toespraken

27 March 2013

Welkomstwoord op het 'Lekkers met Strekencafé'

Geachte aanwezigen,

Welkom allemaal op dit Lekkers met Strekencafé. Ik wil jullie van harte bedanken voor de tijd die jullie vrijgemaakt hebben om samen met ons “op café” te gaan, hier in het Provinciehuis.

Als Provincie Antwerpen willen we sterk inzetten op hoeve- en streekproducten.

In onze inventaris staan meer dan 300 streekgebonden producten uit onze provincie, gemaakt door meer dan 220 producenten die zorgen voor tewerkstelling en economische groei, niet enkel in het eigen bedrijf, maar ook bij hun leveranciers, distributienetwerk en verkooppunten tot zelfs horeca en toerisme. Hiernaast zijn ze ook belangrijk op vlak van duurzaamheid, streekidentiteit en –ontwikkeling en creëren de hoeveproducenten een draagvlak voor de land- en tuinbouw.

Om die reden staan hoeve- en streekproducten nu al uitdrukkelijk vermeld in ons bestuursakkoord.We willen echter dat het provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid meer is dan een vermelding in een document, maar ook iets wat in de praktijk merkbaar en werkbaar is. Vandaar dat we ingestemd hebben met de organisatie van dit Lekkers met Strekencafé. Door te kiezen voor een participatieve methode aan het begin van een meerjarig traject willen we ieder van u de kans geven om zijn of haar visie en ideeën kenbaar te maken. Juist omdat er veel gerelateerde domeinen zijn – ik denk aan distributie, retail, detailhandel, toeristische diensten, horeca, kleinschalige logies, gemeenten, onderwijs, media, organisaties die werken rond streekidentiteit en zoveel meer – hebben we zeer breed uitgenodigd om zo de diversiteit van de praktijk ook hier weerspiegeld te hebben.

We geloven dan ook dat u vanavond met verschillende interessante mensen aan tafel zal zitten om elk vanuit zijn of haar achtergrond te zoeken naar antwoorden op de verschillende discussievragen. De bedoeling is dat er met deze antwoorden aan de slag gegaan zal worden, niet enkel door jullie, maar ook door ons. Als Deputatie hebben we reeds besloten dat de uitkomst van deze twee avonden zal dienen als basis voor het strategisch meerjarenplan hoeve- en streekproductenbeleid van onze provincie, voor zover deze binnen de provinciale bevoegdheid en binnen de beschikbare middelen past.

Ik wens jullie dan ook een aangename en vruchtbare avond!