2009 - 2014

23 March 2011

Voorstel van resolutie betreffende het vergoedingsbeleid van financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid

TOELICHTING<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sinds de financiële crisis heeft de Vlaamse overheid enkele financiële instellingen ondersteund. Als gevolg hiervan heeft de Vlaamse overheid een aantal vertegenwoordigers in deze financiële instellingen.
Dit voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering om via haar vertegenwoordigers in deze financiële instellingen erover te waken dat het topmanagement van deze bedrijven geen buitensporige bonussen ontvangt zolang de overheidssteun niet volledig is terugbetaald door de betrokken bedrijven.
Ten slotte vraagt het voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om er via haar vertegenwoordigers in deze financiële instellingen over te waken dat niet-uitvoerende bestuurders geen aandelengerelateerde verloning zouden krijgen. Dit principe staat tevens vermeld in de Corporate Governance Code (code-Lippens), maar is niet expliciet verboden. Dit is nochtans noodzakelijk opdat de niet-uitvoerende bestuurders een helikopterzicht kunnen bewaren en zich niet enkel laten leiden door de aandeelhoudersbelangen.
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering om via haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de financiële instellingen die worden gesteund door de Vlaamse overheid, aan te dringen om geen buitensporige bonussen toe te kennen aan uitvoerende bestuurders en topmanagers zolang de overheidssteun niet volledig is terugbetaald, rekening houdend met de kwaliteit van de uitvoering van het herstelplan, en aan te dringen om niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur geen aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toe te kennen.
John Crombez, Ludwig Caluwé, Ludo Sannen, Kris Van Dijck, Filip Watteeuw, Sven Gatz en Lode Vereeck