In de pers

6 December 2018

VILT: Zeggen we vaarwel tegen bloedluizen bij kippen?

De bloedluis – eigenlijk een mijt, meer bepaald de rode vogelmijt – is geen lieverdje en een grote bedreiging voor het welzijn van onze kippen. ‘s Nachts zuigen bloedluizen het bloed uit de kippen met bloedarmoede, geen eieren en soms zelfs de dood tot gevolg. Het kleine beestje zorgt voor allerlei problemen en lag aan de basis van de fipronilcrisis. Helaas is er – tot op vandaag – geen efficiënte, duurzame bestrijdingsmethode voorhanden. Maar binnenkort komt daar wellicht verandering in. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij gaat samen met acht internationale partners op zoek naar een duurzame oplossing voor het bloedluizenprobleem in tal van kippenstallen. “We gaan op zoek naar de ultieme combinatie van bestrijdingsmethoden”, licht gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé toe.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90 procent van de kippenbedrijven in Noord-West-Europa besmet zijn met bloedluizen. Dit leidt tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro per jaar. “Omdat schadelijke bestrijdingsmiddelen al geruime tijd niet meer gebruikt worden in de pluimveesector, is de vraag naar alternatieven enorm”, zegt Johan Zoons, manager op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel.

Wereldwijd zijn ook andere onderzoeksinstellingen – los van elkaar – op zoek naar de meest effectieve combinatie van technieken om de bloedluis te bestrijden. Door het opstarten van het Interreg-project ‘MiteControl’ is het Proefbedrijf Pluimveehouderij erin geslaagd om acht onderzoeksinstellingen te verenigen. Samen hebben ze de ambitie om de meest efficiënte bestrijdingsstrategie te vinden.

“Een hoge ambitie, maar perfect haalbaar”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “De unieke transnationale samenwerking zorgt ervoor dat experimenteel onderzoek in labo’s en praktijkonderzoek in pluimveestallen perfect op elkaar kunnen inspelen. Door nauw contact te houden met elkaar kunnen we elkaars onderzoek versterken én de doorlooptijd versnellen. Zo hopen we snel vooruitgang te boeken.”

De komende vier jaar gaat het proefbedrijf met het probleem aan de slag. Eerst zal in labo’s gezocht worden naar de beste combinatiestrategieën voordat ze worden uitgetest in de praktijk. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft daarvoor een budget van 900.000 euro ter beschikking. “In maart 2020 verwachten we de eerste resultaten”, aldus onderzoekster Nathalie Sleecks. “Finaal zullen de succesvolle bestrijdingsmethodes ook uitgetest worden bij verschillende pluimveehouders in Vlaanderen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij het proefbedrijf.”

Wil je op de hoogte blijven van het project of heb je interesse om als pilootbedrijf mee te werken aan het onderzoek? Neem dan contact op met het Proefbedrijf Pluimveehouderij via proefbedrijf@provincieantwerpen.be.