toespraken

22 November 2013

Toespraak bij de offciële voorstelling Haven vol Techniek

Beste partners,
Geïnteresseerden en pers

Bedankt voor uw aanwezigheid bij deze belangrijke presentatie. Ongetwijfeld bent u allen op de hoogte van het nakende tekort aan geschikte werkkrachten, welnu: Jonge Haven werkt vandaag aan de arbeidsmarkt van morgen.

Dit jaar namen er 1825 leerlingen deel aan de excursie Haven vol Techniek, de verwachtingen zijn dat dit volgend jaar verdubbeld wordt.

Gezien de reputatie van het Havencentrum en het energieke team waarover zij beschikken, verwacht ik dat deze stijgende lijn zich ongetwijfeld zal verderzetten.

De Provincie Antwerpen hecht veel belang aan Jonge Haven en zal dit ook in de komende jaren blijven ondersteunen. Niet alleen omwille van het maatschappelijk belang ervan, maar ook omwille van het potentieel van dit project.

Ik hoop dan ook dat we in de toekomst op jullie gewaardeerde steun en medewerking mogen blijven rekenen.

Want hier wordt gewerkt aan de bouwstenen voor de toekomstige Antwerpse haven.