toespraken

27 November 2014

Welkomstwoord tijdens de Studiedag over Leghennen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Goedemiddag dames en heren,

Welkom hier in het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Het is intussen weer een jaar geleden dat we hier samen zaten. Toen was de ruwbouw van onze legkippenstal klaar en werden de eerste verrijkte kooien en volières geïnstalleerd. Vandaag is onze legkippenstal volledig operationeel want op 11 juni, dit is ondertussen alweer 5 maanden geleden, arriveerden onze eerste bruine én witte legkippen: in gloednieuwe systemen, met nieuwe computerprogramma’s en een complexe eiersorteermachine.

Veel nieuwe dingen dus. En zoals op elk nieuw bedrijf hebben ook wij een aantal opstartproblemen gekend. Dit waren niet alleen technische, maar ook gezondheidsproblemen. Wetende dat dit op elk bedrijf kan voorkomen, hebben we vandaag iemand uitgenodigd die, vanuit haar werk als dierenarts, ideeën kan aanreiken. Hilde van Meirhaeghe zal jullie vertellen welke maatregelen je kunt treffen tijdens het begin van de legperiode om een goede basis te leggen voor de rest van de legperiode.

Naast een informerende functie, heeft dit proefbedrijf natuurlijk ook een belangrijke onderzoeksfunctie. Met de opzet van de legkippen zijn dan ook een aantal nieuwe proeven gestart. Zo hebben we gekeken naar het effect van lichtsturing bij aanvang van de leg. Verder voeren we een voederproef uit met calcium. Onze onderzoekster Ine Kempen gaat hier straks met jullie dieper op in.

Het belooft alvast weer een boeiende dag te worden. Met twee onderwerpen die weer dicht bij de praktijk liggen. Ik kan jullie ook al meegeven dat we op het einde van de dag, deze zaal verlaten en een bezoek zullen brengen aan de stallen. Je zult dan onze drie systemen van kortbij kunnen bekijken.

Natuurlijk sluiten we deze middag ook af met een hapje en een drankje waarbij jullie zeker nog onderling en met onze onderzoekers ervaringen kunnen uitwisselen.
Tot dan laat ik je achter in de deskundige handen van de medewerkers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Ik wens jullie alvast een boeiende en leerrijke namiddag.