toespraken

3 October 2013

Toespraak bij de bekendmaking van de winnaar 'Excellente onderneming 2013' bij de Kamer van Koophandel en Waasland

Beste ondernemers,
Geachte genodigden,

Namens het provinciebestuur Antwerpen heet ik u op mijn beurt van harte welkom op deze prijsuitreiking Excellente onderneming 2013 voor het arrondissement Antwerpen.

Maar vandaag zijn we hier om inspirerende bedrijven, beloftevolle starters, sterke groeiers en dynamische zaakvoerders te lauweren. Al te vaak immers is de berichtgeving over ondernemers negatief. Met de award Excellente Onderneming 2013 wil het provinciebestuur Antwerpen en de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel het ondernemerschap op een positieve wijze in de kijker zetten, proficiat zeggen aan ondernemers die sterk bijdragen tot de welvaart van deze regio.

Als gedeputeerde voor economie kom ik veel in contact met bedrijven. Ondernemers met passie horen vertellen over hun bedrijf, ontdekken hoe zij hun medewerkers motiveren, leren dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op vele plaatsen allerminst dode letter blijft,… het is ongemeen boeiend.
Net als bij de vorige edities gingen we op zoek naar de snelste groeiers in de provincie wat betreft omzet, toegevoegde waarde en personeel in de afgelopen 3 jaar. En bij de sterkste bedrijven gingen we peilen naar hun beleid inzake innovatie, human resources, marketing en internationalisatie. Een en ander resulteerde in drie laureaten per arrondissement. Straks stellen we ze één voor één aan u voor én ik hoop dat u inziet dat in wezen elk van deze drie genomineerden het verdient om de ‘Excellente onderneming’ van het jaar te worden.

In deze provincie beschikken we over heel wat ondernemerstalent, maar al te vaak is het brede publiek zich daar niet van bewust. Bedrijven voor het voetlicht halen en tonen welke enorme expertise deze regio in huis heeft dat is de ambitie. Wij zijn dan ook blij dat de Kamer zowel de huldiging van de meest beloftevolle starter als de huldiging van de winnaar van de Lifetime Achievement Award koppelt aan deze uitreiking. Het Provinciebestuur geeft jullie ondernemers vandaag graag het podium: starters, gevestigde ondernemers én excellente ondernemingen.

Bekendmaking van de winnaar door Ludwig Caluwé,

Ik hoop dat u het net als ik boeiende bedrijfsvoorstellingenhebt gevonden,waarin deze drie ondernemers ons de kans hebben geboden een blik te werpen op de manier waarop zij zaken doen, hoe zij hun onderneming uitbouwen, op welke wijze zij hun mensen motiveren en ook hoe ze elke dag opnieuw het verschil met de concurrentie proberen te maken.

Net als andere jaren heeft Antwerpen weer drie bijzonder sterke kandidaten naar voor geschoven.Het was voor de jury dan ook een weinig dankbare taak er één bedrijf uit te lichten.. Maar – zo gaat dat met prijzen – er kan er maar één de winnaar zijn.

Wij hebben gekozen voor een bedrijf datgedurende de afgelopen 12 jaar een heel mooi groeitraject aflegde met een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van meer dan 20 %. Daarnaast was de jury sterk gecharmeerd door hun innovatief personeelsbeleid dat inspeelt op de problemen van de arbeidsmarkt en tegelijkertijd ook helpt om een maatschappelijk probleem op te lossen.

Zo hebben zij een platform ontwikkelt dat hen toelaat om kortgeschoolden en personen uit kansengroepen op te leiden en te begeleiden van de sociale naar de reguliere ICT-economie zonder verlies aan kwaliteit en productiviteit.

De Excellente Onderneming Award 2013 gaat naar … ESAS!. Proficiat! ”