toespraken

13 June 2013

“Sociale innovatie, een innovatief verhaal”

Dames en heren,

Het is voor mij een genoegen om u van harte kunnen verwelkomen op onze infoavond over sociale innovatie. RESOC Antwerpen is het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomités van de regio Antwerpen. RESOC Antwerpen is een overleginstrument én samenwerkingsverband waarin zowel de sociale partners, de VDAB, de steden en gemeenten en de provincie Antwerpen deel van uitmaakt. Ons werkgebied is het arrondissement Antwerpen. Als RESOC Antwerpen hebben we één centrale ambitie: de economie en de werkgelegenheid in deze regio, dus niet enkel in de stad Antwerpen, aanzwengelen. We bewandelen hierbij verschillende paden. Uiteraard staat het overleg centraal, want als we samen werken staan we sterker. We organiseren ook informatiesessies, zoals deze infoavond, voor onze partners, voor bedrijven en voor een breed geïnteresseerd publiek.

Maar we initiëren ook pilootprojecten. Ons TRANSIT-schoolverlatersplatform is een uniek partnerschap tussen RESOC Antwerpen, Stad Antwerpen, VDAB, ABVV, ACV, ACLVB en POM Antwerpen. Met TRANSIT maken we de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt voor de schoolverlaters makkelijker. Hoe beter onze jongeren worden begeleid bij deze belangrijke stap in hun leven, hoe sneller ze werk zullen vinden.

Onze diversiteitconsuleten vier consulenten zullen dit jaar zo’n 72 diversiteitsplannen in de regio Antwerpen afsluiten met kleine en grotere bedrijven in verschillende sectoren. Hiermee kom ik bij het thema van deze infoavond. Diversiteit in onze ondernemingen is sociale innovatie bij uitstek.

Dames en heren,
Het debat rond sociale innovatie is niet nieuw. In 2008 definieerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) definieerde sociale innovatie als volgt “Sociale innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking tot de processen inzake arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is zowel de performantie als de kwaliteit ervan duurzaam te verhogen. Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit de visie en missie van de organisatie en komen tot stand in overleg met de (rechtstreeks) betrokkenen”.

Kortom, sociale innovatie is een nieuwe kijk op arbeid, HRM-beleid, klantgerichtheid en ondernemerschap als totaalconcept. Sociale innovatie past in een meerwaarde-scheppende economie. Met sociale innovatie investeren we in onze medewerkers, het belangrijkste kapitaal van elke organisatie.

Sociale innovatie moet ons ook een antwoord kunnen bieden op de grote uitdagingen waar onze arbeidsmarkt voor staat. Ik denk hierbij in eerste instantie aan de knelpuntberoepen, aan de vergrijzing van onze arbeidsmarkt en aan de arbeidsmarktparticipatie van onze kansengroepen.

Sociale innovatie gaat ook over de vragen: Hoe willen we morgen onze samenleving organiseren?, Hoe zullen we werk en gezinsleven combineren? Hoe zullen we samenleven in onze steden? Voor welke uitdagingen staat ons onderwijs,….

Over deze cruciale vragen zullen we deze avond debatteren. Onze infoavond is opgebouwd rond drie stellingen:

  • Hoe zal regio Antwerpen op een innovatieve manier omgaan met haar maatschappelijke en economische uitdagingen?
  • Innoveren in onze manier waarop we samenleven, wonen, werken, onderwijs genieten, participeren aan de samenleving… Wat zal de impact hiervan zijn op economie en tewerkstelling?
  • Zal sociale innovatie de Vlaamse – en dus ook de Antwerpse – ondernemingen sterker maken?

We hebben voor u deskundige sprekers en ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven, de academische wereld de overheid en het middenveld samengebracht. Dit wordt ongetwijfeld een boeiende discussieavond. Ik verwelkom dan ook graag:
Marc Hufkens, Deputy CEO & HRM van N.V. Race Productions – Ridley Bikes,
Jan van den Nieuwenhuijzen, senior executive bij i-propellor,
Mieke Van Gramberen, algemeen directeur bij Flanders Synergie
Françoise Vermeersch, betrokken bij de werkzaamheden van ISUA, het Instituut voor samenwerking Universiteit en Arbeidsbeweging,
en Hilde Haems, HRM-directeur bij USG People.

Onze moderator deze avond is Ronny Van Gastel, chef VRT-radionieuws.

Dames en heren,
Ons sociale innovatieprojecten en – ideeën kaderen in een breder Vlaams beleid. De Vlaamse overheid trekt volop de kaart van “sociale innovatie” via Flanders Synergy en de Sociale Innovatiefabriek. Ik geef dan ook met veel plezier het woord aan Jan Adriaenssens, raadgever van Ingrid Lieten, van Vlaamse minister van Innovatie en Armoedebestrijding.
Voor ik volledig afsluit wil ik alle medewerkers van RESOC Antwerpen en in het bijzonder Gitte Dockx, Maureen Van Asbroeck en Stefan Rooms, danken voor het (harde) voorbereidend werk.

Ik dank u voor uw aandacht.