1999 - 2003

14 okt 2002

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

06 mei 2002

Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft

21 mrt 2002

Voorstel van advies betreffende het belangenconflict omtrent de toegevoegde rechters

25 jan 2002

Wetsvoorstel houdende een verbod op de verkoop van alcoholpops in drankautomaten

21 jan 2002

Wetsvoorstel ter bestrijding van psychisch geweld

17 mei 2001

Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken

24 feb 2000

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek - Smaad aan de politie

10 nov 1999

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

10 nov 1999

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet

27 sep 1999

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld

20 sep 1999

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

20 sep 1999

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

20 sep 1999

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

08 sep 1999

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen