toespraken

8 February 2017

Toespraak bij het officieel lanceringsmoment ‘geothermie voor STEM’

Dames en heren, Jongens en meisjes,

Toen eind vorig jaar de vraag voor ondersteuning van de nieuwe reeks klasbezoeken kwam, moesten we bij provincie Antwerpen niet lang nadenken. De eerste ronde was zonder meer succesvol, niet alleen in aantal maar ook wat betreft het belang om nieuwe technologie bij de jongeren te brengen.

Provincie Antwerpen staat van in het begin achter de technologie van geothermie en warmtenetten. Wij geloven dat warmtenetten hun plaats verdienen in het toekomstige energielandschap. Zij zijn flexibel wat de warmtebron betreft. Zij kunnen hun bijdrage leveren aan de reductie van fossiele brandstoffen, aan efficiënt gebruik van de warmte en aan het betaalbaar houden van de energierekening. Het leggen van warmtenetten vereist een aanzienlijke investering, maar rendeert jaren.

Als provinciebestuur zetten we daar ook op in, onder andere door de organisatie van gemeente overschrijdend advies in samenwerking met VITO. De nood aan kennis is immers groot. Onder het nieuwe provinciehuis dat we momenteel bouwen, ligt het grootste warmtenet, waardoor het provinciehuis de grootste passiefbouw in zijn soort zal zijn.

We kijken met belangstelling uit naar het warmteplan dat minister Tommelein kortelings gaat presenteren. Qua energie is er immers heel veel aandacht voor elektriciteit, maar men vergeet dikwijls warmte.

Voor Kempen biedt geothermie een unieke bron van duurzame warmte. Vito heeft met de proefboringen het potentieel aangetoond en het belang daarvan kan moeilijk overschat worden. We hopen dan ook dat VITO het tot dusver succesvolle parcours met evenveel enthousiasme kan verder zetten en er inderdaad nog dit jaar een werkende centrale staat.

Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie en vanuit de Kempen een pioniersrol vervullen binnen het veranderende Vlaamse energielandschap. Een volledige geothermiecentrale kan de vierde grootste uit Europa worden en dus van enorm belang zijn voor onze toekomstige generaties.

Het is ook belangrijk dat onze jeugd hier zo vlug mogelijk vertrouwd mee wordt gemaakt. Geothermie en warmtenetten brengen immers werkgelegenheid met zich mee en het is dus belangrijk dat onze jongeren hiervoor opgeleid zijn. Door studenten in contact te brengen met de energiewinning van de toekomst, maken we jongeren warm voor techniek.

De partners hebben duidelijk heel wat initiatieven genomen om het allemaal zo aangenaam mogelijk aan de man de brengen. Bijzonder is de eigen inspanning van de scholen. Dingen zelf kunnen doen, is immers de beste manier om met het onderwerp vertrouwd te geraken en een eigen kijk te ontwikkelen.

En tenslotte willen we vandaag 1 klasje in de kijker zetten. De mooie geothermische muur van vorig jaar moest immers dringend gerestaureerd worden en dat hebben de leerlingen van het tweede jaar IW-STEM prachtig voor mekaar gekregen: op een paar dagen tijd waren alle bakken leeggemaakt en opnieuw gevuld met zand uit de ondergrond. Daarom hebben we voor elke leerling een verassingspakketje klaar.

Alvast bedankt en veel succes!