2003 - 2004

Vragen voor de Eerste Minister Guy Verhofstadt

11 mrt 2004

Mondelinge vraag over de beschuldigingen ten aanzien van de huidige President van Rwanda

Vragen voor de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Johan Vande Lanotte

06 mei 2004

Mondelinge vraag over het onderhoud met Mevrouw Peijs

25 mrt 2004

Vraag om uitleg over de problemen op Lijn 12

05 dec 2003

Mondelinge vraag over de nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen

05 nov 2003

Schriftelijke Vraag over de aanleg van een fietspad langs de spoorweg van Antwerpen tot Essen

31 jul 2003

Vraag om uitleg over de eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN)

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, Marie Arena

28 okt 2017

Aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid

18 dec 2003

Schriftelijke vraag over de taalexamens georganiseerd door Selorin oktober 2003

Vragen voor minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Fientje Moerman

24 mrt 2004

Schriftelijke vraag betreffende de activiteiten van de Brusselse kabelmaatschappijen

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

15 okt 2003

Schriftelijke Vraag over de fiscaliteit van grensarbeiders

25 aug 2003

Schriftelijke Vraag over de BTW-aftrekbaarheid

Vragen voor Minister van Justitie, Laurette Onkelinx

16 jan 2004

Schriftelijke Vraag Hof van Beroep, rechtbank van eerste aanleg en parket te Brussel - Gerechtelijke achterstand - Referendarissen en parketmagistraten

03 dec 2003

Schriftelijke Vraag over de benoeming van toegevoegde rechters in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel (wet van 16 juli 2002)

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Consumentenzaken, Freya Van den Bossche

22 jan 2004

Vraag om uitleg over de verdeling van de Kyoto-inspanningen

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, Bert Anciaux

18 mrt 2004

Vraag om uitleg over de beveiliging van havengebieden tegen terrorisme

Vragen voor Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rudy Demotte

05 feb 2004

Mondelinge vraag over de financiering van de BSE-tests

15 jan 2004

Mondelinge vraag over de financiering van de BSE-tests

16 dec 2003

Schriftelijke vraag over het palliatief zorgforfait

03 dec 2003

Schriftelijke Vraag over de recente hervormingen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Vragen voor Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Isabelle Simonis

12 mrt 2004

Schriftelijke vraag over de uitbetaling van de tegemoetkoming mindervaliden na overlijden

Vragen voor Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael

22 mrt 2004

Schriftelijke vraag over het negeren van de taalwet door de Brusselse burgemeesters

22 mrt 2004

Schriftelijke vraag over de toegekende aanplakkingruimte voor de Vlaamse lijsten in het Brusselse

22 mrt 2004

Schriftelijke vraag over de kandidatenlijsten in het Brusselse

02 mrt 2004

Schriftelijke Vraag over het ongevraagd schrappen van Belgen uit de bevolkingsregisters

12 nov 2003

Schriftelijke Vraag over het aantal schorsingen uitgesproken door de Vice-Gouverneur van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad