toespraken

14 October 2016

Slotwoord inspiratiesessie hoeve- en streekproducten

Dames en heren,

1 op 5 land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie is onder één of andere vorm bezig met verbredende landbouwactiviteiten. Het gaat dan om sociaal-toeristische activiteiten, zoals hoevetoerisme, dagrecreatie en educatie, zorgboerderijen, maar ook natuur- en landschapsbeheer en hoeveproducten.

Differentiatie van de bedrijfsactiviteiten is een vorm van innovatie die steeds belangrijker wordt. Toch blijken het vooral middelgrote tot grote bedrijven te zijn die diversifiëren.

Als provincie stellen we tal van instrumenten ter beschikking om ondernemers en gemeenten, die ‘iets’ willen gaan doen met hoeve- en streekproducten en lokale voedselstrategieën, te helpen.

De subsidiewijzer platteland geeft een mooi overzicht van de financiële ondersteuning van goede plattelandsinitiatieven. Dit gaat van zeer kleine subsidies, bijvoorbeeld het project van de gemeente Kasterlee rond het stimuleren van horecaondernemers om met lokale streekproducten te gaan werken in kindermenu’s, tot grotere dossiers, zoals de stadsregio Turnhout, die wil gaan werken rond een distributiesysteem van voedselpakketten met lokale producten, als aanvulling op de werking van de Stadsboerderij. Ook evenementen, zoals ’t GROM meiboomfeesten of een fietsroute met schoolgaande jeugd in Mechelen langs producenten in de regio, werden via die weg ondersteund.

Ook de werking van Rurant zorgt in de ruime regio voor de ondersteuning bij de opmaak van lokale voedselstrategieën. Ze brengen, zoals bijvoorbeeld in Balen, ondernemers en gemeentebesturen bij elkaar om een netwerk op te zetten en concrete acties op te zetten. Ook Burende Boeren in de Mechelse regio, waarin landbouwers en gemeenten samen werken aan een draagvlak voor landbouw. Daarnaast is er ondersteuning voor ondernemers in een netwerk rond distributie, bijvoorbeeld DistriKempen. Met bijvoorbeeld Lindelo is er een koppeling van welzijnsinstellingen en lokale producten.

Via het label Lekkers met Streken wil de provincie Antwerpen hoeve- en streekproducenten ondersteunen. Naast de opmaak van een inventaris van hoeve- en streekproducenten in onze provincie is er ondersteuning bij de opmaak van lokale voedselstrategieën op basis van allerhande cijfermateriaal en informatie verkrijgbaar via adviseur hoeve- en streekproducten. Tijdens grotere evenementen is er het Lekkers met Streken terras met hoeve- en streekproducten.

Op die manier zet de provincie Antwerpen in op het ontwikkelen en stimuleren van een duurzame landbouwsector. Ondernemers en gemeenten moeten elkaar vinden om samen te zorgen voor een maatschappelijk draagvlak voor een belangrijke sector. Op deze manier brengen we onze landbouw opnieuw dichter bij de mensen. En dat zorgt voor een toekomst.