toespraken

20 October 2017

Toespraak tijdens het bedrijfsbezoek bij Water-link

Goeiemorgen dames en heren,
Collega,

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het klimaat en onze samenleving ons voor een enorme uitdaging stelt. Als we onze concurrentiepositie in de wereld willen behouden en de welvaart en het welzijn van onze inwoners garanderen, dan zullen we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen.

We zijn er ons ook van bewust dat deze uitdaging te groot is voor elk van ons om alleen aan te pakken. We zullen hiervoor onze krachten moeten bundelen. Iedereen wint bij samenwerken. Spontaan informeren bedrijven zelden bij aanpalende bedrijven of deze toevallig te veel energie of warmte hebben, en ze zoeken ook zelden afnemers voor hun eigen overschot aan energie. Maar we zien wel dat bedrijven elkaar snel vinden, als wij hen actief samenbrengen. Die intermediaire rol willen we ook in de toekomst blijven spelen. En bij de kanaalkant is dat al met concrete resultaten tot gevolg.

Op die manier willen wij als provincie Antwerpen samen met de bedrijven een centrale voortrekkersrol spelen in de energietransitie, vandaag en in de toekomst.

Zo zetten we sterk in op innovatieve initiatieven en testcases rond bijvoorbeeld waterstoftoepassingen en warmtenetten, die op termijn verder moeten uitgerold worden over onze provincie, en zo al onze economische activiteiten te verduurzamen en veilig te stellen voor de toekomst.

Onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen ijvert al jaren om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen. De meeste bedrijventerreinen zijn organisch gegroeid, vaak niet kwalitatief ingevuld en kunnen moeilijk of niet inspelen op nieuwe economische tendensen. Ook hun bedrijfsactiviteiten zijn weinig of niet duurzaam als het gaat over energie en grondstoffen. Door financiële ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die concrete, duurzame initiatieven opstarten, willen we hier op het terrein verandering in brengen.

Zo is POM Antwerpen nauw betrokken bij de transformatie van De Kanaalkant naar een duurzaam, kwalitatief en aantrekkelijk bedrijventerrein waar bedrijven bewust met water en energie omgaan. Het is tenslotte het tweede grootste bedrijventerrein in de provincie Antwerpen

Heel concreet is er het nu de bedoeling om het effluent water van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Schoten verder op te zuiveren naar drinkkwaliteit. Dit zuivere water zou dan op het bedrijventerrein verdeeld worden als distributiewater, in eerste instantie naar een beperkt aantal bedrijven. Op deze manier wordt op een circulaire manier het water afkomstig van de regio ook ter plaatse weer gebruikt. Voor deze innovatieve processen kunnen we gelukkig ook rekenen op de steun van water-link.

Aan de hand van dit project willen we nu al aantonen dat er een circulair alternatief is voor grondwaterwinningen, en dat samenwerken ook op bedrijventerreinen loont.

Ik kijk alvast uit naar de concrete realisaties op het terrein. En wens water-link te danken voor hun gastvrijheid dat wij hier een kijkje mogen komen nemen en de bedrijven voor hun interesse.