toespraken

12 December 2017

Toespraak tijdens de stakeholdersmeeting op het Wetenschapspark in Niel

Dames en heren,

Van harte welkom op dit stakeholdersevent van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in onze incubator Darwin. Stakeholders, want we beschouwen jullie allemaal als belangrijke partners in de ontwikkeling van deze innovatieve hub ten zuiden van Antwerpen.

Sinds eeuwen worden we met onze provincie gewaardeerd voor onze ondernemerszin, onze handel, onze innovatie en onze werkkracht. Ook vandaag is de provincie Antwerpen een sterke Europese economische (top)regio. Dit hebben we niet enkel te danken aan onze strategische ligging. Het is ook het werk van ondernemers en sectorfederaties, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, subregionale partners en het middenveld.

Ons economisch beleid spitst zich toe op een aantal speerpuntsectoren, onder meer chemie en life sciences, waarbinnen meer dan de helft van de Vlaamse werkgelegenheid in de provincie Antwerpen zit geconcentreerd. We zetten in deze speerpuntsector extra in op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

We moeten de ambitie hebben om ook verder te kunnen groeien. Dit kan door een transitie naar een duurzame chemie. Een omschakeling naar een biogebaseerde chemie vergt veel investeringen in onderzoek, ontwikkeling en valorisatie. Ook de life science sector wordt sterk aangedreven door onderzoek en ontwikkeling.

Willen we die kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark Universiteit Antwerpen hier in Niel is de ideale plek waar kennis gedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen.

Het Wetenschapspark vond in 2013 een tweede adem met de bouw van een vestigingsruimte voor universitaire spin-offs en jonge ondernemingen. Sindsdien is er heel wat werk verzet. Deze incubator Darwin is een absolute succesformule, want minder dan 2 jaar na de opening zijn de beschikbare kantoren en laboratoria volledig ingevuld. Start-ups delen hier ervaringen met collega-ondernemers en vaak kunnen ze er terugvallen op een netwerk van experten. Ik wil dan ook bijzonder de Universiteit Antwerpen danken voor deze goede en succesvolle samenwerking. Ook de partners van de incubator, waarvan er verschillenden hier aanwezig zijn, hebben zich de voorbije jaren ingespannen om dit project mee vorm te geven. Jullie inbreng is zeer waardevol gebleken, waarvoor dank.

Wij zijn ook de vele bedrijven hier dankbaar dat ze voor incubator Darwin kiezen, ze zullen er geen spijt van hebben. We kijken uit naar hun verdere groei, want hier op de campus zijn bedrijven van elk formaat, van prestarter tot multinational, welkom.

Dit is voor onze provincie op innovatiegebied en inzake stimulerend ondernemerschap een belangrijk project. Ik ben dan ook blij dat onze Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Antwerpen veel mankracht en energie vrijmaakt. Met extra steun vanuit de provincie Antwerpen is sterk ingezet op de opstart van Darwin en tal van promotieactiviteiten. De nieuwe website is het laatste wapenfeit.

Heel wat andere projecten staan ook op stapel. Luc Broos geeft zo dadelijk een overzicht. De resultaten daarvan zullen binnenkort zichtbaar worden. We geven op deze manier ook een belangrijke impuls aan deze regio, die bijzonder goed gelegen is, maar zich economisch heeft moeten heruitvinden gedurende de voorbije decennia.

Laat mij ook de Vlaamse collega’s bedanken, die vanuit steun aan incubator Darwin binnen het incubatorenbesluit én vanuit steun voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen eveneens middelen hebben vrijgemaakt voor deze duurzame ontwikkeling in onze provincie.

Maar uiteraard kan dit project ook enkel slagen dankzij de goede samenwerking met lokale partners. Zo wil ik in het bijzonder de gemeente Niel danken voor de ondersteuning die zij bieden bij opmaak van het RUP.

Ook in de toekomst blijven wij ons als POM Antwerpen en provincie Antwerpen engageren. Wij blijven het belangrijk vinden dat jonge mensen de stap zetten naar ondernemerschap. Daar tracht ik via verschillende eigen projecten en de ondersteuning van projecten van derden, zoals Unizo, Voka, hogescholen en universiteit, volop op in te zetten. Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen. Ondernemerschap zit deels in het bloed, maar moet anderzijds ook gestimuleerd en aangemoedigd worden. Deze beginnende jonge ondernemers kunnen andere jongeren inspireren om voor het ondernemerschap te kiezen.

Daarom reik ik ook graag een helpende hand bij het verbinden van het wetenschapspark en de hogescholen. Een interessant idee dat werd aangereikt, is het helpen wegen van eindwerken van laatstejaarsstudenten met het oog op hun vermarktingswaarde. Het park en zeker incubator Darwin hebben een mooi netwerk van experten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij het wegwijs maken van studenten met een werkelijk goed idee richting ondernemerschap.

Ook het project EuReCA, dat later wordt voorgesteld, is een dossier dat ik graag duwtje in de rug wil geven. Tot slot kan ook het project Anicells reeds op stevige steun vanuit de POM rekenen. De nieuwe bedrijfsloods, waarin we Anicells huisvesten, zal 600m² bijkomende infrastructuur bieden om labo-activiteiten box-in-box te huisvesten. Ook extra kantoorruimte staat op de planning.

Maar het is tijd om concreet te horen welke richting de projecten in de toekomst uitgaan. Laat mij alle partners, en zeker POM en UAntwerpen, een volgehouden engagement en veel succes toewensen om deze incubator en het wetenschapspark verder richting succes sturen.