2004 - 2009

18 feb 2009

Motie betreffende een belangenconflict over het ontwerp van de economische herstelwet

22 jan 2008

Voorstel van resolutie betreffende de opvangsituatie van gehandicapte en verlaten kinderen en jongeren

10 jan 2007

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 10 januari 2007 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de subsidiëring van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande

25 apr 2005

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

02 feb 2005

Voorstel van resolutie houdende herdenking van de holocaust, antisemitisme en racisme

01 dec 2004

Voorstel tot resolutie omtrent de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium

24 nov 2004

Motie betreffende een belangenconflict m.b.t. het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen.

16 nov 2004

Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 12 november 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden