Caluweetjes

30 December 2015

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse Regering was al een tijdje bezig met de hervorming van de Vlaamse renovatiepremie, en heeft nu de laatste knopen doorgehakt. Sinds 1 december kunt u de vernieuwde renovatiepremie aanvragen. Nieuw is dat de premie verdeeld wordt over twee aanvragen.

Dit wil zeggen dat u de premie in twee keer aanvraagt en dat ook de uitbetaling van de premie verdeeld wordt over de twee aanvragen. Zo krijgt u meer tijd en kunt u de werken beter spreiden. De facturen mogen wel niet ouder zijn dan 2 jaar, in plaats van vroeger 3 jaar. Het maximale bedrag blijft hetzelfde en is nog steeds 10.000 euro.

Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst, valt nog onder de oude regeling, de zogenaamde ‘overgangsmaatregel’. Voor deze werken en bijhorende facturen kunt u nog een aanvraag indienen tot 1 februari 2016.

Twijfelt u onder welke regeling u valt? U vindt een korte vragenlijst en een vergelijking van de nieuwe en de oude procedure op de site https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/renovatiepremie-aanvragen-kan-vanaf-1-december-2015