Innovatie

26 November 2018

Leerlingen maken kennis met nieuwe STEM-leercentrale bij VITO in Mol

Leerlingen en leerkrachten krijgen vandaag, op maandag 26 november, voor het eerst de kans om de nieuwe STEM-leercentrale te bezoeken in de geothermiecentrale bij VITO in Mol. Voor jonge wetenschappers is de nieuwe leercentrale erg interessant. Op de voormalige Balmatt-site in Mol wordt er zo’n 4.000 meter diep in de grond geboord, op zoek naar warm water. Dat water is een nieuwe energiebron en moet gebouwen en huizen verwarmen.

In de nieuwe STEM-centrale kunnen leerlingen door een dwarsdoorsnede van de bodem lopen. Er is ook een pop-upruimte gebouwd zodat leerlingen kunnen zien hoe een woning op het warmtenet wordt aangesloten. En er is ook een rondleiding met virtual reality.

Bij de laatste boring op de site is een put geboord met een verticale diepte van 4.235 meter. Nooit werd er in de Kempen dieper geboord. De bedoeling is om heet water van 150 graden Celsius naar boven te pompen en dat te gebruiken voor de verwarming en energieproductie van gebouwen en 20.000 gezinnen. De boringen zijn uniek. Zo is er ook door 150 meter zandsteen geboord, dat ongeveer zo’n 360 tot 370 miljoen jaar oud is.

5000 leerlingen

Dankzij het project ‘Geothermie voor STEM’ kunnen leerlingen van het secundair onderwijs al drie schooljaren lang op klasbezoek naar de voormalige Balmatt-site in Mol. “Door studenten in contact te brengen met de energiewinning van de toekomst, kunnen we ze warm maken voor techniek. In de komende jaren zal er nood zijn aan veel technisch geschoolde mensen. Zij moeten straks de geothermische centrales en warmtenetten ontwerpen en aanleggen. Denk maar aan pijpfitters, lassers, wetenschappers en ingenieurs. Met ‘Geothermie voor STEM’ slaan we een brug tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap”, zegt Guido Evens, senior adviseur bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

In de gloednieuwe geothermische centrale is hard gewerkt om een ‘Geothermie voor STEM’-lokaal in te richten. Dat is in samenwerking met scholengemeenschap KOGEKA, het Technisch Atheneum HET SPOOR en het Technisch Instituut Sint-Paulus gebeurd.

De site in Mol biedt aanknopings­punten met heel wat studierichtingen en is een schoolvoor­beeld van levensecht, eigentijds en duurzaam leren”, zegt Danny Van der Veken, coördinerend directeur van scholengemeenschap KOGEKA (Geel-Kasterlee).

De bewustmaking van jongeren voor deze alternatieve energievorm is een belangrijke taak. De klasbezoeken zijn een unieke kans om kennis te maken met de vaak onbekende energiebron. “Van diepe geothermie hebben leerlingen inderdaad zelden gehoord. Voor hen is zo’n uitstap daarom heel verrijkend”, zegt Liesbeth Hofkens van het Heilig Graf Turnhout.

Klasbezoeken

Ook interesse om met jouw klas geothermie te ontdekken? VITO organiseert in het eerste semester van het huidige schooljaar 2018-2019 klasbezoeken voor het lager en secundair onderwijs. Dit in samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, Goodplanet en de steun van de provincie Antwerpen. Een bezoek aanvragen kan op http://www.goodplanet.be/geothermie-voor-stem/