klimaatveranderingen"

Water+Land+Schap in Mechelse Groenteregio

"Met dit project pakken we de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan."

Wie zorgt er binnenkort voor meer eetbaar groen?

Herentalsenaren verenigen zich voor het participatietraject Voedsel+Dorp

Serreteelten kùnnen klimaatvriendelijker bij reductie VEEN of STEENWOL

Teeltsubstraten met hernieuwbare grondstoffen evenaren prestatie van klassieke, minder duurzame broers.

Schellenaren zorgen samen voor meer eetbaar groen

Gemeente Schelle en provincie Antwerpen op zoek naar deelnemers participatietraject Voedsel+Dorp

Actieplan herontwikkeling hoeves nodig

Zonevreemde ontwikkelingen aan banden leggen en sloop en agrarische herontwikkelingen ondersteunen

Linda Van Dessel uit Duffel is Korte Keten Kop 2021

Bekendmaking laureaat bij de start van de Week van de Korte Keten

Wie is jouw favoriete Korte Keten Kop?

Maak kennis met de laureaten van de provincie Antwerpen… en breng je stem uit voor 7 mei.

Plattelandssubsidies bieden antwoord op coronacrisis

Provincie Antwerpen zet volgend jaar in op veerkrachtige dorpen, open ruimte en lokale landbouw

Agrarische herontwikkeling verzoent landbouw en open ruimte

Provincie Antwerpen roept op om samen open ruimte te vrijwaren

Boerderleren: leerlingen groeien op de boerderij

Leertraject pleit voor minstens vier boerderij- of samentuinbezoeken per schooljaar

Welk water drinken jouw koeien? 

Maar wat als de kwaliteit van het drinkwater van onze koeien toch niet zo goed is?

Vacature Adviseur korte keten

Departement Economie, Streekbeleid en Europa – Dienst Landbouw zoekt een adviseur Korte Keten (tijdelijk).

Levend erfgoed maakt rentree op De Bogaard

Plattelandsproject LEADER Kempen Zuid brengt Kempens hoen terug naar stadsboerderij Geel

Gezocht: Korte Keten Kop 2021

Provincie Antwerpen zoekt ambassadeur voor #lekkerlokaal in aanloop naar Week van de Korte Keten

Meer investeringssteun voor jonge boeren

Hilde Crevits: "Landbouwers moeten kansen krijgen om investeringen te doen die goed zijn voor de toekomst van hun bedrijf en onze samenleving.”   

Digitaal bijleren over mest?

Boerennatuur VL en Hooibeekhoeve  organiseren webinar voor landbouwers uit de Merode!

Hooibeekhoeve toont weg naar duurzame melkveehouderij

De basis voor een gezonde en productieve koe wordt gelegd tijdens de eerste levensmaanden van het kalf.

Lang geleden dat je nog eens op een boerderij rondliep?

Ludwig bezocht twee belevingslandbouwbedrijven

Gedeputeerde Monique Swinnen geeft fakkel door

Haar bevoegdheden 'Landbouw ' en 'Streekproducten' gaan over naar haar partijgenoot Tom Dehaene. 

Provincie Antwerpen pakt veiligheid op landbouwwegen aan

Proefopstellingen worden later uitgerold over de hele provincie

Online studienamiddagen over leghennen en vleeskippen

Proefbedrijf Pluimveehouderij gaat voluit voor online studiedagen via Windows Teams Live. 

Landbouwers en ondernemers zijn een perfecte match volgens RURANT

Melkveepicknicks

Volg vanop de eerste rij en wanneer het jou best past wat verschillende experten demonstreren en te vertellen hebben!

Plattelandstv vliegt over de vallei van de Aa

Het project inspireert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om het evenwicht tussen landbouw, water en natuur te verbeteren. 

Heb jij mais in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen 2 groenbedekkers?

Landbouw de vreemde eend in de bijt op het platteland?

Niet als het van de provincie Antwerpen afhangt! 

Geen week, maar een volledige Zomer van de Korte Keten in 2020

Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen delen corona-doe-het-zelfpakketten bij start 'Zomer van de Korte Keten'

Van 6 juni tot en met 30 september 2020 focust provincie Antwerpen op hoeve- en streekproducten

Geen Week maar Zomer van de Korte Keten

Nieuwe landbouwvisie van de provincie Antwerpen

“Doorgedreven samenwerking loopt als een rode draad door deze landbouwvisie. Een landbouwbedrijf is geen eiland"

200 nieuwe klanten vinden hun weg naar de buurderij na verhuizing naar provinciehuis

Buurderij boert goed in het provinciehuis

Steunaanvragen voor landbouwers worden gebruiksvriendelijker

De aanvragen gebeuren via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Provincie Antwerpen brengt landbouw dichter bij jonge mensen

Bezoekdeboerderij.be lokt scholen naar het erf

Dimitri Leue moet je niets wijsmaken: de provincie Antwerpen is Geweldig!

Dimitri onderzoekt hoe de provincie op allerlei manieren de landbouw bijstaat 

Hooibeekhoeve diversifieert in teelten dankzij nieuwe zaaimachine en rotoreg

Het verruimen van een teeltplan biedt kansen om tot meer CO2-opslag in de bodem te komen.

Provincie Antwerpen organiseert studiedagen over leghennen en vleeskippen

"Het belangrijkste is natuurlijk dat we gedeelde lessen kunnen trekken voor de toekomst."

Steunpunt Groene Zorg bestaat 15 jaar

Zorgboerderijen zijn één van de vele initiatieven waarmee land- en tuinbouwbedrijven vorm geven aan een gastvrij platteland.

Dag van de Landbouw

Tijdens de Dag van de Landbouw kan je traditiegetrouw achter de schermen zien hoe het er bij een land- of tuinbouwer echt aan toegaat. 

Haalt de landbouwer straks zijn regenwater bij jou op het dak?

Nieuw plattelandsproject zoekt alternatieve oplossingen voor waterproblematiek in land- en tuinbouw

Hooibeekhoeve op zoek naar gewassen die beter bestand zijn tegen hitte

Sorghum binnenkort ook bij ons?

Buurderij neemt intrek in het nieuwe provinciehuis

In het Antwerpse provinciehuis huist voortaan een Buurderij.

Meer eetbaar groen in steden en gemeenten

Provincie Antwerpen pakt uit met een unieke keuzewijzer

1,66 miljoen euro voor een 500-tal zorgboerderijen in Vlaanderen

“De vraag naar deze zorgboerderijen zit in stijgende lijn”, zegt minister Koen Van den Heuvel. "Van een 50-tal zorgboerderijen in 2005 naar 428 in 2018. Deze belangrijk traditie mag niet verloren gaan"

Twee studiedagen op twee verschillende demonstratievelden

Deze studiedagen kaderen in de projecten LCV, INTERREG FABulous Farmers, INTERREG Leve(n) de Bodem en LEADER Koester de Kempense Koolstof en worden georganiseerd door Hooibeekhoeve

Proefstation voor de groenteteelt investeert 7,6 miljoen Euro

"Deze investering is van groot belang om innovatie in de Vlaamse groenteteelt verder te ondersteunen"

Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen

Zit er potentieel in het beperken van de broeikasgasuitstoot met een aangepast teeltplan?

Samen voor een sterker lokaal landbouwbeleid

Nieuwe landbouwcijfers geven lokale besturen duidelijke kijk op de land- en tuinbouw in hun gemeente

Vernieuwde Hooibeekhoeve ontvangt zijn bezoekers in stijl

De Hooibeekhoeve in Geel zwaait na een grondige renovatie opnieuw de deuren open voor scholen, verenigingen en alle andere geïnteresseerden

Proef je streek tijdens de Week van de Korte Keten van 4 tot 12 mei

Maak kennis met lokale producenten uit jouw buurt en hun belevingsvolle activiteiten

Malle kleurt Europees

Pop up Europa drie weken lang te gast in Malle

Grootmeesters Graaflijk Genootschap brengen eerste asperges naar het provinciehuis

Gehuld in traditionele kledij overhandigden de grootmeesters de eerste asperges.

Ludwig doet korte stage op een leghennenbedrijf

“Ik zal nog een stuk van de dag eieren blijven zien”, grapte Caluwé achteraf.

Provincie Antwerpen coördineert 3 Water+Land+Schap projecten

"Met de coördinatie van drie Water+Land+Schap projecten beoogt de provincie Antwerpen o.a. een sterkere landbouw."

Provincie Antwerpen organiseert publieksstemming in aanloop naar de Week van de Korte Keten

Stem op jouw favoriete Antwerpse Korte Keten Kop!

Leidt innovatie in de landbouwsector tot meer weerbaarheid tegen een wijzigend klimaat?

"Op zoek naar antwoorden gaan we letterlijk de boer op in het Melkveebedrijf van Tom en Wanda Bastiaens-Verdonck."

Regering keurt steunregeling voor weersverzekering goed

Tot eind juni van dit jaar kunnen verzekeraars hun polis ‘brede weersverzekering’ laten erkennen door het Departement Landbouw en Visserij.

Is regenwater geschikt als drinkwater? 

Proefbedrijf Pluimveehouderij onderzoekt kansen voor regenwater als drinkwater 

Jonge landbouwministers discuteren in Geel over melk op school

De interactieve Europasessie maakt van de leerlingen echte Europa-experts in amper twee uur tijd.

Vacature Inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Hooibeekhoeve helpt landbouwbedrijven om zich aan te passen aan het veranderende klimaat

"De proefboerderij van de provincie Antwerpen neemt de proef op de som zodat melkveehouders niet voor nare verrassingen komen te staan na een investering."

Klaar voor een nieuw klimaat?

Hoe kan je jongeren inspireren om mee zorg te dragen voor ons klimaat?

Doe je aan educatie op je bedrijf?

Laat het ons weten!

Inspiratiesessie marktkansen in de biologische groenteteelt

Bio is hip, de vraag naar bioproducten steeg de afgelopen jaren en stijgt nog steeds. 

Ben jij een Korte Keten Kop?

Ken jij een goede ambassadeur voor lokale producten?

Samen een mooi plattelandsproject 'brouwen'

"Met jouw ingrediënten en ons recept brouwen wij samen een mooi plattelandsproject!"

Minstens 500 activiteiten tijdens Week van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten wil de consumenten laten kennismaken met het aanbod lokale hoeve- en streekproducten.

Viering 25 jaar Proefbedrijf Pluimveehouderij

"Na 25 jaar is het proefbedrijf een belangrijk, innovatief en toonaangevend praktijkbedrijf. Mét een breed netwerk in binnen- en buitenland."

Proefbedrijf Pluimveehouderij start met ambitieus, internationaal project bij legkippen

Zeggen we binnenkort vaarwel tegen bloedluizen bij kippen?

5 CD&V gedeputeerden voor landbouw in 5 Vlaamse provincies

Provinciale landbouwgedeputeerden zijn benoemd

Op 42% van het Antwerpse platteland zijn land- en tuinbouwers aan de slag.

Land en tuinbouw blijft voor onze provincie uitermate belangrijk als economische sector.

GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech

Provincie Antwerpen, Provincie Limburg en de glastuinbouwsector bouwen samen aan innovaties

Voor een provincie met streken

De regen is opnieuw in het land …

Start 'Dag van de Landbouw' op geitenboerderij in Loenhout

Op de deelnemende bedrijven kon je zien hoe het er dagelijks aan toe gaat.

Melkcafé verzamelt beschikbare informatie voor melkveehouders

Tijdens het Melkcafé kunnen melkveehouders ook ideeën voor toekomstig onderzoek op tafel leggen en bespreken met de onderzoekers.

Landschapsbeheer met lokale landbouwers in provincie Antwerpen

“De natuurdrone kan het hele jaar door worden ingezet, in het voorjaar in functie van weidevogels, in het najaar voor everzwijnen.”

Waar landschap en landbouw elkaar versterken

Vernieuwde Hooibeekhoeve wordt publiekstrekker in het Kempisch domein

Schrijvers gaan weer op stal deze zomer

"Een heel andere beleving dan het klassieke bedrijfsbezoek"

Hooibeekhoeve open tijdens Dag van de Landbouw

Kom en ontdek op 16 september hoe praktijkonderzoek in de stal en op het veld in zijn werk gaat.

De praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen zoeken mee naar oplossingen op het land

“Regelmatig van gewas veranderen, geeft je bodem een boost”

Geen water meer voor de groenten

"We moeten leren water opvangen en bijhouden voor droge periodes"

Provincie Antwerpen zet in op ruimtetoepassing stadslandbouw

Samen groenten telen in jouw buurt?

Eco-innovaties en samenwerking

Tournée Provinciale Antwerpen op PlattelandsTV

Inzetten op diversiteit binnen de voedingsketen en landbouwlandschap

"Uit dit toekomstcongres blijkt dat de hoofdpijlers voor ons toekomstig land- en tuinbouwbeleid ruimte, innovatie en draagvlak moeten blijven."

Proefbedrijf Pluimveehouderij organiseert internationale trainingsschool

Internationaal gezelschap steekt handen uit de mouwen.

Week van de Korte Keten

“We zetten onze schouders onder de Week van de Korte Keten omdat we weten dat elk landbouwbedrijf een duwtje in de rug kan gebruiken."

Boeren & Buren opent pop-up Buurderij tijdens Week van de Korte Keten

Het korte keten netwerk van Boeren & Buren brengt stad en land dichter bij elkaar en verstevigt op die manier het draagvlak voor landbouw.

UV-robot in de aardbeienteelt als voorbeeld van revolutionaire innovatie

“Om maximaal gebruik te maken van Europese subsidies, hebben de vier Antwerpse praktijkbedrijven Aghrant opgericht."

Deputatie krijgt eerste Vlaamse, witte asperges

Vandaag bracht een afvaardiging uit Klein-Brabant, de streek waar mijn familiale wortels liggen, de eerste asperges uit volle grond. Lekker!!!

"Carry-back" systeem voor land- en tuinbouwers

Belangrijke stap voor land- en tuinbouwsector.

Landbouw de vreemde eend in de bijt op het platteland?

Het platteland moet leefbaar blijven voor alle bewoners maar zeker voor de landbouwers die er zone-eigen zijn.

Ghesellen van de Aardbei bieden eerste aardbeien aan. 

Op donderdag 19 april kwamen 11 Ghesellen van de Aardbei gehuld in traditionele kledij naar PIVA met hun eerste aardbeienoogst. 

Burgerdialoog met EU-commissaris voor landbouw Phil Hogan.

Phil Hogan: "Landbouwers moeten voldoende betaald worden voor hun producten zodat grote bedrijven niet met de winsten gaan lopen."

Provincie Antwerpen zet sterke agrocijfers neer

De structuur en de dynamiek van de landbouw wordt steeds meer bepaald door de relatie tussen de landbouw en de industriële actoren die rechtstreeks verwant zijn met de landbouw.

Jonge landbouwministers in Geel

Samen met de gids van het Proefbedrijf Pluimveehouderij trekken de kinderen de pluimveestallen in waar ze kennismaken met vlees- en legkippen.

Van Tuin naar Erf tot Landschap

Gemeenten integreren boerderijen in landschap

Twee interessante vacatures dienst landbouw

Landbouw en Platteland is op zoek naar sterke kandidaten. Ben jij de persoon die we zoeken? Of ken jij zo iemand? Solliciteren kan tot zondag 11 maart. 

Provincie gaat tijdens Agridagen op zoek naar nieuwe landbouwers

De provincie telt 3614 landbouwers. Eén voor één unieke bedrijven. Elke landbouwer zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en de grijpt de kansen die zich voordoen. Het resultaat is een boeiende mix.

Opgefriste website telt maar liefst 356 hoeve- en streekproducten

Welke hoeve- en streekproducten ken jij? Veel mensen komen niet verder dan hoeve-ijs of een lokaal biertje.

5890 Antwerpse bedrijven verbonden aan landbouw

"Het merendeel zijn grotere, gespecialiseerde bedrijven – zowel binnen de landbouw als daarbuiten – die op grotere schaal kunnen produceren en zo meer omzet kunnen realiseren."  

Gezocht: deelnemers voor de Week van de Korte Keten

In 2018 organiseren de Vlaamse provincies samen met VLAM van 26 mei tot 3 juni 2018 de Week van de Korte Keten. De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid is het aanspreekpunt voor het programma in de provincie Antwerpen. Tijdens de Week van de Korte Keten willen zij consumenten op verschillende manieren laten kennismaken met tal van lokale hoeve- en streekproducten.

Voorstelling ongewone samenwerking: Laat je niet verrassen door mestgassen

Jaarlijks gebeuren er nog ongevallen met mestgassen, kuilgassen en opgehoopte gasvorming in gesloten wateropvang, soms zelfs met fatale afloop. Boerenbond rolt nu in samenwerking met Brandweer Zone Rand en verschillende gemeenten (Wuustwezel, Brecht, Kalmthout, Essen en Zoersel) een project uit om beschermmateriaal (persluchttoestel met masker) en meettoestellen (gasdetectietoestellen) via een uitleendepot aan te bieden.

Leerlingen leggen samen met Ludwig Caluwé eerste bouwstenen van het nieuw kantoorgebouw op de Hooibeekhoeve

Vandaag hebben 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van Hooibeekhoeve afgetrapt. Vanaf 2019 resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. “We willen sterker inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs, onze landbouwers van de toekomst”, zegt gedeputeerde Caluwé.

Inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen en zeker in de provincie Antwerpen is de laatste jaren sterk toegenomen. Een positieve evolutie in de ontwikkeling van deze sector! Maar deze activiteit genereert ook lichtuitstoot. Vooral in de landelijke gebieden valt die op en wordt ze voor de omgeving en de omwonenden vaak als ongewenst aanzien.

Groeiende interesse voor land- en tuinbouwonderwijs

Nu het schooljaar goed en wel van start is gegaan maken de verschillende onderwijsnetten een balans op. Daarbij valt onder meer een groeiende interesse op voor de land- en tuinbouwstudierichtingen.

Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen benadrukt het belang van het "engagement opgenomen in het Vlaams regeerakkoord voor een eigen plaats voor de land- en tuinbouwscholen in de opwaardering van technisch- en beroepsonderwijs".

Dag van de Landbouw "het begint bij ons"

Op zondag 17 september organiseerden Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 35ste keer de Dag van de Landbouw. In heel Vlaanderen stelden 44 landbouwers hun bedrijf open om iedereen kennis te laten maken met de sector. 80.000 bezoekers waren op de been. Het thema was dit jaar "Het begint bij ons". "Daarmee willen wij meegeven dat er geen voeding is zonder land- en tuinbouw. Elk gevuld bord begint bij onze land- en tuinbouw", zei Sonja De Becker, de voorzitter van de Boerenbond en de Landelijke Gilden.

Foto: Ludwig en Wendy Weckhuysen bij Biogroenten Barver in Rumst

Slotevenement paard & landschap

Op het slotevenement van Paard & Landschap is plaats voor elke paardenliefhebber. Je kan meestappen met de begeleide wandeling graslandbeheer of een lezing bijwonen over de paardensector in Vlaanderen.

Het hele gezin kan genieten van een huifkartocht langs erfgoedpareltjes en beeldschone natuur. Wie het wat avontuurlijker wil, kan een ritje maken op het vliegend tapijt. Voor lekkers kan je terecht op ons hoeveterras met heerlijk streekbier en een verse pannenkoek.

Hooibeekhoeve is mede-organisator van dit evenement.

Literatuur en Landbouw ontmoeten elkaar bij Schrijvers op Stal

Voor het tweede jaar op rij bracht de provincie Antwerpen in augustus landbouw en cultuur bij elkaar. Tijdens het literaire evenement Schrijvers op Stal strijken op zeven zomeravonden auteurs en andere gasten neer op een zevental landbouwbedrijven. Onder leiding van Johny Geerinckx hebben ze boeiende gesprekken over landbouw en platteland en de invloed daarvan op hun werk.

Hooibeekhoeve breidt uit met polyvalente zalen en extra kantoorruimte

Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen in een nieuw educatief centrum en kantoorruimte. De werkzaamheden aan de Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik genomen worden.

Meest vruchtbare gronden liggen in onze achtertuin. Landbouwers moeten met veel armere grond aan de slag

Woon jij dicht bij een dorp? Dan is de kans groot dat jouw tuin zeer geschikt is voor het kweken van groenten en planten. De bodem is er eeuwenlang gebruikt voor landbouw en bevat hierdoor de juiste nutriënten, waterbalans en samenstelling. Door de uitbreiding van de dorpskernen ligt deze bodem nu in jouw achtertuin en heeft de akkerbouw zich verplaatst naar armere bodems, verder weg van de dorpskernen.

Hooibeekhoeve test elektronische oormerken voor melkvee

In april 2016 startte de Hooibeekhoeve met het uittesten van elektronische oormerken voor melkvee.

In het rechteroor van de dieren werd een oornummer met chip geplaatst die de halsbandtransponders vervangt en een elektronische identificatie van de dieren mogelijk maakt. Koeherkenning en identificatie in één dus.

Nieuw VLAIO-project ‘JongLeven’: Levensproductie van melkvee verbeteren door een optimalisatie van de voeding en het management van jongvee

De kost voor de jongvee-opfok is na de voerkosten de belangrijkste kostenpost op een melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor het economisch bedrijfsresultaat.

In dit project wordt ingezet op de optimalisatie van de voeding en het management van jongvee om zo levensproductie van melkvee te verbeteren.

Dit project verloopt in samenwerking met ILVO (promotor) en Inagro en wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO.

VLAIO-project goedgekeurd dat een beter herstel na mastitis beoogd

Uiergezondheidsproblemen veroorzaken nog steeds erg veel economische schade in de Vlaamse melkveehouderij (tot 34 miljoen euro). Een goede preventie, detectie en behandeling vormen de basis van het hedendaags uiergezondheidsmanagement. Maar de behandeling wordt na opstart nauwelijks objectief opgevolgd of bijgestuurd door een gebrek aan informatie.
In dit project zullen we het herstel na mastitis in detail opvolgen aan de hand van melkparameters, modellen en het gedifferentieerd celgetal.

Vorstschade april 2017 erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering erkende de vorstschade in de tweede helft van april 2017 als landbouwramp. Als landbouwer moet je aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een compensatie. Je contacteert daarvoor de gemeente(n) waarin de getroffen percelen zich bevinden, die stuurt dan een schattingscommissie op pad voor een voorlopige schadevaststelling.

Onze bodem: belangrijkste grondstof voor landschap en landbouw

Hoe ons landschap er uitziet en welke landbouwactiviteiten er plaatsvinden, hangt in grote mate af van de bodem die er onder ligt. In de provincie Antwerpen zien we grote verschillen tussen de regio’s. De zandleembodems in het Mechelse lenen zich uitstekend voor groententeelt. Op de arme Kempische zandgronden ontwikkelde zich een intensieve veeteelt met de bijhorende voedergewassen.

Provincie Antwerpen en KU Leuven ondertekenen samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid

Op 8 juni bekrachtigden KU Leuven en de provincie Antwerpen met een samenwerkingsovereenkomst hun jarenlange samenwerking in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland.

Studiemiddag voor de vleeskuikensector

In samenwerking met het PraktijkCentrum Pluimvee organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij opnieuw twee studiemiddagen.

Provincie Antwerpen stimuleert samenwerking in glastuinbouwgebieden door in te zetten op een warmtenet

Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren door ze met elkaar te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’
.

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke economische sector

Landbouwonderwijs in de lift

Hoewel het aantal landbouwers daalt, stijgt het aantal studenten in het landbouwonderwijs. De populaire richting dierenzorg is daar allicht niet vreemd aan, maar ook de breder waaier aan toegepaste richtingen speelt zeker een rol. Ten opzichte van tien jaar geleden steeg het aantal leerlingen in het secundair landbouwonderwijs met 30 procent. Dat blijkt uit een reportage van PlattelandsTv.

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigden de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan provinciegriffier Danny Toelen. De gouverneur, de provinciegriffier en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger zijn blij met dit gezonde geschenk.

PITO Stabroek opent eerste gecertificeerde bioperceel

De provinciale tuin- en landbouwschool PITO Stabroek pakt uit met een eerste biogecertificeerde perceel in de school. Op vrijdag 28 april wordt het 0,37 hectare grote perceel feestelijk ingehuldigd.

Mini-workshop ‘Verstedelijkt ons platteland?

De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe. Nochtans neemt het aantal landbouwers al decennialang af. Hoe verklaar je deze evolutie? Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) nam – in opdracht van de provincie Antwerpen – het Antwerpse platteland onder de loep. Het resultaat is een unieke kijk op de trends die een impact hebben op landbouw en platteland. Op tien jaar tijd is het aantal landbouwers met 40% gedaald. Continu komen er zo landbouwgebouwen en – gronden vrij. In praktijk zien we dat landbouwgebouwen door niet-landbouwers gezocht worden.

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen dankzij het plattelandsproject ‘Mooi glaslandschap’ een unieke kans om intensief begeleid te worden naar een succesvolle teeltomschakeling. Zo zorgen we samen voor rendabele bedrijven en voor het behoud en verduurzaming van de glastuinbouw in de provincie Antwerpen.

Foto: Kleine serre op het platteland - Copyright: provincie Antwerpen

Hooibeekhoeve neemt sleutels van 2 nieuwe tractors in ontvangst

Hooibeekhoeve heeft twee nieuwe tractors in gebruik genomen van de firma Luyckx in Brecht. Het betreft een New Holland T6.140 en een New Holland T6.175. Beide tractoren zijn uitgerust met een variabele Auto-Command transmissie, een zeer nauwkeurig RTK-GPS-systeem en superflexibele banden.

In het Europees Parlement verhuist Tom Vandenkendelaere naar Landbouwcommissie

Bij de tussentijdse verkiezingen in het Europees Parlement verhuist Europarlementslid Tom Vandenkendelaere naar de landbouwcommissie. Halverwege de legislatuur krijgen Parlementsleden de kans om hun plaatsen in hun commissies te heronderhandelen. Vandenkendelaere wisselt zijn plaats in de Commissie Leefmilieu in voor een felbegeerd zitje in de Commissie Landbouw.

Hoeveverwerkers krijgen nu ook subsidies voor advies

Hoeveverwerkers of landbouwers met ambitie in de verwerking kunnen voortaan ter waarde van 1.500 euro gratis advies, analyses en hulp bekomen van ILVO-experts. Minister van Landbouw Joke Schauvliege maakt dit mogelijk via het KRATOS-adviessysteem van het Departement Landbouw en Visserij. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan een frustratie die al lang leefde, met name dat KMO’s wel subsidies kunnen krijgen voor hulp en advies van onderzoekers, en landbouwers niet.

Land- en tuinbouw erkend als 1 van 8 onderwijsdomeinen

De onderwijshervorming zoals beslist door de Vlaamse regering erkent land- en tuinbouw als een apart onderwijsdomein. Dit is bijzonder goed nieuws voor de landbouwscholen, maar ook voor de landbouwsector in zijn totaliteit. Door in het onderwijs in te spelen op de specificiteit van de sector zijn toekomstige bedrijfsleiders en medewerkers beter voorbereid op wat hen te wachten staat. Tot de tweede graad in het secundair landbouwonderwijs zullen leerlingen breed gevormd worden, om zich daarna te kunnen toeleggen op een studierichting.

100 projecten voor het Antwerpse platteland!

Kan jouw organisatie (lokaal bestuur, welzijnsorganisatie, socio-culturele vereniging, landbouw- of natuurvereniging, toeristisch initiatief, …) extra financiële steun gebruiken? In 2017 is er meer dan 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve plattelandsprojecten.

In 1 minuut

Op 28 oktober werden de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve officieel geopend. Deze stallen bevatten de nieuwste innovaties.

Ludwig Caluwé legt in één minuut uit waarom de provincie investeert in melkveestallen

Glastuinbouwloket gaat telers met bouwplannen adviseren

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een glastuinbouwloket oprichten om glastuinbouwers te begeleiden bij het vernieuwen of uitbreiden van hun bedrijf. “Bij een bouwproject zijn er heel wat aandachtspunten tussen plan en realisatie. Het glastuinbouwloket helpt om ideeën te analyseren en in een ruimere context te plaatsen”, legt CD&V gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer uit. Het loket zal geenszins een studiebureau of architect vervangen, het biedt vooral de mogelijkheid om een dossier te versterken en te anticiperen op mogelijke knelpunten.

Jos De Meyer brengt betalingsproblemen van landbouwers onder aandacht in het parlement

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement.

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

Vlaamse provincies te zien op PlattelandsTV

Vanaf 18 mei kan u op PlattelandsTV terecht voor een gloednieuwe rubriek over en door de Vlaamse provincies. De rubriek ‘Tournée Provinciale’ zal de kijker tweewekelijks informeren over de initiatieven en inspanningen die de provincies leveren op het vlak van land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling.

Provincie deelt expertise in landbouwsector met digitale nieuwsbrief "Hooibeekhoeve@boer"

De Hooibeekhoeve in Geel is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het centrum vervult een voortrekkersrol binnen de landbouwsector. De onderzoeksresultaten zijn dan van groot belangvoor land- en tuinbouwers.