toespraken

5 June 2018

Toespraak bij de afronding van het detailhandelstraject Stadsregio Turnhout

Beste dames en heren burgemeesters en schepenen

Beste mensen van de stadsregio

Beste mensen van de pers

Vandaag wil ik graag met u terugblikken op het voorbije coachingtraject dat wij als provincie samen met de stadsregio Turnhout hebben gelopen. Een succesvol traject, wat ons betreft. We heten u dan ook graag welkom in de feestelijke context van deze nieuwe zaak in het centrum van Vosselaar, de kleinste gemeente van de stadsregio. Dat is bewust gekozen, het detailhandelsbeleid dat de vier gemeenten samen met onze coach uitgeschreven hebben geeft immers bijzondere aandacht aan de handelskernen, ook de kleine.

We stonden hier een jaar geleden al om de stadsregionale toekomstvisie detailhandel voor te stellen. Dat was een primeur, één visie, onderschreven door vier gemeenten. Vandaag staan we hier opnieuw om een gemeenschappelijk beleid voor te stellen, uitgewerkt in afgebakende winkelgebieden met concrete richtlijnen welk soort handel waar wel en waar niet kan.

Als provincie vinden we dit heel belangrijk. Ik heb detailhandel vanaf het begin van onze legislatuur bewust prioriteit gegeven, naast andere belangrijke speerpuntsectoren voor onze provincie. En ik heb bewust gekozen om te investeren in dat waar heel veel lokale besturen nood aan hebben en die ze nergens vinden, ook niet in Vlaanderen, nl. expertise.

De provincie Antwerpen zet al enkele jaren een team van specialisten in, mensen met kennis van retail, winkelvastgoed en statistisch onderzoek. We voorzien onze steden en gemeenten jaarlijks van actuele gegevens over vraag en aanbod. Nog even geduld, binnenkort publiceren we onze nieuw cijfermateriaal.

Als bovenlokale overheid vinden we het uiteraard zeer belangrijk dat gemeenten samenwerken. Maar dat is geen sinecure. Vandaag hebben lokale besturen meer bevoegdheden, maar vaak niet de juiste expertise in huis. Die hebben wij wel. Bovendien hebben wij een bovenlokale kijk op hoe detailhandel in onze regio’s evolueert én staan we dicht genoeg bij onze gemeenten om hun lokale bekommernissen te kennen en te begrijpen.

We gaan daar ver in en stimuleren alle betrokken partners om op lange termijn te denken.

Dat kan u trouwens volgende maandag mee beleven op onze grote baanwinkelconferentie in Antwerpen. Waarom ben ik dan vandaag hier? Dat ligt voor de hand: omdat deze vier gemeenten erin geslaagd zijn samen een beleid uit te bouwen waarbij ze elkaar niet beconcurreren maar complementair worden.

Onze strategische keuze om in te zetten op expertise rendeert. Ons team telt binnenkort zeven specialisten. We hebben op vier jaar al 33 lokale besturen gecoacht in hun detailhandelsbeleid. Ons coachingaanbod is intussen een keurmerk geworden. Zelfs gemeenten met een beperkte leegstand beseffen intussen dat ze moeten investeren in een slim detailhandelsbeleid. En daarvoor bellen ze naar de provincie. Wat mij betreft is de volgende vier jaar de andere helft aan de beurt. 

Deze vier gemeenten maken samen keuzes met het oog op de toekomst van hun detailhandel. Soms moeilijke keuzes, maar wel keuzes die andere gemeenten kunnen inspireren. Keuzes die gebundeld staan in een nieuwe brochure: ‘Onze stadsregio – een aantrekkelijke winkelregio!’.