toespraken

20 September 2016

Toespraak bij het 'Starterscafé voor vrouwen'

Dames en Heren,

Laat mij meteen met de deur in huis vallen. Met de vergrijzing van onze maatschappij stijgt ook de vraag naar aangepaste zorg. Het bouwen van bijkomende infrastructuur, zoals woonzorgcentra is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Je hebt niet alleen bakstenen nodig, maar ook mensen die zich aan de zorg voor anderen willen wijden en er hun beroep van willen maken.

Maar werken als verpleger, arts of poetshulp in de thuiszorg is niet de enige manier om werk te vinden in de zorgsector. De zorgsector is ook een sector waarin je kan starten met een eigen onderneming.

Ik ben dan ook blij dat hier zoveel ondernemers in spe zijn met interesse voor deze sector. Dat is natuurlijk het opzet van dit starterscafé dat we samen met Markant vzw konden organiseren. Want waarom zou je kunnen of moeten ondernemen in de zorg? Waarom vinden we dat belangrijk?

Naast allerlei initiatieven om mensen naar de zorgsector aan te trekken, stimuleert de provincie Antwerpen ook de economische groei in de zorgsector. Vaak denken mensen dan alleen aan kinderopvang, een woonzorgcentrum, ziekenhuizen, enz… dat klopt nog steeds. Daarvan getuige ook de sprekers. Maar rond deze ondernemingen zitten ook veel toeleveranciers, die elk hun rol spelen en ook deel uitmaken van de zorgsector: voeding, farmacie, bouw, logistieke ondersteuning, enz…

Dus, de zorgsector biedt nu ook volop opportuniteiten voor jonge ondernemers die met creatieve oplossingen komen voor concrete problemen van zorgbehoevenden. Ik denk aan zorgapps, zorgrobot ZORA, nieuwe manieren van wondzorgbehandeling, ... De mogelijkheden zijn legio. Naast de ‘non-profit’ wint het economische aspect van de zorgsector snel aan belang.

Daar willen mijn collega Peter Bellens, bevoegd voor Welzijn en Sociale Economie, en ikzelf als gedeputeerde voor Economie en Innovatie, de aandacht op vestigen en steun bieden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een businessplan, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies,…. Het incubatiecentrum in het wetenschapspark van Niel, een initiatief van POM Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, is een mooi voorbeeld. Daarnaast werd in samenwerking met de Hogeschool Thomas More een innovatielab opgezet. Het LiCalab (living and care) bekijkt of nieuwe oplossingen en producten voldoende afgestemd zijn op de vraag in de zorgsector. Zij zijn hier vanavond ook aanwezig samen met o.a. het ondernemersloket en medewerkers van de dienst kinderopvang van de stad Antwerpen.

Kortom, mogelijkheden genoeg om met jouw ondernemersidee aan de slag te gaan. Maar u zal zich afvragen, waarom deze avond speciaal voor vrouwen? Vaak denken vrouwen nog te weinig aan de mogelijkheden om een eigen onderneming te beginnen. En vaak worden ze ook vreemd bekeken als ze die ambitie onmiddellijk uiten. Er komt natuurlijk heel wat bij kijken. Maar met het starterscafé is het de bedoeling dat mensen elkaar aansteken en triggeren om een toekomst in en voor de zorgeconomie uit te bouwen. 3 sterke getuigenissen kunnen jullie alvast inspiratie en handvaten aanreiken. Ik ben samen met jullie benieuwd hoe zij hun droom konden realiseren. Hopelijk kan ik bij jullie binnenkort ook langskomen als jullie dromen worden omgezet in realiteit.

Veel inspiratie en succes gewenst.