toespraken

10 October 2017

Toespraak tijdens de studiedag Leghennen

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,

Van harte welkom op de eerste van onze duo-studiemiddagen voor de leghennensector. Een sector die de provincie Antwerpen nauw aan het hart ligt. Onze investeringen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn daarvan het beste bewijs.

De media stellen de pluimveesector vaak in een kwaad daglicht. Om burgers de kans te geven uit eerste hand te ontdekken wat de realiteit van zowel dierenwelzijn als arbeidsomstandigheden is, stellen wij ons proefbedrijf graag open.

Drie weken geleden kreeg het Proefbedrijf Pluimveehouderij bijna 1900 bezoekers over de vloer op de Dag van de Landbouw. Een duidelijk teken dat de Vlaamse bevolking heel nieuwsgierig is waar hun eitjes en kippenvlees precies vandaan komen, en in welke omstandigheden de dieren gehouden worden.

Vanaf 2018 gaat het Proefbedrijf ook toegankelijker zijn voor scholen uit het algemeen onderwijs, dankzij de hulp van de landbouwgidsen die al een tijdje in dienst zijn op ons zusterbedrijf de Hooibeekhoeve.

Maar vandaag ligt de focus op onze core-business: het praktijkonderzoek.

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij investeren we dan ook in praktijkonderzoek dat inspeelt op de meest actuele noden van de sector.

Het thema van de studiedag van vandaag “hoe omgaan met bloedluizen” of beter gezegd rode vogelmijt, lag reeds vast in het voorjaar van 2017. Dat dit thema wel degelijk actueel is voor de leghennensector, heeft het fipronylschandaal van afgelopen zomer ons spijtig genoeg geleerd.

Met onze resultaten reiken we objectieve informatie aan over de mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier eieren te produceren. Zo zorgen we er samen voor dat de burger eitjes van gezonde kippen koopt. Dit is van groot belang om het maatschappelijk draagvlak voor landbouw, dat regelmatig onder druk staat, te verhogen.

De resultaten van het onderzoek verspreiden we via publicaties, maar ook op deze studiedagen, om zo bij te dragen aan de kennis en expertise binnen de landbouwsector. Het is ook al enkele jaren een traditie om de vaste studiedag voor de vleeskuikensector op het Proefbedrijf uit te breiden met een tweede dag in de provincie West-Vlaanderen. Dankzij het PraktijkCentrum Pluimvee is dit jaar ook de leghennensector aan de beurt. Komende vrijdag presenteren onze mensen in Tielt hun bevindingen. Zo kunnen alle Vlaamse pluimveehouders met onze resultaten kennismaken.

We hechten immers zeer veel belang om samen te werken met iedere partij die betrokken is bij onderzoek en voorlichting in de pluimveesector. We gaan daarbij zelfs internationaal met onze eerste spreekster van de universiteit van Wageningen. Monique Mul heeft het over de vogelmijtkennis die verkregen is met behulp van mijtmonitoringsdata van 20 legronden. Deze zijn verzameld op 4 afdelingen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Nadien presenteert Viviane Aerts van Dierengezondheidszorg Vlaanderen tips en tricks in de rode vogelmijtbestrijding. Dit alles komt voort uit het project “Potentiële bestrijdingsmethoden van Dermanyssus gallinae bij pluimvee in de praktijk”, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Onze eigen onderzoekster, Nathalie Sleeckx, brengt de resultaten van geïntegreerde rode vogelmijtbehandelingen die in onze praktijkstallen werden uitgetest.

We hopen dat we u deze namiddag met deze onderwerpen kunnen boeien. Ik nodig u ook uit voor de afsluitende drink om na te praten en ideeën uit te wisselen. Alvast bedankt voor uw aanwezigheid en uw interesse voor de werking van het Proefbedrijf. Ik wens u een aangename, boeiende en inspirerende namiddag.