Patrimonium

10 November 2019

Wakker Op Zondag in het Provinciehuis

Het oude gebouw aan de Koningin Elisabethlei was verouderd, niet brandveilig en slorpte energie op. Op diezelfde locatie bouwde het bestuur een nieuw provinciehuis naar het ontwerp van XDGA-architects o.l.v. architect Xaveer De Geyter.

Het provinciehuis is nu af en het resultaat weerspiegelt het moderne provinciebestuur dat kiest voor transparantie en duurzaamheid. Het passieve gebouw leverde in het eerste werkjaar een energiebesparing op van 78% tegenover het energieverbruik van het oude gebouw. De totale vloeroppervlakte kromp van 54.000 m² naar 22.000 m².

Tegelijkertijd met het bouwproces maakte de interne organisatie dezelfde beweging; in plaats van de traditionele hiërarchisch ingedeelde verdiepingen met gesloten kantoren werken de provinciale ambtenaren nu in open verdiepingen en op verschillende types werkplekken. De provincie beheert alle dossiers digitaal. Ook communicatie en dienstverlening gebeuren zo veel mogelijk via digitale weg.