2009 - 2014

29 feb 2012

Actuele vraag van de heer Ludwig Caluwé tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van de gevolgen van de zesde staatshervorming, wat betreft de overdrachten van bevoegdheden, personeel en budget

01 jun 2011

Actuele vraag van de heer Ludwig Caluwé tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de gevolgen van de brand op de Kalmthoutse heide en preventieve maatregelen om nieuwe branden in natuurgebied te voorkomen