toespraken

25 April 2017

Toespraak bij de TRANSIT Schoolverlatersdagen in Essen

Dames en Heren,
Jongens en meisjes,

Het is bijzonder fijn om als gedeputeerde van Economie van de provincie Antwerpen jullie op de TRANSIT Schoolverlatersdagen in mijn eigen gemeente Essen te mogen verwelkomen.

Jullie krijgen vandaag als laatstejaars secundair onderwijs op een halve dag alles wat je moet weten over je rechten en plichten in het arbeidscircuit voorgeschoteld. Lesgevers van dienst zijn experten van de vakbonden, alsook medewerkers van de VDAB.

Dit is broodnodig, want uit een recent onderzoek bij 1000 Vlaamse laatstejaarsstudenten blijkt dat ruim 8 op de 10 het begrip inschakelingsuitkering niet kennen. Een recht voor pas afgestudeerden die na 1 jaar actief zoeken nog altijd geen job hebben gevonden. En dus essentieel om te weten bij het afstuderen en de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Zeer recent gaf de Vlaamse Jeugdraad ook een advies over de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin vermelden ze onder andere de gebrekkige kennis van schoolverlaters over hun rechten en plichten. Ze zeggen: "De vakbonden kunnen veel betekenen voor jongeren die net van de schoolbanken komen, of zonder werk (dreigen te) vallen. Een verenigd vakbondsinitiatief om alle jongeren te informeren, zou daarbij heel waardevol zijn."

De Vlaamse Jeugdraad vraagt dus iets wat in de praktijk in de Provincie Antwerpen al zeer lang bestaat. We mogen dus fier zijn dat we zo’n uniek samenwerkingsverband hebben tussen de partners.

We willen jullie dus alle noodzakelijke (objectieve en professionele) info meegeven, die jullie nodig hebben als jullie voor de eerste maal op de arbeidsmarkt komen. Daarnaast hebben we ook nog andere initiatieven die werk maken van een duurzame arbeidsmarkt.

Vandaag krijgen jullie nog een extraatje. Zo is er deze namiddag nog de regionale jobbeurs, waar zo’n 40 bedrijven hun vacatures zullen voorstellen. Het idee om beide zaken te koppelen, is uniek in de Provincie Antwerpen. En vormt meteen een passend totaalaanbod met op één dag informatiesessies en kennis maken met bedrijven en hun vacatures.

Zo hopen we dat we jullie goed op weg zetten richting arbeidsmarkt. Ik wens jullie alvast een boeiende en inspirerende dag vandaag en heel veel succes in jullie toekomstige carrière.