2004 - 2009

28 okt 2017

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat masterplan & BAM

16 dec 2008

Tussenkomst bij de plenaire bespreking van de begroting 2009 op 16 december 2008

24 sep 2008

Tussenkomst in het debat over de Septemberverklaring

17 sep 2008

Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de aangekondigde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap met het oog op verdere stappen in de staatshervorming

02 jul 2008

Tussenkomst tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

09 apr 2008

Tussenkomst in het actualiteitsdebat over jongerengeweld, naar aanleiding van de recente incidenten op het openbaar vervoer

05 dec 2007

Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen

26 sep 2007

Tussenkomst tijdens het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring

10 sep 2007

Tussenkomst tijdens de actuele interpellatie tot de heer Kris Peeters,minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van InstitutioneleHervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de houdingvan de Vlaamse Regering ten aanzien van de impasse in de communautaireonderhandelingen op het federale niveau

28 jun 2007

Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering

18 dec 2006

Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse Begroting voor het jaar 2007

06 dec 2006

Tussenkomst tijdens de bespreking van de actuele interpellatie tot de heer Yves Leterme, ministerpresidentvan de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de samenhang binnen de VlaamseRegering na het uiteenvallen van het kartel tussen CD&V en N-VA (voorlopige versie)

27 sep 2006

Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring

20 dec 2005

Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse begroting 2006

14 dec 2005

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende de hervorming van het jeugdsanctierecht.

28 sep 2005

Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring

18 mei 2005

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de regeringsverklaring

26 jan 2005

Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering.

26 jan 2005

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de financiering van de zorgverzekering

12 jan 2005

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de rondzendbrieven Peeters en Martens, ook in het licht van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

21 dec 2004

Toespraak tijdens de begrotingsgesprekken

26 okt 2004

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg vanBart De Wever en Joris Van Hauthem tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams mi nister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de Abafim-studie over de transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië

19 okt 2004

Tussenkomst tijdens een interpellatie van de Heer André Denys tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over het nieuwe Schelde-memorandum met Nederland

13 okt 2004

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

12 okt 2004

Tussenkomst tijdens een interpellatie van Filip Dewinter tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de uitspraken van de ministers Fientje Moerman en Frank Vandenbroucke betreffende het opnieuw laten samenvallen van de Vlaamse en de federale verkiezingen

02 mrt 2004

Tussenkomst tijdens de stemming over de beleidsnota Media over de onthouding van vijf leden tijdens de stemming uit protest over het uitblijven van een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.