toespraken

27 October 2015

Toespraak tijdens de opening van de Zorgbeurs

Geachte aanwezigen,
Beste studenten,

Van harte welkom vandaag hier in het Elzenveld op de 4de editie alweer van de Zorgbeurs. Deze editie wordt georganiseerd vanuit Zorgtalent, het samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, de VDAB en de stad Antwerpen.

Zorgtalent werd gelanceerd op 15 april van dit jaar. Met dit partnerschap promoten we de zorgsector als interessante werkgever, een sector die groeiend is door de vergrijzing, zelfs verwitting van de samenleving. We willen méér studenten voor de verschillende opleidingen aantrekken en de keuze van de opleiding beter afstemmen op de capaciteiten van de student. En jullie ook te laten zien wat deze sector jullie te bieden heeft naar toekomstmogelijkheden.

Jullie keuze om reeds een zorg/of verpleegkundige richting te volgen is een zeer wijze en goede keuze ! Met deze beurs willen we jullie nog meer ondersteunen. Jullie te laten zien en te laten proeven en tevens te ervaren wat vandaag gevraagd wordt aan competenties maar ook wat de toekomst te bieden heeft en hoe die er kan uitzien. De Zorgbeurs is ook dit jaar zo samengesteld dat al deze facetten aan bod komen.

Want de zorgsector heeft nood aan gemotiveerde verpleeg-en verzorgkundigen, die goed opgeleid zijn, elk specialist in hun vak. Ook bereid zijn om zich bij te scholen om de voortdurende veranderingen binnen de zorgsector te kunnen volgen.
En die sector is volop in beweging, staat voor immense uitdagingen om aan de groeiende nood aan verzorging te kunnen voldoen, en zij is voortdurend op zoek naar nieuwe vormen en manieren om die nood te ledigen.

In een recent artikel (Knack) wordt een toekomstbeeld geschetst hoe die medische zorg, meer specifiek in het ziekenhuis, er in 2050 zou kunnen uitzien. Al lijkt dit beeld nog veraf en lijkt het nogal futuristisch…, wanneer je het artikel leest, en je ziet welke stappen er nu al worden gezet in experimenten en onderzoeken, dan is die toekomst eigenlijk zeer dicht bij.
Via de smartphone apps installeren die nu reeds data bijhouden zoals
hartslagmeters/stappentellers/slaapmonitors/… Zelfs preventief patiënten waarschuwen indien bijvoorbeeld een astma-aanval zich aandient… Bijzonder fascinerend !

De impact van technologie in het huidige en toekomstige verzorgingsproces, zowel voor de organisatie van de zorginstellingen zelf, alsook op jullie rol als toekomstige werknemers mag niet worden onderschat. Het is een uitdaging om deze technologie aan te wenden als ondersteuning in jullie taak als zorgverstrekker. En technologie wordt nog altijd aangestuurd door mensen. Ook dit wordt op de beurs belicht.

Werkzekerheid in de zorgsector is zeker geen understatement.
Hoewel er voldoende opleidingen bestaan die beantwoorden aan de behoeften van de zorgsector, kampt deze sector al jaren met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Bovendien zal, volgens een recente studie van het Steunpunt Welzijn, Gezondheid en Gezin, de tewerkstelling binnen de zorg de komende vijf jaar stijgen met 9%, en op langere termijn zal het aantal arbeidsplaatsen in deze sector zelfs stijgen met 77%.

Op deze zorgbeurs kan u kennis maken met de brede waaier aan opleidingen in de zorgsector en kan u de zorgberoepen op een interactieve manier ontdekken. Op de info standen vindt u meer informatie over alle zorgstudierichtingen in het secundair, hbo5, bachelor en master. Daarnaast zijn er workshops waar je een job in de zorgsector concreet beleeft, allerhande demonstraties, zorgmedewerkers vertellen je wat hun job zo boeiend maakt,...

En als laatste punt hebben we ook een primeur voor u in petto: de zorgrobot ZORA stelt zich voor in een workshop en laat meteen zien hoe deze technologie wordt aangewend binnen de zorgsector. Vandaag zijn er al 130 ZORA’s geplaatst over heel België, Nederland en Frankrijk. Een aantal scholen hebben ZORA ook al opgenomen in het lessenpakket.
Er rest mij dan ook u namens de initiatiefnemers een leerrijke en boeiende dag te wensen! En u nogmaals te feliciteren met jullie uitstekende beroepskeuze !