Innovatie

14 December 2017

Creatief Antwerpen Netwerkt!

De provincie Antwerpen ondersteunen de creatieve industrie als partner in Antwerp Powered by Creatives, een samenwerkingsplatform binnen de provincie Antwerpen dat de meerwaarde van de creatieve industrie wil uitdragen.

"Op Creatief Antwerpen Netwerkt ontmoeten ondernemers en creatieve professionals elkaar. . Hier worden meetings vastgelegd, handdrukken uitgewisseld en zaadjes voor succesvolle joint ventures geplant." meent Ludwig Caluwé.

Lees hier de toespraak

Vanuit traditionele sectoren wordt meer en meer gezocht naar samenwerking met de creatieve industrie. Innovatie ontstaat immers vaak uit een cross-over van creatieve met traditionele sectoren. Het uitgesproken vermogen van de creatieve industrie om vernieuwende en ongebruikelijke oplossingen voor diverse vraagstukken aan te brengen, is hierbij een pluspunt. Antwerp Powered By Creatives wil daarom kruisbestuivingen tussen de creatieve sector en andere sectoren concretiseren, Antwerpse ondernemers motiveren om te innoveren en creatieve ondernemers helpen groeien.