toespraken

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

30 September 2014

Slottoespraak bij 'WE FOR WORK'

Jongeren zijn de ondernemers van de toekomst. Maar de huidige cijfers omtrent jeugdwerkloosheid zijn niet rooskleurig: uit een recent rapport van Eurofound blijkt dat 1 op de 4 jongeren die afstuderen, niet aan de bak geraken. Ook het aantal jongeren dat de schoolbanken verlaat zónder diploma, blijft groeien. Ondanks dat België één van de gelijkste landen in Europa is, slagen we er slechts gemiddeld in om werklozen kansen te bieden .

Als we concreet toespitsen op de provincie Antwerpen, stellen we vast dat de werkloosheidsgraad bij jongeren (onder de 25 jaar) 22,1% bedraagt. Dit percentage ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 21,5%. In de regio Antwerpen spreken we zelfs van 23,2%. Deze cijfers liegen er niet om! Onze maatschappij heeft dringend nood aan innovatieve ideeën en concrete acties die deze jeugdwerkloosheid grondig aanpakt.

Ook provincie Antwerpen wil aan deze problematiek oplossingen bieden. We doen dit op verschillende manieren. Meer dan ooit moeten we inzetten op onderwijs en opleiding. De provincie Antwerpen wil bijdragen tot een dynamische arbeidsmarkt waar kansen worden gegeven aan kansengroepen en in het bijzonder aan jongeren. We doen dit samen met de sociale partners, de VDAB, vormings- en opleidingscentra, de steden en gemeenten en de RESOC’s. Sectorspecifiek werken we samen in drie Talentenhuizen, met name Talentenstroom voor haven en logistiek, Talentenwerf voor de bouwsector en Talentenfabriek voor de industrie. Met de verschillende partners zoeken we naar een verhoogde instroom en betere koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs. We zijn ook volop bezig een talentenhuis rond Zorgberoepen op te richten.

We Are Chemistry is dan weer een promotiecampagne met bijhorend jobevenement dat POM Antwerpen jaarlijks organiseert. De interesse van zowel de jongeren als de deelnemende bedrijven neemt nog elk jaar toe. Ook de Pienternet-website van POM Antwerpen blijft actueel. Samen met POM Antwerpen blijft de provincie het schoolverlatersplatform TRANSIT van RESOC Antwerpen en RESOC Mechelen ondersteunen.

Een ander voorbeeld is het project Jonge Haven. Dit project loopt al meerdere jaren en biedt een programma op maat voor jongeren op cruciale momenten van hun studie- of loopbaankeuze.

We willen ook ondernemerschap stimuleren door creatieve en ondernemende jongeren die op hun eigen benen willen staan te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld via de miniondernemingen en de “Antwerp entrepreneur academy” van VOKA.
De provincie wil ondernemerschap ook stimuleren bij creatieve en ondernemende jongeren die op hun eigen benen willen staan. Als provincie ondersteunen we bijvoorbeeld de miniondernemingen en de “Antwerp entrepreneur academy” van VOKA.

U heeft er allemaal een avondje brainstormen opzitten en ik ben erg benieuwd om het vervolg hiervan te zien. Op 15 november vindt dan ook de Design Challenge plaats. De beste ideeën uit de brainstormsessies worden hier vertaald in concrete projecten. De look en feel, maar ook de structuur van het concept wordt uitgewerkt samen met enkele grafisch ontwerpers en business developers. De ideeën worden gevisualiseerd, er wordt een logo ontworpen en een strategie opgesteld. Creatievelingen, ervaringsdeskundigen, digitale en socialmedia-experts, designers, ondernemers, marketeers … en natuurlijk ook jongeren zijn van harte welkom!