Landbouw

30 April 2018

UV-robot in de aardbeienteelt als voorbeeld van revolutionaire innovatie

Recent zijn vier prestigieuze INTERREG-projecten met een totaal budget van meer dan 13 miljoen euro goedgekeurd. Hiervan wordt 4,83 miljoen geïnvesteerd in de provincie Antwerpen, waarvan 2,6 miljoen euro EU-subsidie en 700.000 euro provinciale cofinanciering. Hiermee leveren Europa en de provincie Antwerpen een gigantische hefboom voor het praktijkonderzoek land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen.

In de land- en tuinbouwsector is stil staan gelijk aan achteruit gaan. Een hedendaags land- en tuinbouwbedrijf moet regelmatig investeren en moderniseren om rendabel te blijven. Om dit op een succesvolle manier te kunnen doen, is het onderzoek van onze praktijkbedrijven essentieel. Zij testen continu nieuwe, innovatieve technieken uit zodat de land- en tuinbouwer kan blijven produceren wat de markt vraagt op een manier die zo weinig mogelijk overlast bezorgt aan de omgeving.

Succesvolle provinciale en Europese samenwerking

Er is binnen de land- en tuinbouwsector een duidelijke nood aan nieuwe, innovatieve en duurzame technieken. Om steeds de allernieuwste technieken te kunnen testen, zijn Europese subsidies en samenwerkingen van groot belang. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Om maximaal gebruik te maken van Europese subsidies, hebben de vier Antwerpse praktijkbedrijven gekozen om het samenwerkingsverband Aghrant op te richten. Een initiatief dat wij vanuit de provincie ten volle ondersteund hebben en dat al snel zeer succesvol bleek te zijn. Want door 700.000 euro provinciale cofinanciering ter beschikking te stellen, hebben we een investering van 4,83 miljoen binnengehaald voor de land- en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen. Een multiplicatoreffect dat kan tellen.”

Gedeputeerde voor Europese Samenwerking Peter Bellens: “Europa is voor de provincie Antwerpen al decennialang een heel belangrijke partner voor het realiseren van allerlei grote en kleine projecten op diverse domeinen verspreid over het hele grondgebied. In deze programmaperiode alleen al investeerde Europa 64 miljoen euro in onze provincie, waarvan we nu 2,6 miljoen hebben kunnen uittrekken voor de projecten van de Antwerpse praktijkbedrijven. Dat is een gigantisch bedrag. Het toont aan dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is, maar wel degelijk werkt bij iedereen in de buurt, ook in de land- en tuinbouwsector.”

Gelijktijdige inzet van nieuwe, revolutionaire technieken

Recent haalde Aghrant 4 prestigieuze INTERREG-projecten binnen. Goed voor een investering van 4,83 miljoen in land- en tuinbouwsector in onze regio. Met deze hoogstaande onderzoeken kunnen de Antwerpse praktijkbedrijven een enorm verschil maken in de toekomstige bedrijfsvoering van de land- en tuinbouwbedrijven op ons grondgebied en ver daarbuiten.

“Alle goedgekeurde projecten werken rond een andere, revolutionaire techniek. Zo kunnen we gelijktijdig antwoorden zoeken op zeer uiteenlopende uitdagingen binnen de land- en tuinbouw-sector. De boost die we hiermee aan de land- en tuinbouwsector kunnen geven is dan ook enorm”, aldus Ludwig Caluwé.

UV-licht zorgt voor revolutie in de aardbeienteelt

Het INTERREG-project UV-robot kan binnen de aardbeienteelt een revolutie ontketenen. Het project wil immers UV-licht gebruiken om witziekte bij aardbeien te bestrijden. Directeur Proefcentrum Hoogstraten Tom Van Delm: “Witziekte is de meest voorkomende bladziekte bij aardbeien. Momenteel kunnen we deze enkel bestrijden met chemische en biologische middelen. Maar die zijn zeer arbeidsintensief en laten sporen achter op de aardbeien. Uit testresultaten blijkt dat UV-licht een goed en duurzamer alternatief is. In dit project onderzoeken we of het ook werkt in de praktijk. Vanaf nu zal onze zelfrijdende UV-robot al onze aardbeien belichten. Wij volgen de groei op de voet op en zullen zo binnenkort een goed advies kunnen geven aan onze tuinbouwers.”