Caluweetjes

19 October 2016

Overzichtelijke zorg door thuiszorgoverleg

Komen er verschillende zorgverleners bij je thuis maar ben je soms het overzicht kwijt? Loopt het overleg tussen huisarts, de thuisverpleging en andere diensten niet meer zo vlot? Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke, psychische, sociale aard of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg (MDO) aangewezen zijn om alles nog eens even op elkaar af te stemmen.

Een SEL (Samenwerkinginitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg) kan een thuiszorgoverleg organiseren. Ze nodigen iedereen uit die de zorg op zich neemt. Er worden afspraken gemaakt zodat de communicatie vlotter verloopt en iedereen weet wat hij moet doen en wat er verwacht wordt. Multidisciplinair overleg is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt/cliënt en diens omgeving.

Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners. Een multidisciplinair overleg gebeurt altijd op vraag van een persoon of een organisatie die bij de thuiszorgsituatie betrokken is: een professionele zorg- of hulpverlener, een mantelzorger, een vrijwilliger of de patiënt/cliënt zelf.

Wil je zo’n thuiszorgoverleg? Meer info bij SEL Amberes: 03/650.25.79 - www.selamberes.be

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.