toespraken

30 April 2019

Toespraak tijdens de netwerkbijeenkomst POM Antwerpen rond duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen

Beste schepenen, beste ondernemers, beste aanwezigen,  

Ik ben verheugd u nogmaals welkom te mogen heten op een netwerkbijeenkomst over Bedrijventerreinmanagement – kortweg BTM – onder welke noemer bedrijven samenwerken rond bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie, beveiliging, energie of mobiliteit, al dan niet in dialoog met betrokken publieke of private partners.  

Ook in Terbekehof – waar we ons momenteel bevinden – wordt naarstig gewerkt aan de verbetering en verduurzaming van de bedrijfsomgeving. Een samenwerking met Aquafin, district Wilrijk, stad Antwerpen, ISVAG en de POM Antwerpen maakt het hier mogelijk een warmtenet aan te leggen waarvan bedrijven op het terrein kunnen gebruik maken. Ook de mobiliteit zal hier sterk verbeterd uitkomen, met fietspaden en een wegenisontwerp dat de snelheid op het bedrijventerrein zal verlagen. Deze initiatieven zijn er gekomen dankzij een goede samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid, en met de steun van bedrijvenvereniging Handel & Industrie Wilrijk (HIW). 

Eerdere BTM-events georganiseerd door POM Antwerpen – denk maar aan de netwerkbijeenkomsten bij Umicore en Brouwerij De Koninck – toonden aan dat er draagvlak is bij de bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen, intercommunales en andere actoren binnen de provincie die zich bezighouden met BTM om elkaar te ontmoetten en ervaringen uit te wisselen over samenwerkingsinitiatieven.  

Als u inspiratie wil opdoen over best practices op andere bedrijventerreinen binnen onze provincie of over de provinciegrenzen heen, neem dan gerust een kijkje op de website van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement www.btmvlaanderen.be. Dit netwerk is een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), dat de 5 POM’s in 2016 opdracht gaf om de kennisverzameling en  -deling te stroomlijnen en te fungeren als centraal aanspreekpunt voor (eerstelijns)advies rond bedrijventerreinmanagement. Het Kennisnetwerk is een nuttig instrument om uw toekomstig samenwerkingsproject op de rails te zetten.  

Zoals gezegd kunnen bedrijven rond diverse thema’s samenwerken. Vandaag focussen we op mobiliteit, een uiterst actueel thema dat ons allen aanbelangt. Aan de hand van drie uiteenzettingen, denken we u inspiratie te kunnen geven over hoe bepaalde mobiliteitsproblemen op bedrijventerreinen gezamenlijk aan te pakken. 

Rest mij nog het Agentschap Innoveren & Ondernemen te bedanken om deze netwerkbijeenkomst mee mogelijk te maken, u een aangename middag te wensen en het woord te geven aan Peter Carpentier van POM Antwerpen, die deze bijeenkomst aan elkaar zal praten.