1995 - 1999

Vragen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte

09 apr 1998

Schriftelijke Vraag over het jaarlijks activiteitenverslag van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

17 mrt 1998

Schriftelijke Vraag over het spoorwegemplacement Antwerpen Noord

09 dec 1997

Schriftelijke Vraag over de gevolgen van het taalhoffelijkheidsakkoord

23 jan 1997

Mondelinge Vraag over de strijdigheid van de identiteitskaart met de taalwetten in bestuurszaken

11 dec 1996

Vraag om uitleg over de maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten

08 nov 1996

Schriftelijke Vraag over het Europees charter inzake lokale autonomie

11 jun 1996

Vraag om uitleg over het beleid inzake politiezones

21 mrt 1996

Mondelinge Vraag over de snelle interventies op de autosnelwegen en inzonderheid op het vak Kruibeke-Sint-Niklaas van de E17

07 feb 1996

Schriftelijke Vraag over het verwijderen van voertuigen op autosnelwegen

14 nov 1995

Vraag om uitleg over de burgerwachten

14 nov 1995

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen de politiezones

Vragen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, Luc Van den Bossche

25 mrt 1999

Mondelinge Vraag over de benaming van de Vlaamse Raad

01 feb 1999

Schriftelijke Vraag over het optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad

23 okt 1998

Schriftelijke Vraag over de vacante bedieningen vanuit de EDU

Vragen voor de Minister van Financiën, Viseur

26 jan 1999

Schriftelijke Vraag over de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen.

21 jan 1999

Schriftelijke Vraag over de gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie

29 sep 1998

Schriftelijke Vraag over het verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen die getroffen zijn door watersnood.

Vragen voor de Minister van Justitie, Tony Van Parys

04 apr 1997

Schriftelijke Vraag over de strafbepalingen bij het overtreden van een KB

Vragen voor de Minister van landbouw,kleine en middelgrote ondernemingen, Pinxten

26 feb 1999

Schriftelijke Vraag over het sociaal statuut van zelfstandigen.

08 feb 1999

Schriftelijke Vraag over ambulante activiteiten

11 jun 1998

Mondelinge Vraag over het beleid betreffende gevaarlijke honden.

Vragen voor de Minister van landsverdediging belast met energie, Poncelet

18 nov 1998

Schriftelijke Vraag over militaire luchthavens

Vragen voor de Minister van tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, Miet Smet

07 mrt 1996

Schriftelijke Vraag over de PWA

Vragen voor de Staatssecretaris voor veiligheid , maatschappelijke integratie en leefmilieu, Peeters

22 mrt 1999

Schriftelijke Vraag over de tegemoetkoming voor gehandicapten

17 dec 1998

Mondelinge Vraag over de brandweerdiensten

03 aug 1998

Schriftelijke Vraag over parkeerkaarten voor MS patiênten

02 apr 1998

Mondelinge Vraag over de brandweer van Stabroek en Mortsel

05 sep 1997

Schriftelijke Vraag over het sociaal tarief voor electr. gas en telefoon.

24 apr 1997

Mondelinge Vraag over de levering van bosbrandweerwagen aan brandweerkorpsen in Kalmthoutse Heide

30 apr 1996

Schriftelijke Vraag over een interventie bij gevaar op openbare wegen

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, André Flahaut

20 apr 1999

Schriftelijke Vraag over het statuut van nationale erkentelijkheid

28 okt 1998

Schriftelijke Vraag over de toekenning van niveau 2+

26 mrt 1998

Mondelinge Vraag over het opleggen van leeftijdsvoorwaarden bij aanwervingen

30 jan 1996

Vraag om uitleg over het Hoog Comité van Toezicht

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

19 sep 1997

Schriftelijke Vraag over het BTW-tarief voor sierteeltproducten

13 dec 1996

Schriftelijke Vraag over de BTW op intellectueel werk.

29 nov 1996

Schriftelijke Vraag over de vererving van aandelen van Amerikaanse vennootschappen

24 okt 1996

Mondelinge vraag over het BTW-tarief voor sierteeltproducten

Vragen voor Minister van Justitie, Stefaan De Clerck

15 jul 1996

Schriftelijke Vraag over de rechtstoestand van autobestuurder-mecanicien bij de griffies en parketten

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

20 feb 1998

Schriftelijke Vraag over de verzekeringstegemoetkoming

17 jan 1997

Mondelinge Vraag over de kinderbijslag

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Economie, Elio Di Rupo

15 okt 1998

Mondelinge Vraag over de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

12 dec 1997

Schriftelijke Vraag over afzonderlijke kleedruimten voor vrouwen

21 feb 1997

Schriftelijke Vraag over het posttarief in de Benelux-landen

18 okt 1996

Schriftelijke Vraag over de plaatsing van telefooncellen te Kalmthout

29 feb 1996

Mondelinge Vraag over de sluiting van kleine postkantoren

Vragen voor Minister van Vervoer, Daerden

17 mrt 1999

Schriftelijke Vraag over de herzieningsprocedure van de erkenning van aannemers

17 dec 1998

Mondelinge Vraag over het nieuwe rittenschema van de NMBS

04 dec 1998

Schriftelijke Vraag over de problemen bij het treinverkeer

10 nov 1998

Schriftelijke Vraag over het verlenen van hulp door het NMBS-personeel bij het in-, uit- en overladen

04 nov 1998

Schriftelijke Vraag over de kaart "kosteloze begeleider"

26 okt 1998

Schriftelijke Vraag over richtlijnen voor aansluitinggevende treinen

20 okt 1998

Schriftelijke Vraag over de openingsuren van de nieuwe DIV-antennes

20 okt 1998

Schriftelijke Vraag over de provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)

29 aug 1998

Schriftelijke Vraag over de omruiling van nummerplaten

07 jul 1998

Schriftelijke Vraag over de nieuwe dienstregeling

07 jul 1998

Schriftelijke Vraag over het verkrijgen van een bewijs bij vertragingen van treinen

17 mrt 1998

Schriftelijke Vraag over de nabestemming voor het spoorwegemplacement Stuivenberg

21 nov 1997

Schriftelijke Vraag over overladen vrachtwagens

21 okt 1997

Schriftelijke Vraag over het gebruik van fietsrekken

17 jan 1997

Schriftelijke Vraag over de vertragingen door ingebruikname van de HST

01 feb 1996

Mondelinge Vraag over homologatie motorfietsen

08 jul 1995

Mondelinge Vraag over de goedkeuringsprocedure voor motorfietsen

Vragen voor Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Marcel Colla

13 jan 1998

Schriftelijke Vraag over de afschaffing van de pensioenvermindering bij vervroegde pensionering voor zelfstandigen

29 nov 1996

Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek

12 mrt 1996

Schriftelijke Vraag over de positieve discriminatie van mensen die ploegenarbeid verrichten in het pensioenstelsel

Vragen voor staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Moreels

13 jul 1998

Schriftelijke Vraag over Namibië