Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

10 October 2019

Stuurgroep fietsmobiliteit Noorderkempen

Het Streekplatform Voorkempen is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de noordoostelijke rand van Antwerpen, de Provincie, Igean en twee sociale economieverenigingen (Kina en Selab). Samen proberen deze partners een streekbeleid uit te zetten dat antwoord biedt op concrete uitdagingen.

Een belangrijke uitdaging is de mobiliteit. Mobiliteit is bij uitstek dat de gemeentegrenzen overstijgt. Zeker de fietsmobiliteit kent tegenwoordig een ongekende evolutie, vooral door de booming van elektrische fietsen. 

“We moeten nu kijken hoe we gezamenlijk die booming kunnen stroomlijnen, met bv. nieuwe kwalitatieve fietsparkings. Door het bundelen van de krachten slagen we er in om de nodige expertise en partners bij elkaar te brengen om snel enkele versnellingen hoger te schakelen.Dat is één voorbeeld van hoe het Streekplatform met concrete projecten heel zichtbaar kan bijdragen aan een efficiënt beleid op maat van de streek” aldus voorzitter Gaston Van Tichelt, Schepen Brigitte Quick en Ludwig Caluwé op de stuurgroep fietsmobiliteit Noorderkempen.