toespraken

26 March 2018

Verwelkoming bij de Burgerdialoog EU-commissaris Phil Hogan

Wij zijn als provincie Antwerpen zeer vereerd dat EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan naar Wuustwezel is afgezakt voor een burgerdialoog. Deze avond is een onderdeel van Pop up Europa, een initiatief van de provincie om Europa dichter bij de burger te brengen.

We doen dat door een stad of gemeente gedurende enkele weken onder te dompelen in een Europees bad met tal van activiteiten voor groot en klein. Zo kwam oud-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy vorige week in deze zaal nog langs voor een lezing over de toekomst van Europa.

Pop up Europa werd enkele maanden geleden nog bekroond met de European Public Communication Award voor beste overheidscampagne over de EU. De jury was vooral gecharmeerd door de zeer uiteenlopende, vaak laagdrempelige en meestal gratis activiteiten waarmee Pop up Europa brede lagen van de bevolking bereikt, en dat altijd in samenwerking met het stads- of gemeentebestuur, het verenigingsleven of de lokale scholengemeenschap.

Na Wuustwezel staan dit voorjaar nog Turnhout en Brasschaat op het programma van Pop up Europa en in het najaar bezoeken we Heist-op-den-Berg.

Pop up Europa moet aan zoveel mogelijk mensen duidelijk maken, dat het Europese project absoluut geen ver-van-mijn-bed-show is, maar dat Europa wel degelijk een bijzonder sterke en positieve invloed heeft op het leven van elk van ons. Onbekend bij het grote publiek maakt jammer genoeg ook onbemind bij het grote publiek. In ons dagelijkse leven zijn realisaties als een eengemaakte munt, internationale studentenprogramma’s, afgeschafte roamingkosten, enzovoort resultaten van het Europees project. We plukken allemaal de vruchten van een eengemaakt Europa. 

Ook voor de provincie Antwerpen is Europa een zéér belangrijke partner voor het realiseren van allerlei grote en kleine projecten op zeer diverse domeinen. Het gaat om investeringen die ten goede komen aan bedrijven, KMO’s, de Antwerpse haven, landbouwonderzoek, mobiliteit, milieu, gezondheidszorg, enzovoort. Enkele grote projecten zijn de aanleg van de fietsostrades, geothermie, investeringen in glastuinbouw, onderzoek naar het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen, de zorg voor mensen met dementie, een hypermodern postrevalidatiecentrum in Herentals, de herbestemming van een gigantische douaneloods in Essen, enzovoort … en dat alles vaak in een grensoverschrijdende samenwerking.

Dichter bij huis kan ik een even veelzijdig lijstje maken alleen al voor Wuustwezel : bovenlokaal openbaar vervoer voor kwetsbare groepen bijvoorbeeld, het ophalen van medisch afval bij landbouwers, de herbestemming van het domein van de zusters Franciscanessen, verkeersveiligheid op den buiten, een regionaal netwerk voor kraamzorg, waterbeheer door middel van kleine stuwtjes, een zwaluwenproject, enzovoort. Wie met deze bril om zich heen kijkt, ziet overal Europa.

Vandaag is Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan hier om het te hebben over de toekomst van het Europees landbouwbeleid.

Een belangrijke sector en werkgever in onze provincie Antwerpen, want volgende de laatste telling is het agrocomplex goed voor 5890 bedrijven. Hiervan zijn 3600 bedrijven gespecialiseerd in land- en tuinbouw en 2290 bedrijven actief in de industriële sector. De agrocomplexbedrijven van de provincie Antwerpen realiseren samen een omzet van 16,2 miljard euro of 28% van de Vlaamse omzet. Een straffe prestatie als je weet dat slechts 17% van de agrocomplexbedrijven in de provincie Antwerpen gelegen zijn. De verklaring ligt in de toenemende grootte en de sterke professionalisering van de Antwerpse agrocomplexbedrijven. De sterkste land- en tuinbouwsectoren zijn de glastuinbouw, veeteelt en pluimveehouderij.

Op vier jaar tijd steeg de toegevoegde waarde van de Antwerpse land- en tuinbouwbedrijven maar liefst met 30% tot een omzet van 501 miljoen euro. Een resultaat waarmee we absolute koploper zijn in Vlaanderen en waaraan de glastuinbouw-, varkens- en pluimveesector het meeste aan hebben bijgedragen. Die enorme stijging in toegevoegde waarde is het resultaat van de ontwikkeling van de Antwerpse land- en tuinbouwbedrijven. Onze bedrijven zijn groter en zijn sterker geprofessionaliseerd waardoor ze in staat zijn om grootse prestaties te leveren. Een geslaagde formule waarmee we jaarlijks betere resultaten behalen, ondanks het dalend aantal bedrijven.

Toch staat de sector ook voor grote uitdagingen, waaraan we als provincie Antwerpen ons steentje bijdragen. De strengere regelgeving zorgt ervoor dat er moet geïnnoveerd worden met nieuwe technieken. In onze proefcentra doen we onderzoek om de land- en tuinbouwers te adviseren over de mogelijke innovaties. Er is geen enkele sector die zo snel vernieuwd en innoveert.

Daarnaast staat onze ruimte onder druk. We moeten er absoluut voor zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor land- en tuinbouw. Als we allemaal gezond willen eten en producten van bij ons in de buurt, moet er voldoende ruimte zijn om die ook effectief bij ons in de buurt te produceren. Wuustwezel is trouwens één van de deelnemende gemeentes aan ons project ‘agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’.

En met tal van initiatieven willen we de landbouw terug dichter bij de burger brengen, want de mens lijkt vervreemd van wat er op zijn bord ligt.

Vanavond kan u tijdens deze Pop up Europa ook uw vraag stellen aan Europees Commissaris Hogan en het panel van experts uit Vlaanderen en Nederland: Pieter Verhelst van de Boerenbond, Hans Huijbers van ZLTO (vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland), Joris Relaes van het Vlaams Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek en Katrijn van Haasdonk van Natuurmonumenten. Journalist Lukas De Vos modereert het gesprek. Ik wens u een heel boeiende avond in het teken van landbouw en Europa.