Patrimonium

4 April 2016

Ontwerp voor park charmeert provincie: Nieuwe groene long van 20.000 m² - Beton maakt plaats voor park

Wanneer het nieuwe provinciehuis in gebruik wordt genomen, wordt ook de aanleg van de parkomgeving voltooid. Dit resulteert in een nieuwe groene long die volledig publiek toegankelijk is. De Antwerpse provincieraad keurde het ontwerpplan goed om de buitenaanleg rond de nieuwe provincietoren aan te besteden.

Foto: Copyright: XDGA

De ontwerpers van het nieuwe provinciehuis hebben de trend om auto’s maximaal uit het stadsbeeld te houden heel letterlijk opgevat. Waar voorheen de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, doen straks gras en struikgewas hun intrede. “We planten ook 154 nieuwe hoogstambomen rond de nieuwe provincietoren. Het wordt een echte groene long, volledig publiek toegankelijk”, aldus Ludwig Caluwé, bevoegd voor patrimonium.

De plannen geven weer hoe een groot grasveld tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei glooiend wordt aangelegd. Heesters, struiken en bomen omkaderen het beeld. Te voet of met de fiets kan je vrij over het terrein. Zo kan het 58 meter hoge nieuwe provinciegebouw te midden van het groen een nieuw icoon worden.

Lees hier het persartikel

In het nieuwe park is er ook plaats voor verschillende kunstwerken. Voor de hydraulische sculptuur van Pol Bury (zie sfeerbeeld) wordt een nieuwe ondiepe vijver gebouwd waarop het bewegende kunstwerk wordt geplaatst. Ook het borstbeeld van Gandhi krijgt een mooie plaats toebedeeld.
Foto: Sculptuur Pol Bury - Copyright: XDGA

Een verlicht park is een veilig park. Bijzondere aandacht in het ontwerp ging ook uit naar de verlichting, om passanten en bezoekers een veilig kader te bieden als zij het provinciehuis bezoeken.