toespraken

7 October 2017

Toespraak tijdens de viering van 25 jaar IVR en de voorstelling van het ‘ABC van de Grensarbeid’

Goeiemorgen dames en heren,

Als verenigingen of organisaties 25 jaar bestaan, betekent dit dat ze toekomst hebben en ongetwijfeld ook al heel wat watertjes doorzwommen hebben. Steeds vaker verdwijnen grenzen en wordt ook onze arbeidsmarkt vanuit Europa beïnvloedt. Organisaties zoals de Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen winnen daarbij aan belang.

Als gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Economie en Internationale Samenwerking, en zelf woonachtig op 100 meter van de Nederlandse grens, besef ik maar al te goed dat we ons op vele vlakken in een unieke omgeving bevinden.

Onze grenzen zijn al lang gesloopt, ook wat arbeidsmobiliteit betreft. Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel trekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Je bent er zelfs vaak sneller.

En toch. Hoe je het ook draait of keert, werken en wonen in 2 verschillende landen, brengt altijd fricties met zich mee in het sociale statuut van de betrokken werknemers.

Als gedeputeerde voor Economie heb ik naast het stimuleren van werkgevers en bedrijven, ook bijzondere aandacht voor onze werknemers. Via tal van projecten trachten we werkzoekenden in contact te brengen met boeiende jobs in verschillende speerpuntsectorensectoren, ook de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt verkleinen we. Een goed draaiende samenleving en economie is namelijk de verantwoordelijkheid van beiden, werkgevers en werknemers, waarbij we absoluut streven naar een systeem waarin ze zich allebei goed voelen. Een match tussen een werkwillige en een boeiende, uitdagende en werkbare job over de grenzen heen, is daarbij een cruciale factor en doelstelling.

Ter ondersteuning van onze inwoners hecht de provincie Antwerpen ook veel belang aan een gedegen grensinformatievoorziening als noodzakelijke voorwaarde om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers - en ook bedrijven - in onze provincie mogelijk te maken.

Vanuit die overtuiging nemen we de coördinatie van het gebied Noord-Brabant en Antwerpen waar in het Interreg-project Grensinformatievoorziening. Daarbij zijn we verheugd over de constructieve samenwerking die we ervaren met de vakbonden aan beide zijden van de grens.

De inhoudelijke expertise die de vakbonden de voorbije 25 jaar hebben opgebouwd over zaken als grensoverschrijdende sociale zekerheid, arbeidsrecht en belastingkwesties wordt aan beide zijden van de grens door alle betrokken partijen enorm gewaardeerd en naar waarde geschat. Dankzij de informatievoorziening en begeleiding die vakbonden bieden aan grenswerkers, zowel actieve, toekomstige als voormalige, zorgen zij ervoor dat het vrij verkeer van werknemers, een belangrijke waarde van de Europese Unie, ook daadwerkelijk eerlijk kan gebeuren, de zogenaamde “fair mobility”.

We hopen als provincie dat we ook na de projectperiode, vanaf midden 2019, op de ingeslagen weg kunnen verder gaan en de grensinformatievoorziening in onze regio op een duurzame manier kunnen verankeren met alle betrokken partijen. Wij hebben alvast de intentie de in het project opgezette structuur van basisdienstverlening en grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale, regionale en lokale overheidsdiensten, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners verder te zetten na 2019.

Ik moet u allen nogmaals te feliciteren met 25 jaar Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen. Deze samenwerking tussen 6 verschillende vakbonden, 3 Belgische en 3 Nederlandse is uniek, omdat zij ook daadwerkelijk grensoverschrijdend is. Leden van de ene vakbond kunnen beroep doen op de diensten van een vakbond aan de andere zijde van de grens. Dat, in combinatie met een uitgebreid kantorennetwerk, maakt de dienstverlening van de vakbonden tot een belangrijke factor in de grensinformatievoorziening. Het vandaag voorgestelde ‘ABC van de Grensarbeid’ is daar het bewijs van en een verdere stap in de expertise-uitbouw van de vakbonden in dit domein.

Tot slot is het alvast ook bijzonder fijn dat grensarbeid naar aanleiding van dit 25-jarige bestaan op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht. Naast de publicatie van ‘ABC van de grensarbeid’, mede ondersteund door de provincie en ontwikkeld door Thomas More Hogeschool, is er de tentoonstelling Bitter Oranges over migrantenwerkers in Zuid-Italië en het kunstwerk ‘Panorama de Vries’, een schilderwerk van Lieve Flour en Lau de Vries, vader van onze provinciaal medewerker Gitte de Vries, op de dienst internationale samenwerking verantwoordelijk voor de relaties met Noord-Brabant en Nederland in het algemeen.

Laat ons hopen dat met deze uitgebreide en diverse aandacht zoveel mogelijk mensen en doelgroepen worden bereikt.