2009 - 2014

30 mei 2012

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla

30 mei 2012

Voorstel van resolutie betreffende het Handvest voor Vlaanderen

16 feb 2012

Voorstel van resolutie betreffende onmiddellijke maatregelen om de economische schade ten gevolge van de staking van de loodsdiensten te stoppen

08 feb 2012

Voorstel van resolutie betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats

11 jan 2012

Voorstel van resolutie betreffende het remuneratiebeleid van en de vertegenwoordiging in financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid

12 okt 2011

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 12 oktober 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming

17 mei 2011

Voorstel van decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede

06 apr 2011

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 6 april 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest

23 mrt 2011

Voorstel van resolutie betreffende het vergoedingsbeleid van financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid

16 mrt 2011

Actualiteitsmotie over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid

16 feb 2011

Voorstel van resolutie betreffende de evoluties in het Midden-Oosten en de Maghreb

08 jun 2010

Voorstel van decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven

01 apr 2010

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

01 apr 2010

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

24 feb 2010

Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld

25 jan 2010

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 25 januari 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering

21 okt 2009

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams parlement, wat het aantal ondertekenaars en sprekers betreft

29 sep 2009

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

24 sep 2009

Met redenenen omklede motie over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen