2009 - 2014

6 April 2011

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 6 april 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Het Vlaams Parlement,
– gehoord het op 6 april <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat;
– gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering;
– overwegende dat:
1° een duidelijke visie op de relatie met Brussel vervat is in het Vlaamse regeerakkoord en de Octopusnota en in het plenaire debat door de minister-president en de meerderheidsfracties werd bevestigd;
2° deze visie gericht is op een sterke band tussen Vlaanderen en Brussel;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° voluit de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel te blijven uitoefenen en te streven naar samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor gewestmateries;
2° volwaardig te participeren in het hoofdstedelijk beleid waarvan het belang het stedelijk niveau overstijgt;
3° het Vlaamse beleid in Brussel actief verder te zetten in partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
4° verder te waken over de institutionele waarborgen voor de Brusselse Vlamingen in de Brusselse instellingen.
van Ludwig Caluwé, Mark Demesmaeker, Paul Delva, Eric Van Rompuy, Kris Van Dijck, John Crombez, Yamila Idrissi