toespraken

30 September 2017

Toespraak bij de opening van het woonzorgcentrum Hollebeek

Dames en heren,

De vergrijzing van onze samenleving is één van de grootste uitdagingen op dit moment en de toekomstige decennia. We moeten er enerzijds op een duurzame manier mee omgaan, maar vooral ook mensvriendelijk.

De aandacht voor nieuwe en kwalitatieve woonzorgcentra is dan ook zeker geen Toch bereiken onze woonzorgcentra op dit moment nauwelijks mensen van allochtone origine. De diversiteit is er dus nog ver zoek.

De provincie wil via impulsbeleid sociale projecten organisaties steunen bij het opzetten van projecten in de welzijns- en gezondheidsprojecten. Met de specifieke thematische oproep “divers-sensitieve organisatie van de zorg en gezondheid” oproep willen we organisaties ondersteunen die specifiek willen investeren in een divers sensitieve organisatie van hun zorgaanbod.

Klantgerichtheid en vraaggestuurde zorg zijn belangrijke basisprincipes. Divers sensitief werken kan drempels in de zorg wegnemen, die voortkomen uit het conflict tussen de grote diversiteit van zorgvragen enerzijds en een te homogeen zorgaanbod anderzijds. Het is een belangrijke stap naar een meer toegankelijke, efficiënte en effectieve zorg voor iedereen.

Met onze éénmalige steun aan het project “vergrijzing kent geen kleur”, kan WZC Hollebeek een herkenbare dagopvang voor en door ouderen met een migratie-achtergrond opzetten. Na deze belangrijke opstartfase, waarbij de loonkost van een projectmedewerker financieren, wordt dit verhaal na erkenning verder ondersteund door de Vlaamse overheid met minister Jo Vandeurzen.

“Vergrijzing kent geen kleur” wil bij de uitbouw van een nieuwe dagopvang voor de lokale diverse groep ouderen van o.a. allochtone herkomst via co-creatie een aanbod op maat ontwikkelen.

Zeer innovatief is dat men hier vanuit een buurgerichte zorg en vanuit de maximale inbedding in de buurt werkt.
- Met partners uit de wijk zoekt men de allochtone ouderen zelf actief op (het is immers vrij onbestaande dat deze mensen zelf de stap zullen zetten)
- Eerst kennis uit de buurt en vertrouwen opbouwen en daarna zorg en diensten afstemmen op hun specifieke noden en verwachtingen.
- DUS proactief werken, u integreren in de buurt, elkaars vooroordelen ontdekken en aanpakken

Meteen is het ook een oefening voor de hele gezondheidszorg om uit dit project te leren hoe je meer buurtgericht en divers-sensitief je zorgaanbod uitwerkt en aanbiedt, hetgeen in de praktijk toch nog steeds een uitdaging is.

In concreto wordt er door middel van samenwerking met een aantal organisaties die hier thuis in zijn zoals Atlas, Samenlevingsopbouw en andere organisaties een stappenplan uitgewerkt. Dat houdt in dat omwonenden actief betrokken worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitbouw van het dagcentrum. Als dit eenmaal geopend wordt, kan het maximaal aansluiten bij de lokale noden: voor én door lokale voornamelijk allochtone ouderen (en hopelijk ook hun familie ).

Projectmedewerker Maxime Lacquaye is in juni van start gegaan en is momenteel bezig met het verkennen van de wijk en contacten te leggen met sleutelfiguren en organisaties. Zij werkt aan de uitwerking van een dagopvang, die in de loop van 2018 hier op het Kiel de deuren moet openen. Zo vormt Hollebeek binnenkort echt een centrale plek voor ouderen op het Kiel.

Zeer veel succes.