Landbouw

3 October 2017

Inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen en zeker in de provincie Antwerpen is de laatste jaren sterk toegenomen. Een positieve evolutie in de ontwikkeling van deze sector! Maar deze activiteit genereert ook lichtuitstoot. Vooral in de landelijke gebieden valt die op en wordt ze voor de omgeving en de omwonenden vaak als ongewenst aanzien.

Tijdens het inspiratiecafé ‘Belichte teelten’ brengen experten hun visie en kennis over deze materie en organiseren zij enkele interactieve workshops. Samen met de glastuinbouwers wordt gewerkt aan een positief imago van de sector, door maatregelen te nemen die de lichtuitstoot beperken maar ook door in te zetten op een positieve communicatie richting de omwonenden en hun omgeving.

Lees hier de toespraak