toespraken

28 May 2013

Toespraak tijdens de studienamiddag op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Dames en heren,

Het is me een genoegen om jullie op deze jaarlijkse studiedag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te verwelkomen. Jullie aanwezigheid op deze studiemiddag is voor ons een signaal dat de inspanningen van het Provinciebestuur van Antwerpen voor de pluimveehouderij zeker de moeite waard zijn.

Zeker op een dag dat we ook de werken voor de nieuwe stallen plechtig starten en dat we het feit vieren dat op 17 mei jl. 20 jaar geleden is dat de eerste vleeskuikens toekwamen op het Proefbedrijf.

Als gedeputeerde voor landbouw wil ik mij ook graag in deze legislatuur engageren om de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te blijven ondersteunen, en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de kennis die van hieruit verspreid wordt naar de pluimveesector zeker op het zelfde peil blijft als de afgelopen 20 jaar.

De pluimveesector is immers voor de provincie Antwerpen een belangrijke economische speerpuntsector binnen de landbouwsector. De economische levensvatbaarheid van deze sector is voor ons dus zeer belangrijk.

Specifiek voor de vleeskuikensector zal volgens ons de grootste uitdaging voor de nabije toekomst zijn: Het beperken van de sterfte van de kuikens om te voldoen aan de Europese welzijnswetgeving en toch weerstaan aan het preventief toedienen van antibiotica.
Onze belangrijkste stakeholder, de consument, hecht immers zeer veel belang aan voedselveiligheid en heeft hoge verwachtingen rond dierenwelzijn.

In de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij wordt dan ook zeer veel aandacht geschonken aan dit thema.

Omdat het beheersen van ENERGIEKOSTEN ook belangrijk is, willen we vandaag ook op dit thema ingaan.

Temeer daar het beheersen dan deze kosten al start bij de bouw van een nieuwe stal door voldoende aandacht te schenken aan isolatie. Dit sluit ook nog goed aan bij het feit dat we zelf nieuwe stallen aan het bouwen zijn.

De provincie Antwerpen investeert ook in KAMP C, een kenniscentrum rond duurzaam bouwen. We vonden het dan ook nuttig om de pluimveesector ook kennis te laten maken met de inzichten van de collega’s van Kamp C via de lezing van architect Dirk Verbeek.

Verder wil ik bij deze ook al de medewerkers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij bedanken, want een studiemiddag als deze kan maar enkel slagen door de inzet van iedereen in dit team.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een leerrijke namiddag. Ik hoop tijdens de afsluitende drink met menigeen onder u nog van gedachten te kunnen wisselen over de toekomst van deze voor de provincie Antwerpen belangrijke sector.