1999 - 2003

04 apr 2003

Verslag van Senator Ludwig Caluwé van de verklaring tot herziening van de grondwet in de Senaat

03 apr 2003

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluw bij de bespreking van de programmawet in de Senaat

16 jan 2003

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de algemene bespreking van het Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie in de Senaat

21 dec 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de plenaire vergadering in de Senaat

28 nov 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé bij het debat omtrent de goedkeuring van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland in de Senaat

10 jul 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van de wetsontwerpen op de versoepeling van de taalwetgeving in gerechtszaken en de uitbreiding van het aantal toegevoegde rechters in de Senaat

16 mei 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp op de hervorming van de BIRB in de Senaat

21 mrt 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens een algemene bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS

22 feb 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikelen 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

22 feb 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector in de Senaat

24 jan 2002

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector in de Senaat

19 apr 2001

Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé in het spoordebat in de Senaat